BG | EN

„Сече наред и незаконно“ – нарушител стана лице на малкия бизнес в Севлиево

Георги Михайлов и Мая Манолова – снимката илюстрира текст със заглавие „Мая Манолова на среща с местния бизнес в гр. Севлиево„, източник: пресцентър на „Изправи се България“

Кражбите на дървесина и високите цени на дървата за огрев е дискутирала Мая Манолова от „Изправи се България“ на среща с малкия бизнес в Севлиево. Това се казва в прессъобщение, разпространено от партийния й пресцентър. На снимката, която илюстрира съобщението, до Манолова е единствено Георги Михайлов – собственик на фирми за дърводобив, срещу който между 2018 и 2021 г. има 31 сигнала до прокуратурата и 54 съставени акта за нарушения в горски територии.

Михайлов и съпругата му Ваня имат спорна известност в региона на дирекцията по горите във Велико Търново. Само през втората половина на 2022 г. Районният съд в Севлиево се е произнесъл по три дела, образувани по жалба на Ваня Михайлова срещу наказателни постановления, издадени от Регионалната дирекция по горите (РДГ) във Велико Търново. И трите са за незаконно отсечена дървесина, което Ваня Михайлова отрича да е вярно. Съдът обаче е сметнал точно обратното.

Александър Дунчев идва за проверка

В един от случаите лично тогавашният изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) Александър Дунчев идва за проверка на терен. Това става на 24 юли т.г. и с него са инж. Росен Райчев – директор на дирекция в ИАГ и горски инспектор от РДГ Велико Търново. Тримата инспектират сечище, за което има издадено позволително за сеч на името на Ваня Михайлова, лесовъд на частна практика и представител на „Глобъл Лес-83“, която е на съпруга й, но формално се представлява от трето лице.

Сечището за което има разрешително е в землището на с. Стоките, севлиевска община, а селото е в полите на Стара планина. Според издаденото позволително в това сечище няма да се добива дървесина, а само ще се извозва от там.

При тази проверка Дунчев разпорежда до 10 дни РДГ Велико Търново да представи подробна справка за проверки, констативни протоколи и предприети действия спрямо дружества на Георги Михайлов. Периода, за който иска справката, е 2018 – 2021 г.

Четири файла с нарушения

“За истината“ разполага с въпросната справка. Информацията е в четири файла, в които са описани множеството нарушения, извършени от фирмите на Георги Михайлов. Най-общо става въпрос за безразборно изсичане на немаркирани дървета, извозване на дървесина до адрес, на който не живее лицето-получател според превозния билет, липса на проследяващо устройство (GPS) на камионите, които извозват дървен материал, неработещи задължителните камери за видеонаблюдение в цеха за дървопреработване, неспазване на одобрения технологичен план за дърводобив, самоволно прокарване на горски пътища, некоректно водене на дневник за постъпващата и експедирана дървесина в една от фирмите му.

На 4 август т.г. в сечището, проверено от Дунчев и екипа му, са установени отсечени два бука и един бял бор, за които няма позволително. И трите дървета са прясно отсечени, въпреки, че разрешителното, издадено на Ваня Михайлова за въпросното сечище, е само за извозване на дървесина. За това й е съставен акт за административно нарушение, който тя подписва с възражение, защото твърди, че не отговаря на истината.

В друг имот в същото сечище, за който Ваня Михайлова отново има позволително за сеч, е извършена проверка на 8 септември т.г. Установено е, че не са спазени изискванията на текст от наредба, който третира опазване на немаркираните дървета в горите, в които се сече. Според акта за установени нарушения в това сечище са намерени 31 пречупени дървета, две прерязани и три изкоренени.

Трето нарушение е от 10 януари 2021 г., когато в сечище в с. Стоките е открита 15 куб. м складирана дървесина на секции от по четири метра. Всичката е немаркирана и складирана на място, различно от определеното за временен склад. На тази проверка Ваня Михайлова присъства, а протокола от нея подписва с възражение и обяснението, че не отговаря на истината.

Сече се наред и незаконно

Справката, изготвена от РДГ Велико Търново по искане на Александър Дунчев за проверките, извършвани на Георги Михайлов е категорична, че той сече наред и незаконно. По-късно обжалва наред всички актове и наказателни постановления, които горските служители му съставят.

На 8 септември 2020 г. при проверка на терен, за който фирмата на Георги Михайлов „Глобъл Лес-83“ има позволително за сеч са установени над 200 кубика незаконно отсечена дървесина от вида бял бор. За този случай е изпратен сигнал до прокуратурата.

Как истината за един „тормозен бизнесмен“ се изгуби в гората край Севлиево – тук.

На 24 август 2020 г. горска полиция спира за проверка товарен автомобил натоварен с дървесина. Шофьорът казал от кое сечище извозва, но когато отиват на място горските полицаи установяват, че сечището не е активно от повече от година. Тръгнали по следите, оставени от автомобила и така установили, че дървесината е от друг имот. И за този случай е изпратен сигнал до прокуратурата.

На 5 август 2021 г. в сечище на „Глобъл Лес-83“ проверяващите се натъкнали на девет отсечени немаркирани дървета от вида бял бор. На 6 март 2020 г. други девет немаркирани бора са намерени в сечище на Михайлов. През януари 2019 г. 58 дървета бял бор са отсечени немаркирани в имот с. Стоките. В друг подотдел на същия имот незаконно са отсечени още 15 дървета. В трети подотдел – други 11, а още 32 в друг имот.

В позволителното едно, на сечището – друго

Незаконнната сеч не е единството нарушение, с което Георги Михайлов е известен в района. От справката на РДГ се вижда, че не са единични случаите, в които позволително за сеч е за топола, а отсеченото е бял бор. В други случаи превозният билет е за конкретен адрес, но при проверка на място се установява, че там не е закарана дървесина. Има и още – лице, посочено за получател на дървесина, не живее на посочения в превозния билет адрес.

Всичко това освен, че е констатирано от горските служители, е препратено и до прокуратурата. До момента не е ясно дали държавното обвинение е намерило достатъчно данни за повдигане на обвинение на Георги Михайлов.

Когато председателстваше временната парламентарна комисия по ревизия на бившето управление в 46 Народно събрание Мая Манолова даде трибуна на Михайлов, който каза куп неистини пред депутатите. Всяка негова дума целеше да го представи като жертва на директора на Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Росица“ – Севлиево Иван Степанов. Михайлов надълго и широко обяснява как е подложен на натиск и тормоз от Степанов, а след изслушването комисията по ревизия разпореди проверка на начина, по който се провеждат търгове и е организиран лова в стопанството.

Междувременно бърза справка в публично достъпни бази данни показа, че в разказа на Георги Михайлов има детайли, които будят съмнение за достоверността му, но те очевидно не бяха основание проверката да обхване и неговия бизнес. Едва тогава ще стане ясно дали действително кражбите в горите и проблемите с дърводобива са извадени на светло, както между другото смята Мая Манолова, ако се съди по съобщението от пресцентъра на партията й.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините