BG | EN

Специализираната прокуратура разследва събирането и извозването на отпадъци в Чепеларе

Досъдебното производство е било образувано през миналата година и обхваща период от 2012 до 2016 г.

В района на Смолян дружествата, занимаващи се със събирането на сметта са известни под общото име „Титан“
Снимка: Зарко Маринов

Специализираната прокуратура разследва компаниите „Титан Клинър“, „Еко Титан груп“ и „Глобал Клинър“, които изпълняват обществени поръчки за поддържането на чистотата в Чепеларе, както и длъжностни лица от местната администрация. Това твърди в своя публикация местното издание „Отзвук„, като се позовава на неназован източник.

Според изданието, досъдебното производство е било образувано през миналата година и обхваща период от 2012 до 2016 г. От Община Чепеларе са били изискани всички първични документи – кантарни бележки, контролни и пътни листове, сметки и фактури, издадени от изпълнителите на обществените поръчки за поддържане на чистотата в града. В района на Смолян „Титан Клинър“, „Еко Титан груп“ и „Глобал Клинър“ са известни с общото име „Титан“.

Трите дружества, отговарят за сметосъбирането и сметоизвозването в общината. Според публикацията на „Отзвук“,, разследващите проверяват дали услугите, за които е плащал местния бюджет действително са били предоставяни на територията на община Чепеларе. Паралелно с това в момента тече и проверка от Агенция „Държавна финансова инспекция“ (АДФИ).

Окръжна прокуратура – Смолян вече е образувала проверка след доклад на АДФИ, която е установила нанесени вреди за близо 37 хил. лв. и отклоняване на целеви средства, а на 9 февруари м. г. с постановление на наблюдаващия прокурор Станчо Станчев, материалите са били изпратени по компетентност на Специализираната прокуратура в София. Държавното обвинение в Смолян приело, че

има данни за безстопанственост, неизгодни сделки и престъпление по служба

на длъжностни лица – кметове на общината.

Отклоняването на целеви средства и фалшиви кантарни бележки били само част от нарушенията, констатирани от инспекторите на АДФИ. Открити са били и нарушения на Закона за обществените поръчки в две процедури за възлагане на  „сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата, зимно поддържане и снегопочистване“. Нанесените щети са от  неоснователно изплатени средства на „Титан Клинър“, „Глобъл Клинър“ и „Еко Титан груп“, както и на Община Смолян. Установенити вреди обаче са били възстановнени още по време на финансовата инспекция.

От такса смет са отклонени повече от 1.2 млн. лв.

„Отзвук“ цитира доклад на финансовата инспекция, според който през 2012 година неоснователно са били отклонени 197 хил. лв. приходи от такса битови отпадъци. От тях за осветление на улици и площади са били пренасочени малко над 160хил. лв., а за капиталови разходи за водопровод и канализация – 37 хил. лв. Отклонената през следващата година сума нараснала двойно.

По сметката за чистота на Чепеларе липсват близо 470 хил. лв. е установила проверката. Няма отчетена наличност от получени приходи от такса битови отпадъци тъй като целевите средства не са изразходвани по предназначение, а са отклонени за разплащане на други разходи, извън тези по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци.Въпреки, че това е нарушение на закона за капиталови разходи били пренасочени почти 157 хил. лв., за разходи за осветление на улици и площади още 101 хил. лв., а за храна за детските градини – 70 хил. лв.

Копие от Доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция
Илюстрация: „Отзвук“

През 2014 г. отново частния съдебен изпълнител взема от сметката за чистота целеви средства в размер на 54 хил лв. Следващата година – още 8 хи. лв., а общинското ръководство отклонява 206хил. лв. От тях за осветление на улици и площади – 70 хил. лв., за хранителни продукти в детските градини 31 хил. лв, и за капиталови разходи 97 хил. лв.

Тази практика продължила и през 2016 г.

Установена била липсата на 290 хил. лв., които не са били изразходвани по предназначение, като от тях за капиталови разходи са били отклонени 61 хил. лв., а от частен съдебен изпълнител – 229 хил. лв.

Успоредно с отклоняването на средствата от страна на Община Чепеларе под ръководството на Тодор Бозуков и Славка Чакърова, „Титан“ успява с кантарни бележки от несъществуващи курсове до депото за твърди битови отпадъци „Теклен дол“ да получи значителни суми, пише още „Отзвук“.

От „Титан“ представяли фалшиви кантарни бележки

Проверката на фактури, издадени от „Титан Клинър“ за 2012 г. установила, че на 7 януари автомобилът на дружеството за прибиране на отпадъци изобщо не е пътувал до депото. В кантарната бележка от същата дата обаче е било отразено, че е имало превоз на отпадъци и на депото са приети близо 8 хил. кг. боклук.

Неоснователно от „Титан“ е било фактурирано сметоизвозване на 7,7 т. отпадъци за малко над 1000 лв., които са били платени от Община Чепеларе. Фалшива се оказала и кантарната бележка от 9 февруари за превозени 8 410 кг. от същия товарен автомобил. Платените неоснователно на „Титан“ суми, цитирани в доклада, са 1.2 хил. лв.

За същата година проверяващите установили, че за сметосъбиране са фактурирани 2 577,60 лв. без ДДС, което е с 1 160,64 лв. без ДДС повече от офертната обща годишна цена. А за сметоизвозване са били фактурирани 557 430,36 с ДДС, или със 17 466,36 лв. над годишната цена.

Фалшивите кантарни бележки се отразили и върху плащането на оператора на депото – „Еко Титан груп“ АД, на които Община Чепеларе превежда с 96,66 лева в повече за неоснователно платени 16,11 тона отпадъци. На Община Смолян, като собственик на депото, е било платено 244,16 лв. без ДДС.

Неоснователно са били платени 16,11 тона за 115,99 лв., което е вреда за Община Чепеларе.

28,99 лв. повече са платени и на собственика на депото Община Смолян за такса депониране, както и за отчисления по чл. 60 и чл. 64 в повече – 233,86 лв.

Копие от Доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция
Илюстрация: „Отзвук“

През 2013 г. още на 2 януари е била издадена кантарна бележка, за която се доказва, че автомобил с рег. № В0215РХ не е извозил и предал в депото 1 390 кг. От приложените пътни листове се вижда, че превоз е извършван на 31 декември 2012 г., когато е записан пробег 112 525 км, който пък е начален за 3 януари 2013 г. Неоснователно е изплатена на „Титан“ сумата 208,47 лв. Подобна е схемата и на 27 юли, 12 октомври и 2 ноември. Автомобилите на сметосъбиращата фирма на тези дати не са превозвали описаните 6 070 кг. отпадъци до депото, а нанесената на Общината вреда е 910,47 лв. Паяжината с фалшивите кантарни бележки се омотава и около „Еко Титан груп“, Община Смолян и за отчисления, като изплатеното в повече е в размер на 229,36 лв.

През следващата година името на сметосъбиращата фирма. „Титан Клинър“ се променя на „Клинър“. Макар и с променено име дружеството продължило с познатата схема. Установени са били четири кантарни бележки за фиктивни курсове до депото, с които са „превозени“ 30 040 кг., пише „Отзвук“. Неоснователно изплатената от Община Чепеларе сума е 4 505,60 лв. На „Еко Титан груп“, Община Смолян и за отчисления – 1 165,21 лв.

„Клинър“ предава щафетата на „Глобъл Клинър“

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се извършват от „Клинър“ до 18 септември 2015 г., когато Община Чепеларе подписва договор със сателита „Глобъл Клинър“. През същата година констатираните фиктивни курсове за предаване на отпадъци в депото са пет – на 27 януари, 12 март, 16 юни, 22 септември и 6 ноември. Общо на двете фирми неоснователно са фактурирани 5 127,08 лв. за 30 750 кг. уж извозени отпадъци, а на „Еко Титан груп“, Община Смолян и за отчисления – 1 507,88 лв., посочва изданието.

Подобни курсове до депото били открити и за 2016 година. Кантарни бележки от 3 февруари, 24 февруари, 17 април и 4 септември били издадени без камионите да са стъпвали на сметището. Предадени, според тях, са 13 980 кг., а фактурираните неоснователно суми са 2 141,29 лв., а за „Еко Титан груп“ 83,88 лв. и за Община Смолян – 20,97 лв.

Тепърва се очаква

информация за констатациите на специализираната прокуратура,

но цялата дейност по сметосъбиране и сметоизвозване е свързана с трима
бизнесмени от Хасково, близки до бившия министър и областен лидер на ГЕРБ там Делян Добрев – Величко Минев, Тенчо Лилянов и Даниел Гаргов, чиито фирми са по целия маршрут на отпадъците. „Клинър“ ООД събира и извозва боклука, „Еко традекс труп“АД изпълнява строителството на сепариращата инсталация, а „Еко Титан груп“ експлоатира сметището и сепариращата инсталация.

В същото време Община Смолян не е контролирала количеството отпадъци, постъпващи в депото в Теклен дол, посочва още „Отзвук“. Служителят, който теглил постъпващите отпадъци в депото е бил съкратен, а кметът на Смолян обяснил, че измами на кантара не може да има, тъй като в Теклен дол са сложени видеокамери, които се наблюдават от служители в администрацията му.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Още за новините

Още от автора

Неразкритите взривове в сянката на войната на Русия в Украйна

Колкото по-дълго продължава войната в Украйна, толкова повече ще нараства и значението на произвежданите в българия снаряди за отбраната й. С това обаче ще расте и желанието на Русия да пречи на доставките, което увеличава рисковете за сигурността на българските граждани и оръжейната индустрия на страната.

Минко Ангелов е освободен от поста областен управител на Хасково

Министерският съвет прие решение, с което освобождава Минко Ангелов от поста областен управител на област Хасково, съобщиха от правителствената пресслужба. За временно изпълняващ длъжността е назначен заместник-областният управител Мартин...

Трима са задържани за купуване на гласове в Бургаско, проверките продължават

Работи се по общо 15 сигнала за купуване на гласове.

Още за новините

От Айнщайн до Желю Желев – едно предизборно шоу на Слави Трифонов в Стара Загора

лави Трифонов дойде в Стара Загора в петък вечер, когато е време за забавления, а в заведенията може да се намери място само след предварителна резервация.

За три дни АЕЖ – България събра парите за правна защита на Mediapool

Само за три дни Асоциацията на европейските журналисти - България (АЕЖ) е успяла да събере сумата, необходима за правна помощ на електронното издание Mediapool.bg, след като то попадна под ударите на иск за 1 млн. лв., заведен от застрахователната компания “Лев Инс”.

Договорът за безвъзмездно отдаване на русенското летище не гарантира възстановяване на гражданските полети

Частният инвеститор “Еърпорт Русе”, който наскоро получи общинското Летище Русе за безвъзмездно ползване през следващите 10 години, не е длъжен да възстанови редовните граждански полети.