След манган и флуориди и уран, с водата от чешмите в Хасковско потече и арсен

Първенство по некачествена вода е на Симеоновград, където водата от чешмите е обявена за негодна за пиене от повече от 10 години.

Илюстративна снимка: За истината

След като от чешмите от региона с питейната вода течеше манган, флуориди и уран, сега в Любимец се появи и арсен.

Новината за това дойде вчера, а от РЗИ веднага забраниха ползването ѝ за питейни нужди. Пробата, която е отчела отклонение от нормата е взета от чешмите в сградата на ВиК – Любимец. Арсенът е със съдържание 11,9 µg/l арсен на литър вода при разрешени 10  µg/l.  От ВиК – Хасково веднага осигуриха  водоноски.

Днес в съобщение от Областна адмиситрация се казва, че последните проби на арсен във водата на краен потребител в Любимец са отчели съдържание под 4,35 микрограма на литър, което е много под нормата. Това означава, че еднодневната забрана ще бъде премахната. От ВиК Хасково са информирали всички институции, които имат отношение и могат да помогнат да се установи причината за завишаването.

Наличието на вредни съединения и тежки метали в питейната вода на населените места в този регион не е от вчера.

През април 2017 година се установи, че във водата на Хасково има завишено съдържание на уран.

Анализът показал наличие на този радиоактивен метал и алфа активност над нормите в някои тръбни кладенци, използвани водоснабдяване на част областния град. Правителството отпусна 2 млн за нови кладенци и въпросът бе решен.

В средата на август 2018 лабораторни анализи откриха високо съдържание на естествен уран в питейна вода на други населени места. Според протоколи на ВиК от 27 юли в зоната на водоснабдяване „Харманли – 2“ съдържанието на уран е 0.043mg/l, а общата алфа активност – 0.572 Bq/l. Засегнати бяха селата Динево, Малки Воден, Бориславци, гр. Харманли, с. Бисер, с. Надежден и с. Остър камък

По-късно уранът изчезна.

През май 2019 година от Регионална здравна инспекция (РЗИ) съобщиха, че завишени стойности на опасни флуориди правят водата в няколко села на Община Харманли негодна и опасна за пиене. Засегнати села, които получават вода от помпената станция „Българин“. Това са населените места Рогозиново, Българин, Шишманово, Доситеево, Овчарово, Коларово и Богомил.

В предписанието към ВиК се казва, че завишените стойности по химичен показател „Флуориди“ са се появили внезапно и водата от този водоизточник не може да се използва за пиене и за приготвяне на храна, но за хигиенни нужди – може.

До този момент в тези села ВиК доставя вода с водоноски.

Първенство по некачествена вода е на Симеоновград, където водата от чешмите е обявена за негодна за пиене от повече от 10 години.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам