По проект за 4.2 млн. лв. Севлиево направи тротоари, по които се минава на „куц крак“

Една педя. Точно толкова е мястото за пешеходци по наскоро ремонтиран тротоар в Севлиево, част от проект на стойност 4.2 млн. лв.

Работата е приключена, тротоарите са неизползваеми, а Общината засега не казва ще има ли ремонт на ремонта и за чия сметка ще е той.

Неизползваемият, но нов тротоар, е на част от ул. „Марин Попов“. Това е една от най-натоварените севлиевски улици за движение автомобили и пешеходци.

В безсмисления ремонт на тротоарите в тази част на улицата ясно личи стремежът да се запазят дърветата, разположени по продължение на цялата улица. Опазването им е заложено и в договора, който изпълнителят на проекта е подписал с Община Севлиево. В него е записано, че ако по време на ремонтите има повредено или унищожено дърво, изпълнителят ще трябва да го замени с ново.

Как в Севлиево избират между дървета и ремонт на тротоари – тук. 

Грижата за дърветата заслужава адмирации (ако си затворим очите, че са „наторени“ с остатъци от строителни материали) на фона на безогледно окастрените и изкоренени в други части на града. Там изборът беше дървета или тротоари. Между какво е избирал авторът на проекта за ремонт на ул. „Марин Попов“ в този случай не е ясно, както не е ясно и дали пешеходците са били в плановете му. Неясно е и дали ще има ремонт на ремонта. От Община Севлиево не отговориха на изпратените въпроси в тази връзка.   

Здрав човек трудно би минал по този тротоар, за хора със затруднения в движението и майки с колички изобщо не става дума
Снимка: „За истината“

Ремонтът на ул. „Марин Попов“ е част от обществена поръчка за ремонт на седем севлиевски улици, обявена през февруари 2019 г. Работата се извършва поетапно и част от нея беше завършена през миналата година. Прекъсването се наложи, тъй като при сключването на договор с изпълнител Община Севлиево не разполагаше с необходимите средства за нвестицията. Затова обществената поръчка бе възложена при отлагателно условие, т.е. изпълнението й да започне при осигурено финансиране.

Стойността на цялата обществена поръчка при обявяването й е 4.2 млн. лв. с ДДС, но договорът с изпълнителя е сключен на цена под предварително обявената, т.е. 3 684 000 лв. За изпълнител на уличните ремонти е избрано дружество по Закона за задълженията и договорите „Инфраклинър-2018“. В него влизат хасковското „СТ Клинър“ и севлиевското „Инфрастроежи“ при 50:50 разпределение на дяловото участие. Договорът между Общината и изпълнителя е подписан на 21 ноември 2019 г., т.е. осем месеца след конкурсната процедура. Към тази дата финансиране не е било осигурено, показва справка на „За истинана“. Парите за ремонта са получени по сметките на Община Севлиево месец по-късно, когато с постановление на Министерски съвет са отпуснати 4 млн. лв. за ремонт на улици в града.

Новоремонтираните севлиевски тротоари очаквано се превърнаха в хит във фейсбук, където снимки на абсурдната пешеходна ивица станаха една от най-коментираните теми в няколко местни групи.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам