Срокът на всички противоепидемични мерки се удължава до 12 април (допълнена)

Снимка: Juraj Varga от Pixabay

Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април, включително.

Според новата заповед, в големите търговски центрове тип МОЛ ще могат да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.

Остават в сила забраната на безцелните междуградски пътувания, събирането в паркове, градини, спортни и детски площадки на открити и закрити обществени места. Разрешено е разхождането на кучета, но без струпвания на хора.

В сила остава и провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни.

Остават и забраните за посещение на увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафенета и сладкарници.

В моловете може да работят само аптеките, хранителните магазини, банковите и застрахователните офиси, а ресторантите могат да обслужват клиенти само чрез доставки. Всички останали магазини, извън големите търговски центрове, могат да работят, но при строги мерки за дезинфекция и обслужване на клиенти. Местата за бързо хранене в бензиностанциите също не може да обслужват клиенти.

Хората до 60 г. не може да пазаруват между 8.30 и 10.30, за да осигурят възможност това да направят по-възрастните. Няма забрана за възрастните над 60 години да пазаруват и извън този час.

До 12 април включително остават затворени и университетите, училищата, детските градини и яслите. 

Удължава се и забраната за детски и женски консултации, провеждането на профилактични прегледи и имунизации, както и планови операции в болниците, включително трансплантации.

Облегчен е режимът за преминаване през контролно-пропускателните пунктове

С друга заповед на министъра от днес, беше облегчен режимът за преминаване през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове. Възможностите за преминаване са разширени с пътуване за полагане на грижи за близки и доставка на стоки от първа необходимост.

В заповедта е посочено, че през контролно-пропускателните пунктове (КПП) ще се пропуска преминаването на хора само в случай на неотложност на пътуването, наложено от: полагане на труд в населеното място; здравословни причини на пътуващия или на негови близки; завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес; необходимост от полагане на грижи за роднини
или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия; необходимост от снабдяване за себе си или хора, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове ще се удостоверяват със: служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта; медицински документ; документ за самоличност; декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

Според заповедта на здравния министър, водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта.

След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители на хранителни вериги и аптеки; осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства.

С приоритет ще са и работещи в стратегически обекти като язовири, болници, дружества в енергетиката и военната промишленост, телекомуникационни дружества, държавни институции като президентство, Министерския съвет, Народното събрание и др. Приоритетен пропуск ще имат и служители на ВИК,
електроснабдителните и топлоснабдителните дружества; извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.

С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и хората, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Днес в страната са регистрирани нови 21 случая на коронавирус,

с което броят им вече е 264. Два от случаите са в градове, където до момента не е имало доказани случаи. Това са Кърджали и Хасково. Останалите от новорегистрираните случаи са в София (14), Смолян (1), Плевен (1), Варна (1) и Велико Търново (1). Изписани като оздравели след две отрицателни проби са общо 8 души.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам