Вълкът в кошарата – кой ще контролира общинския дърводобив в Севлиево

Негласната коалиция ГЕРБ – ДПС в местния Общински съвет избра за председател на комисията „Земеделие и гори“ собственик на дружество за дърводобив „под прикритие“

Снимка: Rudy and Peter Skitterians от Pixabay

Съветникът от ДПС Али Алиев ще контролира дърводобива и стопанисването на общинските гори в Севлиево, независимо от частните си интереси в сектора.

Това едно от първите решения, взети от новия Общински съвет в града, с което Алев бе избран за председател на постоянната му комисия „Земеделие и гори“. Разследване на „За истината“ проследи свързаността на Алиев с две дружества, работещи в сферата на дърводобива.

Скандалната слава на съветника

Али Алиев е общински съветник от ДПС и председател на общинската структура на партията от 2009 г. През 2014 г., когато отново бе съветник в Севлиево, той се сдоби със скандална известност, получавайки назначение за директор на природен парк „Българка“ край Габрово.

Тогава от ГЕРБ в Габрово определиха назначението като „равносилно на опита за назначаване на Делян Пеевски за шеф на ДАНС“, а от БСП го квалифицираха като грубо нарушение на Закона за държавната администрация. Причините за реакцията на тогавашната опозиция в областния град са две.

Първата – по това време Алиев е собственик в дружество за дърводобив.

Втората – уволнен е от Държавно горско стопанство Севлиево, заради неспазване законовото изискване да няма действаща фирма на свое име. Същата фирма тогава фигурира в списъка с длъжници на НАП.

През пролетта на 2014 г. се оказа, че Алиев не е бил коректен и при декларирането на доходите си. За това НАП – Велико Търново заведе дело срещу него, което спечели на последна инстанция пред Върховния административен съд. На 9 май 2014 г. ВАС се произнесе, че Али Алиев „не е подавал годишни данъчни декларации или в подадените не е отразявал приходи, респ. разходи от дейността добив на дърва за огрев и съответно продажбата им“, пише в решението.

На 12 юли 2016 г. със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите на Али Алиев е отнето и разрешителното за лесовъдска дейност. В мотивите към заповедта е посочено, че дванайсет месеца преди нея са влезли в сила три наказателни постановления срещу Алиев за установени нарушения на Закона за горите и подзаконовите му актове. Седмица по-късно на основание тази заповед, са му отнети и контролните горски марки.

Под прикритие

Въпреки скандалите около Али Алиев в миналото, сега той бе избран с гласовете на ГЕРБ и ДПС в Общинския съвет на Севлиево, за председател на комисията, която би трябвало да следи как местната администрация стопанисва горите си, както и реда, по който възлага извършването на дърводобив в тях. И в това не би имало нищо нередно, ако Алиев не се бе оказал собственик „под прикритие“ на дружество със същия предмет на дейност.

Прикритието обаче е твърде прозрачно. Публично достъпната информация в сайта на Община Севлиево показва, че на 19 юли т.г. със своя заповед кметът на града Иван Иванов (ГЕРБ) е насрочил открит конкурс за добив на дървесина от горски територии собственост на общината. Става дума за малко над 2 хил. куб.м., които трябва да бъдат изсечени в сърцето на Стара планина – в територията на Държавно ловно стопанство „Росица“ в местността Лъгът.

Избор без избор

Според отразеното в конкурсната документация дървесината, която трябва да бъде добита, не е предназначена за продажба, а само за извеждане до временен склад. Цената, която ще получи изпълнителят на поръчката  е 25.6 хил. лв. без ДДС.

Али Алиев (в средата на снимката) по време на заседание на Общинския съвет в Севлиево.
Снимка: Емилия Димитрова – Данкова

При тези условия документи за участие в конкурса подава само едно единствено дружество – „Ясмин Найн“, регистрирано в Севлиево на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 39 (в случая адресът е изключително важен, б.ред) и представлявана от пълномощник – Елеонора Атанасова.

Според протокола от конкурса документите на този участник са изрядни, а цената, която той е предложил за изпълнението на работата съвпада до стотинка с първоначално обявената. На тези основания комисията заключва, че откритият конкурс е спечелен от участника „Ясмин Найн“. Договорът, сключен между двете страни, не е публичен.

Фактическият собственик

Подозренията, че „Ясмин найн“ е собственост на Али Алиев имат сериозно основание. Компанията е регистрирана на 3 октомври 2012 г. с едноличен собственик и управител Али Алиев. Адресната регистрация на новоучреденото дружество е в ж.к. „Димитър Благоев“ бл. 1, вх. А в Севлиево.  

На същия адрес е регистриран и Едноличният търговец „Бара-Али Алиев“ – дружество, в което общинският съветник от ДПС има участие, когато през февруари 2014 г. е назначен най-напред за временен директор на парк „Българка“. Назначението му е в драстично нарушение на Закона за администрацията, който не допуска ръководителите на държавни институции да упражняват търговска дейност.

В последствие, през май 2014 г., ЕТ „Бара-Али Алиев“ преустановява дейност, но справка в Търговския регистър сочи, че на нейния адрес е регистрирана и „Ясмин Найн“ ЕООД, а Али Алиев продължава да е неин едноличен собственик и управител. Така е до март 2016 г., когато адреса на управление на дружеството е преместен на ул. „Св. св. Кирил  и Методий“ в Севлиево, а като неин едноличен собственик и управител на мястото на Алиев е вписана родената през 1937 г. Емне Алиева, майка на общинският съветник. Едва ли е съвпадение, че новият адрес, на който е регистрирано дружеството, е същият, на който Али Алиев живее със семейството си в Севлиево.

Телефонният номер за връзка с дружеството, посочен при регистрцията му в Търговския регистър съвпада напълно с този на ЕТ „Бара-Али Алиев“.

Няколко съвпадения

Самият Алиев отрича да има нещо общо с дружеството, притежавано и управлявано от майка му. Открихме го за разговор на телефона, посочен за връзка с „Ясмин Найн“.

„Фирмата е на майка ми, представлява се от пълномощник, нямам нищо общо с дейността й“, каза той пред „За истината“. В разговора обаче стана ясно, че е много добре запознат с договора, който дружеството има с Община Севлиево и подробно обясни, че в случая не става дума за купуване на дървесина, а за добив на дърва за огрев, които ще се доставят в кметства и детски градини по селата. Според него „финансовият интерес към подобни поръчки е малък“ и посъветва да проверим защо други фирми не се явяват на тези конкурси.

За съвпадението в адреса, на който е регистрирано дружеството и този, на който Али Алиев живее, обяснението му беше следното: „Адресът на управление е в ж.к. „Димитър Благоев“, не е на ул. „Св.св. Кирил и Методий“. Данните от Търговския регистър обаче показват друго – седалището и адреса на управление на търговското дружество е именно на ул. „Св. св. Кирил и Методий“, т.е. точно там, където е и постоянния адрес на Алиев.

Защо управляващото мнозинство в Общинския съвет на Севлиево е избрало Али Алиев за председател на комисията “Земеделие и гори“след като частния му интерес към дърводобива е очевиден, може само да се предполага. Любопитно е обаче какво ще пише в декларацията, която съветникът ще попълни пред КПКОНПИ. На 1 декември т.г. влязоха в сила промените в Закона за противодействие на корупцията, според които общинските съветници вече попадат в кръга на лицата, заемащи висши публични длъжности и като такива са задължени да декларират пред антикорупционната комисия имуществото си и наличието на конфликт на интереси.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам