BG | EN

Община Пазарджик пропуснала да вземе неустойка от фирма на Гинка Върбакова

Дружеството „Риал стейтс“ ЕООД, която е част от „Инерком“ на Гинка Върбакова, не е изпълнило договор за изграждане на  фотоволтаичен парк от 50 MW край селата Априлци, Елешица и Сбор до началото на 2013 г.

Снимка: acf.bg

Антикорупционният фонд  (АКФ) е сезирал прокуратурата за това, че Община Пазарджик е пропуснала да поиска неустойки от фирма „Риал Стейтс“ ЕООД, която не е изпълнила договор за изграждане на соларен парк на територията на общината. Фондът публикува на страницата си информация по темата, озаглавена АКФ сезира прокуратурата за нереализирания най-голям фотоволтаичен парк в Югоизточна Европа

Според АКФ, фирма „Риал Стейтс“ ЕООД, която е част от „Инерком“ на Гинка Върбакова, по договора си с община Пазарджик е трябвало до началото на 2013 г. да изгради фотоволтаичен парк от 50 MW край селата Априлци, Елешица и Сбор.

Компанията е трябвало да въведе е в експлоатация мощностите в срок от 32 месеца след издаване на строителното разрешение. От Търговския регистър е видно, че компанията не е реализирала и по–голямата част от договорената инвестиция в размер на 400 млн. лв. Община Пазарджик обаче до момента пропуска да си поиска неустойката в размер на 1 млн. евро, посочват от фонда.

Неговата проверка е установила, че към днешна дата в соларен фотоволтаичен парк „Априлци“ са изградени две фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност 2.45 MW вместо обещаните 50 MW, а други строителни дейности няма, а заетите са едва двама души.

Историята

Срещу 500 000 лева и конкурс Община Пазарджик продала на “Риал Стейтс” близо 2 хил. дка, с дървесина на стойност близка до тази на сделката върху нея, срещу ясно дефинирани условия и неустойка при неизпълнение.

Договорът е бил сключен на 04.07.2008 г. и според клаузите му, когато статутът на земята бъде изменен, инвеститорът следва да изгради в имота „Соларен фотоволтаичен парк“, включващ фотоелектрически модули, следящи системи и инвертори, създадени от водещи световни производители. Договорено е било соларната фотоелектрическа централа да възлиза на 50 MW номинална силова инсталация. Тя трябвало да бъде изградена в рамките на 32 месеца от датата на издаване на строително разрешение. Екипът на АКФ твърди, че всяко друго тълкуване на договора би било форма за заобикаляне на закона и потвърждение на познат порочен модел на тълкуване на ангажимента “срок на изпълнение към поредно строително разрешение”.

Договорената инвестиция, която „Риал Стейтс“ ЕООД е трябвало да направи, без разноските по промяната на предназначението на земята и проектирането, е трябвало да бъде най-малко 400 млн. лв. Освен това компанията се ангажирала да разкрие и поддържа в продължение поне на 2 години най-малко 52 работни места за работници с постоянен адрес в Община Пазарджик. Продавачът е можел да развали сделката, като задържи вече платените му пари, в случай че купувачът изобщо не започне строителство на централата, а изрично е било посочено, че ако купувачът не е реализирал пълния размер на договорените фотоволтаични мощности в срок или пък не е изпълнил друго от условията в договора, той дължи неустойка в размер на 1 млн. евро.

Според графика със сроковете, представен пред ДКЕВР за строителството на проекта, изграждането на фотоволтаичната централа „Априлци“ е трябвало да бъде извършено на 2 етапа. Първият – изграждане на присъединителна подстанция и изграждане на 40 MW фотоволтаични панели със срок на въвеждане в експлоатация до края на месец 12. 2012 г. и втори – изграждане на още 20 MW фотоволтаични панели със срок на въвеждане в експлоатация до края на месец 12.2014 г. Това обаче не се случило.

Разрешението за строеж е било издадено на 16.04.2010 г. Първият етап от построяването и пускането в експлоатация на фотоволтаичната централа с обща мощност 1,15 MW е бил завършен през февруари 2011 г. На 22. 06. 2012 г. е била пусната в експлоатация централа с мощност 1,3 MW. От АКФ цитират точка „Перспективи и развитие“ от Доклада за дейността на „Риал Стейтс“ ЕООД към Годишния финансов отчет за 2016 г., където се предвиждало инсталиране на следваща мощност от 20 MW. Според доклада „строителни дейности могат да бъдат започнати след осигуряване на финансиране на проекта“, пише АКФ. На 28.12. 2015 г. обаче „Риал Стейтс“ ЕООД е подала заявление за прекратяване на лицензията пред КЕВР. То било мотивирано със законодателната промяна от 2015 г., с която добивът на „зелена енергия“ става далеч по-нерентабилно занимание. С Решение от 11. 05. 2016 г. КЕВР е прекратила лицензията на компанията.

Към днешна дата

в соларен фотоволтаичен парк „Априлци“ са изградени две фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност 2,45 MW, вместо обещаните 50 MW, установява проверката на АКФ. Строителни дейности по изграждане на други мощности към настоящия момент няма, допълват от фонда. От годишния доклад за дейността на дружеството за 2012г. става ясно, че персоналът за 2011 г. е 3 човека, а за 2012г. – 2 човека. Това води към констатация за неизпълнение на ангажимента за разкриване на 52 работни места в първите 2 години от функционирането на централата, констатитра АКФ.

На 16.01.2018 г. „Риал Стейтс“ ЕООД включително продала два от прехвърлените от Община Пазарджик недвижими имота с обща площ 459,751 дка, въпреки задължението да не се отчуждава имота до въвеждането в експлоатация на парка. Стойността на сделката е 977 915 лв.

Местната власт не вижда проблеми и неизпълнение на договора.

В отговор на запитване на фонда от Община Пазарджик посочили, че няма спорове с компанията и неустойки не са искани.
Според кмета Тодор Попов няма неизпълнение на подписания договор от страна на фирмата. Пред „Дарик радио“ от общината са посочили, че в момента подготвят становище за медиите по темата.

Остава неясно защо Община Пазарджик счита, че в срок е изпълнено задължението за изграждане на „Соларен фотоволтаичен парк“ с мощност 50 MW, пише Антикорупционният фонд.

Дневник припомня по темата, че „Риал Стейтс“ е една от фирмите, от които наскоро се оттегли Гинка Върбакова, чиято „Инерком“ има предварителен договор за купи българския бизнес на ЧЕЗ. Причината за оттеглянето й от тази и още няколко компании е решение на Комисията за защита на конкуренцията да не разреши сделката заради факта, че и ЧЕЗ притежава дружества за производство на енергия от фотоволтаици и чрез сделката би се стигнало до концентрация, допълва медията.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Още за новините

Още от автора

„В скута на Пеевски“: как да не се отврати човек

Пеевски, който за мнозина олицетворява най-тежките пороци на политическия и икономически живот в последните 20 години, стои на първи ред в НС и слага всички в скута си с чаша турско кафе в ръка. Как се стигна дотук?

Монтанско основно училище остана без кандидат за директорския пост

За директорския пост в останалите 10 общински и държавни учебни заведения в област Монтана ще се борят общо 15 педагози.

Прокуратурата повдигна обвинение на бизнесмен, опитал да източи близо 10 млн. лв. ДДС

Бизнесменът, като управител на търговско дружество, представил справка в НАП-София за възстановяване на данъчния кредит в размер на 9 млн. и 668 хил. лева при действителен размер на 263 лева.

Още за новините

Заплати за „нашите хора“! – Председателят на общинския съвет във Венец ще се сменя на всеки 8 месеца

Ротацията просто била „спусната“ от временна комисия, изработваща правилника на общинския съвет, а след това била гласувана в сесийна зала без никакви обяснения.

Сухата истина: В реките над Габрово вече няма живот, няма ги и реките

Заради унищожаването на живота в реките над Габрово, от сдружение „Балканка“ призовават да се преразгледат разрешителните за водоползване и се установи колко вода се ползва, колко се губи и какво количество е необходимо, за да се възстанови природата.

Най-добре платените кметове в Шуменско управляват на най-малките общини – Хитрино, Венец и Върбица

С най-висока заплата е кметът на Хитрино Нуридин Исмаил, който е декларирал годишна заплата от 78 150 лв. за 2022 г.