Само един кандидат се е явил по поръчка за 4,2 млн. лв. на Община Харманли

Община Харманли
Снимка: Фейсбук група

„Еко Традекс Груп“ АД – Хасково, е единственият кандидат, подал документи за участие в обществената поръчка за ремонт на централния площад на Харманли, информира регионалното издание „Сакар нюз“.

Поръчката за извършване на инженеринг за обект: „Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Харманли, община Харманли, област Хасково“ е обявена на 17 февруари т.г.  и е на стойност 4,2 млн. лв. с ДДС.

По-малко от месец след обявяването на поръчката тя е допълнена с уточнението, че към датата на обявяването на процедурата не е осигурено финансиране и по тази причина в проектодоговора се включва клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му, пише в допълнителната информация по поръчката.

До крайния срок за подаването на оферти – 18:00 часа на 19 март 2020 г., в Информационния център към Община Харманли за участие в процедурата е подадена само една оферта, съобщават от общинската администрация.

Тъй като в единствената подадена оферта е била констатирана липса на информация, изискана по поръчката, на участника е даден срок до 5 работни дни да подаде необходимите  допълнителни документи.

Ценовото предложение на единствения участник в процедурата предстои да бъде отворено в Община Харманли днес.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам