Свободата на словото в България намалява, според Индекса на устойчивост на медиите за 2018

Източник:mediasustainabilityindex.org

Свободата на словото в България през 2018 г. е намаляла, а страната ни остава в категорията на „неустойчива смесена система“ за медии и журналисти. Това е оценката в годишния доклад за България в т.нар. Индекс на устойчивостта на медиите (Media Sustainability Index или MSI) на базираната във Вашингтон неправителствена организация IREX.

Категорията, в която е поставена България, е предпоследната по качество категория, в която са „държави, покриващи минимални изисквания, в които има отделни сегменти в правната система, както и в правителството, които се противопоставят на система на свободни медии; ако има видим напредък в защитата на свободата на пресата, подобряване на професионализма и появата на нови медийна компании, то подобни явления са твърде нови, за да се прецени доколко те са устойчиви“.

Намаляването на свободата на словото пък е отражение на цялостната слабост на върховенството на закона, както и, заедно с редица други фактори, на това, че законите се прилагат избирателно и има хора, които се ползват с политическа защита срещу преследване, пише в доклада.

В него се посочва, че професионалните стандарти отслабват на медийна сцена от разпокъсани издания, използвани за прокарване интересите на собствениците им и отслабване позициите на съперниците им. Журналистите все повече си налагат автоцензура, за да се защитят от политически, корпоративен и криминален натиск.

Оценка на различните категории, класиране и промяна във времето от 2001 година насам.
Оценка на различните категории, класиране и промяна във времето от 2001 година насам.

Показателят за България като цяло през тази година леко се е подобрил – от 1.81 през 2017-та година на 1.89 пункта, но България, Румъния и Хърватия са единствените страни от ЕС, попадащи в район, в който се намират още Западните Балкани и бившия СССР, включително републиките от Централна Азия.

От 21 страни по общ показател на индекса България е на 12-о място. Преди страната ни е Киргизстан, а непосредствено след нея е Босна и Херцеговина.

Мястото на страната ни по всеки от показателите е както следва: По „Свобода на словото“ България попада на 13-о място – между Босна и Херцеговина и Таджикистан. По „Подкрепящи медиите и журналистите институции“ страната заема най-ниското от всички показатели 14-о място, по „Разнообразие на новинарските източници“ – 11-о, а по „Професионализъм на журналистите“ – 13-о. По „Бизнес управление на медии“ страната има най-доброто си постижение – 9-о място.

Анализът на IREX е смятан за един от най-задълбочените в света, тъй като оценява освен усещането за свобода на медиите, и правната, професионална и техническа среда, в която работят журналистите, както и доколко ги защитават държавата и работодателите им. Докладът за
Индекс на устойчивостта на медиите за Европа се изработва от 2000 г. насам в сътрудничество с Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID).

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам