Корекции за над 600 хил. лв. са наложени на Смолян заради опорочени търгове по европроекти (обновен)

Корекциите са потвърдени от Пловдивския административен съд с мотива, че са нанесени вреди за бюджета на ЕС, а конкуренцията е била ограничавана без основание

Снимка: Община Смолян

Финансови корекции в размер на над 600 хил. лв. са наложени на Община Смолян заради опорочени обществени поръчки по изпълнението на проекти, финансирани по Оперативните програми „Региони в растеж“ и „Добро управление“. За това съобщава регионалното издание „Отзвук“ като се позовава на девет съдебни решения по дела на местната администрация в Смолян срещу корекциите, наложени от Управляващия орган по оперативните програми „Региони в растеж“ и  „Добро управление“. Всички те са потвърдили констатациите за извършени нарушения и наложените за това санкции.

При извършените проверки е било установено прилагане на

незаконосъобразни методики за оценка

на участниците в търговете, показва информацията, отразена в решенията на административните съдилища в София -град и Пловдив. В резултат на това е бил извършен неправомерен избор на победителите в тях.

25 дружества поискаха отмяна на обществена поръчка в Смолян заради съмнения за манипулации

Голяма част от наложените корекции са за обществени поръчки за „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градската среда на гр. Смолян“. Заради допуснати нарушения в този случай  разходите, направи от местната администрация са били коригирани с над 266 хил. лв.

Проверката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж“, е установила, че в обявленията и документацията за възлагане на обществената поръчка се съдържат

незаконосъобразни критерии за подбор.

Те са довели до необосновано ограничаване на участниците в процедурата и не са осигурли равни условия на всички.

В същото време с прилаганата методика за оценка по показателя „Организация за изпълнение на поръчката“ е било допуснато субективно оценяване на участниците в търга.

Проверката е установила още, че някои от условията на процедурата са имали и „разубеждаващ ефект“ върху потенциални кандидати за изпълнение на обществениет поръчки.

Според управляващия орган по програма „Региони в растеж“, изпълнителят на единият от обектите по проекта за ремонт на улици и детски площадки в Смолян е бил избран незаконосъобразно, а негов конкурент е бил третиран неравностойно.

Множество нарушения

са били открити и при избора на изпълнители по проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, който включва четири обособени позиции. Там финансовата корекция, наложена на общината е близо 283 хил. лв.

Нарушенията в този случай са свързани предимно с ограничителни условия при организиране на търговете за възлагане на обществени поръчки и използване на неясни показатели за оценка на офертите.

Така например

мъглявият критерий „Организация за изпълнение на поръчката“

е имал  60% тежест за избор на победител в процедурата, което е в противоречие с Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Заради нарушения в използваната методика за възлагане на общесвени поръчки по други проекти за ремонт на улици, надлези и детски площадки в Смолян са наложени финансови корекции за още почти 48 хил. лв.

В мотивите към решението си за потвърждаване на наложениет санкци пловдивският Административен съд е отбелязал, че Община Смолян е нанесла вреда за бюджета на ЕС, необосновано е ограничила конкуренцията и не е допуснала други фирми, които да предложат по-ниски цени в процедурите за ъзлагане на обществени поръчки. Така са били нарушени принципите,  на които с основва Законът за обществените поръчки, разпоредбите на Закона за управление на средствата от Европейския съюз, както и регламентите му, е записано в съдебното решение.

Втората обществена поръчка за водния цикъл на Смолян е обжалвана пред КЗК от 24 дружества

Чрез механизма за налагане на

финансови корекции в резултат от установени нарушения

се цели да не се допусне извършването на разход, който е незаконосъобразен. Финансовите корекции са и инструментът, с който може да се отстрани пропуск в бюджета, причинен от допусната грешка.

По повод на информацията за наложените финансови корекции по проекти с европейско финансиране в понеделник местната администрация публикува на сайта си становище, подписано от кмета на града Николай Мелемов. В него се твърди, „че всеки, който работи с Европейски проекти, особено пък инфраструктурни знае, че няма проект, при който да няма неверифицирани суми или финансови корекции“. Освен това в становището се твърди също, че „при съставяне на финални отчетни документи, съобразно различните правила на всяка програма неминуемо се стига до разминаване в първоначалната сума на проекта, верифицирана сума, финансови корекции и т.н.“.

Кметът на Смолян информира също, че местната администрация е обжалвала финансовите корекции, потвърдени от административните съдилища в София – град и Пловдив пред Върховния административен съд.  В становището, подписано от него обаче не е отразена информацията, че още в началото на април т.г. едно от заведените дела вече е завършило с потвърждение на решението, постановено от първата инстанция.

Кои са изпълнителите на обществените поръчки, заради които е санкционирана Община Смолян?

По повод на информацията за наложените финансови корекции по проекти с европейско финансиране местната администрация в Смолян публикува на сайта си становище, подписано от кмета на града Николай Мелемов. В него се твърди: „Всеки, който работи с европейски проекти, особено пък инфраструктурни, знае, че няма проект, при който да няма неверифицирани суми или финансови корекции.“ Освен това в становището се твърди също: „При съставяне на финални отчетни документи съобразно различните правила на всяка програма неминуемо се стига до разминаване в първоначалната сума на проекта, верифицирана сума, финансови корекции и т.н.“

Кметът на Смолян информира също, че местната администрация е обжалвала финансовите корекции, потвърдени от административните съдилища в София град и Пловдив пред Върховния административен съд. В становището, подписано от него, обаче не е отразена информацията, че още в началото на април т.г. едно от заведените дела вече е завършило с потвърждение на решението, постановено от първата инстанция.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам