BG | EN

Изпускане на непречистени отпадъчни води в река Бели Лом установиха служители на екоминистерството

Снимка: РИОСВ – Русе

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе установиха техническа неизправност на съоръжението вторичен утаител на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) в Разград.

Извънредната проверка е извършена на 17 септември съвместно с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), под координацията на зам.-министъра на околната среда и водите инж. Петър Димитров, съобщиха от екоинспекцията. 

Съоръжението вторичен радиален утаител представлява последна стъпка на пречистване на отпадъчните води, което е довело до изпускане на излишната активна утайка в реката. Технологията на пречистване изисква своевременното ѝ отстраняване от съоръжението с цел недопускане на непречистени отпадъчни води във водоприемника. На мястото на заустването на ГПСОВ – Разград е констатирано увличане на утайка, мътнокафява, с характерен мирис.

Взети са водни проби от изхода на станцията, които са анализирани от Регионалната лаборатория в Русе.

Резултатите от пробите са показали отклонения от нормите на всички изследвани показатели, за което на дружеството ще бъде наложена санкция, съобщават от РИОСВ.

За установеното нарушение е съставен акт за административно нарушение по Закона за водите, затова че ВиК операторът „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД не поддържа в техническа и експлоатационна изправност съоръженията.

Дадени са предписания за отстраняване на неизправността, довела до изпускане на непречистени отпадъчни води във водоприемника – река Бели Лом.

Предстои последващ контрол за спазване на предписанията, посочват от екоинспекцията. 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините