BG | EN

В съда продължава сагата с „Дупката“ в центъра на Бургас

Така изглежда „дупката“ в центъра на Бургас докато съдбата на терена обикаля съдебните зали
Снимка: Петя Михова

Вещи лица подготвят експертиза по делото за делба на имота на „Тройката“, известен сред бургазлии като „Дупката“.

Повече от 30 години теренът е запустял и се водят различни дела, свързани с него. Днес в Бургаският районен съд трябваше да бъдат изслушани вещи лица, но делото беше отложено. Причината е, че една от страните поиска допълнителна задача от експертите при изготвянето на документа. Делото е образувано по искова молба на Община Бургас.

Общо 11 627 кв. м. е общият терен на „Дупката“ в центъра на Бургас.

Най-голям дял има Общината в размер на 10 989 кв. м. Останалите собственици в имота са фирмите – „Музеум“ ООД, „Трендекс България“ ЕООД, „Търговски дом“ ООД и „Мариета“ ООД.

Според Търговския регистър, управител на първото дружество е Янко Кесаровски. Той е и един от съдружниците в „Трендекс България“ ЕООД, заедно с бившия общински съветник Антон Коджабашев и Здравко Станчев. „Търговски дом“ ООД е дружество, регистрирано в Стара Загора и едноличен собственик на капитала на „Мариета“ ООД.

През 2006 г. „Трендекс“ придобива около 63 кв. м. от имота чрез сделки по замяна и по покупко-продажба. „Музеум“ има 250 кв. м., придобити чрез апорт по силата на дружествения договор от 2011 г. „Търговски дом“ е с около 61 кв. м. от терена, вследстие на дарения от 2006 г. и 2011 г. „Мариета“ ЕООД има около 263 кв.м., получени чрез дарение и покупко-продажба.

Делото за делбата датира от 2013 г. Ищец е Община Бургас. По време на заседанието днес, трябваше да бъдат изслушани вещи лица, изготвили експертиза как да бъде разделен теренът между собствениците. По искане на адвоката на „Трендекс“ за допълнителна задача към експертите, делото беше отложено за началото на месец май.

През годините са водени и други производства, свързани с терена.

Според Общия устройствен план от 2011 г., мястото е предвидено за изграждане на административни, търговски, социални, учебни, културни и друг вид сгради. Имаше и идея там да бъде изграден Градски универсален магазин.

През август 2018 г. Община Бургас направи стъпки за изменение на Подробния устройствен план. Целта беше теренът, отреден за „Универмаг, базар и КОО (Комплексно обществено обслужване), да бъде променен в „Зона за благоустрояване, озеленяване, експозиционен и информационен център и инфраструктура“. Един от мотивите беше, че настоящият площад е малък за провеждането на обществени събития. „Отварянето на пространството и реализирането в него на зони за почивка и разходки от една страна, зони за провеждане на мероприятия от друга страна  и озеленяване ще създаде подходяща среда за експониране на недвижимата културна ценност от север (къщата на фамилията Хаджипетрови) и на сградата и двора на училище „Св. Св. Кирил и Методий“  от юг“, се посочваше още в докладната записка на Общината.

Впоследствие обаче другите собствениците в имота обжалваха решението на местния парламент А през 2021 г. Върховния административен съд окончателно го отмени. Магистратите потвърдиха Административния съд в Бургас и определиха, че допуснатият проект за изменение е незаконосъобразен, позовавайки се на становището на вещото лице по делото. Според него, „ЗУТ не урежда едновременно допускане на няколко вида отреждане за даден имот, тъй като самите отреждания понякога са взаимно изключващи се“. Експертът посочва и пример, че в имоти, отредени за озеленяване, не могат да се строят сгради, различни от тези, обслужващи зелените площи. Друг от мотивите е, че в момента все още се водят преговори между страните за подялба на имота и има висящи дела.

Междувременно, на метри от Съдебната палата в Бургас, ограденият с решетка терен продължава да пустее и да събира отпадъци.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините