След сигнал на „За истината“ регионалното министерство проверява проект за 2 млн. лв. в Севлиево

Входът без рампа за инвалиди, на малката снимка се вижда, че достъпът не е на ниво терен, както е по проект
Снимки: „За истината“

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) изиска от кмета на община Севлиево Иван Иванов (ГЕРБ) да извърши проверка на факти, описани в сигнал, подаден от „За истината“ до ведомството.

Сигналът е за липса на рампи за инвалиди пред два от входовете на сграда, санирана със средства на Европейския съюз. С писмото от МРРБ се иска кметът на Севлиево да изрази становище и представи доказателства за предприетите мерки.

За този случай „За истината“ разказа през май т.г., след като бяхме потърсени от съпругата на инвалид, живеещ в един от петте входа на наскоро санираният блок. Оказа се, че мъжът е единственият инвалид в блока и точно пред неговия вход проектът е приключен без да бъде монтирана

рампа за инвалидни колички.

По стечение на обстоятелствата мъжът се придвижва точно с инвалидна количка и то от години. За сметка на това пред три от входовете бяха монтирани рампи по всички правила, но те няма от кого да се използват или поне не по предназначение.

След саниране на блок в Севлиево инвалид пак стига с мъка до входната си врата – тук

Проектът, по който е пропуснато да бъдат монтирани рампи за трудно подвижни хора пред всички входове е „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к. „Митко Палаузов“ бл.5, ул.“Стефан Пешев“ №18 и ул.“Ален Мак“ №4“. Стойността му е 1.5 млн. лв., от които 85% са финансиране от Европейския съюз, останалите са национално съфинансиране. Договорът за финансовото му обезпечаване е подписан през септември 2020 г., срокът за приключване на дейностите е юли 2022 г.

Работата обаче приключи преди крайния срок. На 31 май т.г. с

помпозна церемония

пред самия блок, лично кметът на Севлиево плисна менче с вода пред един от трите входа, изпълнени според европейското и българско законодателство за осигуряване на достъпна среда, т.е. входовете, към които достъпът за инвалиди е уреден с рампа.

Входът, пред който строителите за своя сметка и на своя отговорност са заработили една тръба към стената, защото се смилили над усилията на 80-годишния мъж да стигне до дома си, остана извън кадрите по рязането на лента, леенето на вода и речите.

Защо една неизградена инвалидна рампа в Севлиево остана зад кадър и извън прессъобщение? – тук

Всъщност, Община Севлиево формално погледнато няма вина за това, че пред два от входовете на блок 5 в ж.к. „Митко Палаузов“ не са заработени рампи за хора със затруднения в придвижването. Рампи там просто не са заложени по проект. Според проектната документация достъпът до тези входове „е на ниво терен“. Само че репортер на „За истината“ отиде на място и видя, че за да се влезе и в двата входа се налага да бъде преодоляно стъпало. Пред единия вход то е по-високо, но инвалидна количка не може да стигне до площадката пред входа.

Това служителите на Община Севлиево би трябвало да са видяли, когато е одобряван и съгласуван проекта и още на етап възлагане на проектирането това е можело да бъде коригирано.

Отговорността

в този случай пада изцяло върху Община Севлиево, която е възложител на обществената поръчка, а договорът с проектанта е подписан от представител на проектантското дружество и кметът на Севлиево.

Община Севлиево е възложител и на строително-монтажните дейности и по време на тяхното изпълнение също не може да не е забелязано, че пред два от входовете няма да има рампа за инвалиди. Ако не друго, то това противоречи на Наредбата за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с

изискванията за достъпна среда

на населението, включително за хората с увреждания.

Според въпросната наредба достъпна среда е средата в урбанизираните територии, сградите и съоръженията, която всеки човек с намалена подвижност, със или без увреждания може да ползва свободно и самостоятелно (&1, т.2 от допълнителните разпоредби).

В наредбата има отделен текст и за „достъпен вход“ – това е вход, който може да се използва самостоятелно от всички хора, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания (т.4 от &1).

Не на последно място, Община Севлиево би могла да реагира след публикацията на „За истината“, която в детайли описва как след саниране на блок в Севлиево инвалид пак не може да стигне до входа си. Всъщност реакция имаше – в деня след публикацията служители на Община Севлиево са били на място и са разговаряли със съпругата на единствения инвалид в блока от пет входа. Една служителка дори попитала: „А ти как вкарваш оттук инвалидна количка“.

Вместо по-нататъшни действия обаче, Общината си организира

лъскава церемония по рязане на лента

пред санирания блок.

Кметът на Севлиево поля вода пред един от изрядно изпълнените входове. Пред съседния няма рампа, но той е извън кадър. Снимка: Община Севлиево

Проектирането, изпълнението и поддържането на строежите в съответствие изискванията за достъпност и безопасност при експлоатация е основно изискване към строежите, напомнят от МРРБ на севлиевския кмет. „Обръщаме Ви внимание, че Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ следи стриктно за спазване на българското и европейското законодателство и при установени нарушения може да наложи финансова корекция на средствата като безвъзмездна финансова помощ по проекта“, се казва в писмото, подписано от министъра в оставка Гроздан Караджов.

До момента по проекта са разплатени малко под 1.2 млн. лв. европейски средства и близо 204 хил. лв. от националното съфинансиране, според данни на Единната информационната система за наблюдение и отчитане на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам