BG | EN

Силистра кандидатства за финансиране на енергиен проект въпреки риска парите да не стигнат

Снимка: Димитър Пецов

На първото си за годината заседание общинският съвет на Силистра гласува по спешност докладна записка, внесена от кмета на общината. Снея се дава одобрение за кандидатстване по процедура за финансиране на проект, с който трябва да се подмени уличното осветление на няколко села около града.

Заради параметрите на допустимото финансиране обаче това решение предизвика дискусии както в постоянните комисии, така и в редовното заседание, на което се гласува предложението.

Проектът със заглавие “Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление” предвижда

подмяна на съществуващото осветление

с енергоспестяващо LED осветление на най-близките до града села Калипетрово, Айдемир, Сребърна и Ветрен.  Проектът предвижда монтаж на нови осветители, проводници и кабели, както и на фотоволтаици за производство и съхранение на електрическа енергия, която да подпомага подмененото външно осветление.

Подобен проект по подмяна на осветлението беше осъществен преди няколко години в Силистра и той даде добри резултати като осветеност на града и енергоефективност. Сегашната процедура по кандидатстване за смяна на осветлението и на селата около града е била провеждана преди 4 години от общината.

Тогава е било предвидено проектът да се финансира от механизъм на Европейското икономическо пространство или така наречения „норвежки механизъм“. Но

процедурата е била прекратена заради липса на достатъчно средства

по механизма, а неосъществените проекти, сред които и този на Община Силстра, са били “замразени” и включени в списък на резервни. Сега същия проект на общината е изваден от Министерство на енергетиката от “фризера” и ще се финансира чрез Плана за възстановяване и устойчивост – ПВУ.

Предимството в случая е, че общината е “конкретен бенефициент” – тоест вече е одобрена, а не предстои тепърва да бъде одобрявана. Също така средствата по процедурата се предоставят под формата на безвъзмездна финансова помощ и не се изисква съфинансиране от крайния получател-общината.

За сметка на това обаче са предвидени само 10% за компенсация заради инфлацията и повишените цени на строителството над сумата по старото предложение. Така стойността на проектното предложение, подадено по предходната процедура, е била 1 146 449.00 лв. с ДДС, а сумата, която се задава сега за изпълнението на проекта, е 1 261 094 лв. с ДДС. Тоест отпуска се минимално увеличение от 114 хил. за

компенсиране на инфлацията и повишените цени в строителството.

Така възниква въпросът дали парите, заложени от общинска администрация за изпълнението на проекта, ще стигнат и дали и колко ще трябва да доплаща общината, ако не стигнат.

Именно по повод параметрите на финансирането на проекта, преди внасянето на решението в общинския съвет е била проведена в общината спешна работна среща, на която са присъствали общински експерти и общински съветници. На срещата е била представена от общински експерт нова количествено стойностна сметка – КСС, която вземала предвид нарасналите цени на строителните дейности през последните няколко години. Тя била на стойност 1,9 млн.лв. без ДДС, което значително надвишава зададената рамка в предложената докладна от 1,2 млн. лв.

Тази разлика даде повод да се изразят

съмнения от страна на съветници относно възможността за финансиране

и изобщо нуждата от участие в проекта.

Димитър Трендафилов от Местна коалиция “Гражданско единство”, който е присъствал на работната среща в общината, изрази мнение при обсъждане на решението в постоянните комисии, че цената на изпълнението на проекта не отговаря на инфлационните процеси в последно време. Според него проектът ще струва над 2 млн.лв. Той се позова точно на тези нови количествено стойностни сметки – КСС, които са били представени на работната среща от общинските експерти. Те били на стойност 1,9 млн. лв. без ДДС. – много над отпуснатата по проекта стойност от 1,2 млн. с ДДС.

Той изтъкна още, че макар по проекта да е декларирано 100% безвъзмездно-грантово финансиране, реално то е 50%, тъй като има изискване в 5 годишен период след изпълнение на проекта общината да внася всяка година 10 % от стойността му във “Фонд за декарбонизация”. Реално излиза, че помощта по проекта е 600 хил.лв, а стойността, която ще трябва да се плати, е 2 млн. лв.

“Не е задължително като чуем проект и да скачаме”,

обобщи мнението си съветника и предложи да не се участва въобще в процедурата. Вместо това предложи общината да заделя средства – около 120 хил.на месец – и чрез собственото си общинско предприятие сама да замени осветителните тела в тези населени места.

Според експертите на общината, по проекта не може да се заложи по-голямо увеличение от 10 %. Такова е изискването за кандидатстване по процедурата, и независимо от реалната стойност, не може да се излезе от тази рамка. В този смисъл и зам.кметът по “Финанси” Мирослав Тодоров обяви на заседанието преди гласуване на докладната, че общината ще обяви обществена поръчка за изпълнение на проекта в заявените в докладната параметри от 1,2 млн. лв. (а не  2 млн. лв.). По тази обществена поръчка, разбира се, ще се очаква да се явят кандидат-изпълнители с оферти, които да се вместят в заявените финансови параметри и по-късно да не искат промяна в тах.

Въпреки

неяснотите около цената на проекта,

повечето съветници прецениха, че ползите от проекта са повече от рисковете и подкрепиха участието в него. Така постъпиха общинските съветници от групата на БСП, които излязоха със становище, че въпреки рисковете ще подкрепят предложението, защото е полезно за развитието на въпросните населени места.

Решението не беше подкрепено само от групата на тримата съветници от “Гражданско единство” заради изразените вече съмнения от техния член. Те гласуваха с “Въздържал се”.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините