BG | EN

След разкрития на “За истината” Явор Гечев заговори за нов директор на земеделската служба в Силистра

Служебният министър на земеделието Явор Гечев
Снимка: Народно събрание

Тази седмица трябва да бъде обявен конкурс за нов директор на Областна дирекция “Земеделие” – Силистра. Това стана ясно от отговори на земеделския министър Явор Гечев в рамките на последния петъчен парламентарен контрол. Сегашната длъжност се заема от Гинка Катева, възстановена миналата година от Явор Гечев. От своя страна тя уволни голяма част от служителите на дирекцията.

Не е ясно засега по каква процедура ще бъде проведен този конкурс, защото тази длъжност е чрез политическо назначение от министъра. Досега не е имало назначаване в земеделската служба на Силистра на длъжността директор чрез конкурс и ако това стане, ще бъде прецедент, споделиха с нас работили дирекцията. 

А относно проверките, които са направени през 2022 г., министърът потвърди

фактите, станали явни в няколко разследвания на “За истината”.

От парламентарната трибуна служебният министър Гечев цитира доклад за  проверка от “Инспектората на Министерство на земеделието” по повод жалба на бившия директор на областната служба Радко Славов, за резултатите от която вече подробно информирахме в наше разледване. Повече за разследването тук:

Специално за търга от 2021 г., станал обект на жалбата на Радко Славов, министърът потвърди изнесената от нас информация за следните нарушения:

На първо място, установено е, че има несъответствие между изпратената информация до общинските служби по земеделие и тази, публикувана на интернет страницата на ОДЗ-Силистра по отношение на свободните земи обект на търга от Държавен поземлен фонд.

В случая става дума за това, че  директорът Гинка Катева е приложила само част от списъците с имоти от държавния поземлен фонд, за които от министъра на земеделието е дадено съгласие за отдаване под аренда за 10 г. В писмото е

липсвала информация за цели 243 имота

от землища в селата Полковник Чолаково и Светослав в община Кайнарджа и Поп Кралево в община Силистра. Така тази информация останала скрита и заинтересованите лица не са имали възможност да кандидатстват за наемането им под аренда. 190 от тези имоти впоследствие са били спечелени от областния координатор на ГЕРБ Тодоро Тодоров за срок от 10 години. Други 30 имота са наети от дружеството “Агростаф”, създадено от Даниела Димитрова, която е и председател на Асоциацията на зърнопроизводителите от Крайдунавска Добруджа. Тя е участвала на търга за тези земи с друго дружество – “Сидар”АД, което е породило съмнение у проверяващите за участие със свързани лица, едно от които е спечелило земите в Поп Кралево.

Друго нарушение, което изтъкна министърът, е, че до участие в търга е допуснат кандидат, който заедно със свързани лица обработва повече от 10 хил. декара земя, което е недопустимо по закон. Този неправомерно допуснат кандидат е бил Тодор Тодоров.  Заедно с майка си Славка Иванова той е обработвал повече от 10 хил.декара държавна земя. Както писахме, проверката установява, че за стопанската 2020 – 2021 г. Тодор Тодоров и майка му Славка са ползвали общо над 12 949 дка., или с 2 хил. дка повече от законоустановеното.

При тези условия, Тодор Тодоров не е  трябвало въобще да бъде допускан до участие на търга. 

Министърът потвърди, че с него впоследствие е сключен договор за аренда за 10 години.

На инспекторите правили проверката също не са били предоставени и  протоколите от проведения търг. Като било посочено, че не били налични в дирекцията.

Във връзка със сключените в резултат на проведения търг два договора е установено, че при единия от тях има

забавено изплащане на арендните вноски почти 6 месеца,

кята не е начислена неустойка. Става дума за договора за аренда на Тодор Тодоров, който е забавил плащанията си, но не е бил санкциониран по никакъв начин за това. За другия договор, сключен с “Агростаф”, не били представени пък записи на заповеди с необходимите реквизити по търговския закон.

Според отговора на министъра, установено било също, че бившия директор на ОДЗ-Силистра,

в нарушение на закона

е сключил два договора за аренда без да е изразено съгласие от страна на министъра на земеделието и храните, и без да е проведен търг  през 2016 г. Тук директорът е различен, но облагодетелствания човек е същият – Тодор Тодоров. На 26 февруари 2016 г., без да е получил съгласие от министъра на земеделието, директорът на областната дирекция в Силистра Георги Иванов сключил два нови договора за аренда с майката на Тодор Тодоров Славка Иванова за земеделска земя от държавния фонд с общ размер 2312,4 дка за срок от 5 стопански години, считано от 2016 – 2017 г. Проверката е установила, че 90% от общия брой на тези имоти, пак са предоставени на сина и Тодор Тодоров за времето от 2021 до 2031 г. чрез проведената тръжна процедура от Гинка Катева през 2021 г.

Освен, че въпросните договори са сключени без съгласието на министъра през 2016 г., те са използвани и неправомерно като основание за участие в разпределение на масиви за ползване през 2021 г. В този случай майката на Тодор Тодоров е подала заявление за участие в общинската служба в с. Кайнарджа, като в него били включени всички имоти от двата договора. Техният срок обаче е петгодишен и изтичал през 2020-2021 г. 

Министър Гечев обясни, че лично е пратил доклада в прокуратурата. Той

обаче не обясни, защо въпреки това възстанови именно директора Гинка Катева, която е спомената в

доклада за извършените нарушения.

Междувременно възстановената на длъжността от Гечев Катева започна чистка на служители в службата и уволни всички,  които са помагали в цитираната от Гечев проверка на инспектора. Всички те са уволнени дисциплинарно с формалното основание, че са участвали в търг за държавни земи, проведен от бившия директор Радко Славов през 2022 г. На него също били допуснати нарушения, но за тази проверка, инициирана пак от него, министърът не посочи конкретни нарушения.   Повече за чистките в земеделската служба тук:

Както вече разкрихме наскоро с документи, Гинка Катева е провела и търг, от който в крайна сметка са придобити апетитни държавни земи на преференциални цени в село Айдемир от мъжа, с който живее тя на съпружески начала – а фактически и от нея, тъй като са едно домакинство. Това е станало чрез участието на две фирми, които са се явили като участници на търга – облагодетелстваната вече с държавни земи “Агростаф” и тутраканската “Едрина” ООД, чиито собственик има отношения с мъжа на Катева и зарежда магазините им за месо и риба на силистренския пазар. “Едрина” печели търга и скоро след това прехвърля собствеността на земите на спътника в живота на Катева на същата цена. За този търг министър Гечев не спомена нищо, но повече за него може да прочетете в разследването на “За истината” тук:

А с оглед на изявлението на служебния министър за конкурс за нов директор, интересен е въпросът

каква ще бъде съдбата на сегашния директор Гинка Катева.

При предишното и временно уволнение през 2022 г. тя е била преместена по нейно искане на длъжността главен юрисконсулт в Дирекция “Административно – правна, финансово стопанска и човешки ресурси” в ОДЗ – Силистра.  Тази възможност и дава чл.9 на Закона за държавния служител и параграф 7 от преходните и заключителните му разпоредби, който позволява назначаване на предишната заемана длъжност. Проверка в сайта на Областна дирекция “Земеделие” в Силистра показва, че Гинка Катева и сега се води на две длъжности – директор на самата земеделска служба и директор на Дирекция “Административно-правна”. 

А последната служителка уволнена от Гинка Катева е директорката на Дирекция “Аграрно развитие”, която е и с най-голям опит в земеделската служба. Тя е уволнена на основание, че е получила най-ниската годишна оценка за работата си през миналата година, при условие, че през всички предишни години е получавала най-високи оценки. И тази най-ниска оценка, послужила за уволнението, е дадена пак от Гинка Катева. 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Още за новините

monsterid
Димитър Пецов
Димитър Пецов е журналист на свободна практика и граждански активист от Силистра. Носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за гражданин, най-активно използвал правото си за достъп до обществена информация.

Още от автора

Община Силистра е санкционирана за забавен строеж на велоалеи

Управляващият орган е обосновал решението си въз основа на констатация, че строежът е приключил с 451 дни забава от крайната дата, до която е следвало да приключи строителството съгласно сключения договор с фирмата изпълнител.

Зам.-кмет на Силистра пътувал на общински разноски до САЩ като „шофьор“ на национален ученически отбор по информатика

Докато част от участниците в отбор по информатика от Силистра е трябвало сами да осигурят пари за пътуването си до САЩ в началото на август, заместник-кметът на общината по “Хуманитарни дейности” Мария Недялкова е похарчила 6 хил. лв. от местния бюджет, за да придружава учениците като "шофьор". Това става ясно от проверка на "За истината".

Антикорупционната комисия санкционира двама съветници от Тутракан за конфликт на интереси

Двама от членовете на Общинския съвет в Тутракан са с наложени санкции с решение от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ). Това са общинските съветници от местната коалиция “Алтернатива на гражданите” Владимир Колев и Милен Маринов, които са с установен конфликт на интереси.

Още за новините

Четвърти ден протест на моньори и енергетици затваря възлови пътища (обновява се)

Според протестиращите няколко поредни правителства са виновни за сегашното положение.

„Управляващата фамилия“ Ешрефоглу отстрани ГЕРБ от изборите за кмет на ключовата община Никола Козлево

След като националното ръководство на ГЕРБ в крайна сметка отказа да подкрепи за трети мандат отстранения за конфликт на интереси кмет Ешреф Реджеб, управляващата фамилия Ешрефоглу премина към НДПС, заедно с всички общински съветници и селски кметове, досегашни активисти от партията на Борисов.

Здравното министерство спря търг и иска проверка за продажбата на болничен имот във Велинград

Държавната белодробна болница „Света Петка Българска“ във Велинград е на път да се раздели с още един свой имот. Това съобщава местното онлайн издание „Темпо Велинград“. През 2019 г. лечебното заведение с управител д-р Цветан Дафов продаде земеделски земи (нива и ливади) с аргумента, че от тях трупа само загуби. На 18 септември 2023 г. обаче болницата продаде и бившата „вила на управителя“.