Специализирана прокуратура трябва да реши има ли нарушен договор за автобусни превози в Харманли

Снимка: Иван Атанасов

Окръжната прокуратура в Хасково е предала сигнал за нарушения в обществената поръчка за избор на изпълнител на автобусни превози в Харманли в Специализираната прокуратура. Жалбата бе подадена от едноличния търговец „Салапатов – Васил Василев“, класиран на трета позиция в процедура за възлагане на обществена поръчка за извършване на градски и междуградски превози. Собственикът на компанията е сезирал държавното обвинение за наличието на сериозна разлика между цените, на които спечелилият поръчката извършва превози и посочените в договора, с който му е възложено изпълнението на тази дейност.

Обществената поръчка за обслужване на 20 линии бе спечелена от едноличния търговец „Митко Русев“. Тя бе с прогнозна стойност близо 458 лв. без ДДС. Оферти за участие в наддаването са подали пет дружества: ЕТ „Митко РУСЕВ“, ЕТ „Салапатов – Васил Василев“, „ТОРРЕ“ ЕООД, и трите от Харманли, „Евротур ММ“ ЕООД, гр. от Стара Загора, и „Евробус“ ЕООД от Русе. 

Васил Василев е собственик на едноличния търговец „Салапатов“, класиран на трето място в процедурата. В свое писмо до прокуратурата той посочва, че е установил сериозна разлика между цените на билетите, оферирани от спечелилия участник ЕТ „Митко Русев“ и цените, посочени в договора, с който му е възложен превозът по обществената поръчка. Василев посочва, че сключването на договор на цени, различни от оферираните, е незаконосъобразно. То представлява пряко нарушение на правилата и основните принципи, заложени в Закона за обществените поръчка и лишава от практически смисъл цялата процедура за конкуренция в сектора. Подателят на сигнала дава за пример линията Харманли – Тополовград, където превозвачът извършва дейността си на цена 3,30 лв., а договорът му с местната администрация е сключен за 4,17 лв. Друг пример е линията от Харманли до Стара Загора. Там при цена на билета от 5 лв., в договора е посочена 6,67 лв.

Разминаване има и при три градски линии. Там цената вместо 0.83 ст., установена с договор услугата се извършва за 0,50 лв..

Извадка от договора, подписан от Община Харманли и спечелилия участник на 10.01.2020г.

В сигнала на ЕТ „Салапатов – Васил Василев“ се посочва, че съгласно Закона за обществените поръчки, сключеният договор трябва да съответства на проекта на договор, към който са приложени офертите, с които изпълнителят е избран за победител.

„Всяко възлагане на цени, различни от приетите при процедурата, представлява отклонение на съответните длъжностни лица от задълженията им по закон. Дали от това настъпва нерегламентирана имотна облага или вреда, може да се съди по цените, на които е възложен договорът,“ се казва в писмото.

Потърсени за коментар от Община Харманли заявиха, че не виждат нередности при подписването на договора. Според тях, е имало техническа грешка в един от документите, заради което са се позовали на текст от ЗОП, в който е записано, че „при противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила: специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Извадка от допълнителното споразумение, подписано след договора за възлагане на изпълнението.

Сигналът на ЕТ „Салапатов – Васил Василев“ е изпратен до Районна прокуратура в Харманли и до Окръжна прокуратура в Хасково. Според кореспонденцията по случая той е предаден на Специализирана прокуратура, защото е от нейна компетентност да прецени дали има извършено нарушение.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам