BG | EN

РИОСВ пломбира котела на въглища в “Топлофикация“ – Габрово

Пломби спряха работата на котела на въглища в ТЕЦ-Габрово
Снимка: Областна администрация Габрово

Експерти на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Велико Търново днес запечатаха с пломба котела на въглища на габровската „Топлофикация“.

Принудителната административна мярка е наложена със заповед на директора на РИОСВ и ще бъде в сила докато от топлоцентралата не докажат, че дружеството е предприело достатъчни и ефективни мерки за недопускане на неорганизирани емисии на пепел в атмосферния въздух от сградата, в която се помещава и експлоатира котлоагрегат (котел, б.р.), който ползва за гориво въглища.

Пломбите няма да бъдат свалени, докато „Топлофикация“ не изпълни ангажиментите си за опазване въздуха на габровци
Снимка: Областна администрация Габрово

Принудителната мярка се налага след постъпили от началото на 2023 г. множество сигнали за прах и миризми от дейността на дружеството. Въпреки предприетите от контролния орган процесуални действия, в т.ч. налагане на административни наказания и издаване на задължителни предписания, е очевидно системното неспазване на законодателството по околна среда от страна на „Топлофикация – Габрово“ и неглижиране на поетите от самото дружество ангажименти, казаха от РИОСВ.

„Поради тази причина РИОСВ счита, че неорганизираното изпускане на емисии в атмосферния въздух от сградата, в която е разположен котлоагрегата, може да бъде преустановено единствено чрез спиране работата му до предприемане на достатъчни и ефективни мерки за подобряване на техническото състояния на сградата, в която същият е монтиран и се експлоатира“, написаха от екоинспекцията в имейл до медиите.

От РИОСВ извършиха множество проверки на „Топлофикация“ – Габрово, всичките по сигнали. На 7 февруари т.г. бе установено неорганизирано изпускане на пепел в атмосферния въздух от сградата, в която се намира котела. За констатираното нарушение на дружеството беше съставен акт и наложена имуществена санкция в размер 2000 лв. Експертите връчиха и предписание, с което задължиха “Топлофикация“ да преустанови неорганизираното изпускане на пепел до 9 февруари и да съобщава на РИОСВ- Велико Търново за аварии, спиране и пускане на котела.

Ден след изтичането на срока за отстраняване на неизправностите, експертите на РИОСВ установиха, че неорганизираното изпускане на пепел продължава и издадоха ново предписание, като задължиха „Топлофикация“ – Габрово да отстрани неизправностите до 24 февруари т.г. и да представи дългосрочен и краткосрочен план за подобряване на техническото състояние на котела. Проведена бе и работна среща в Областна администрация- Габрово с експерти от РИОСВ – Велико Търново, представители на Община Габрово и на “Топлофикация“. На тази среща ръководството на дружеството пое ангажимент да изпълни предписаното в срок, но това така и не се случи.

Следваща проверка на 10 март т.г. установи, че предприетите от топлоцентралата мерки са неефективни и недостатъчни. Това принуди РИОСВ да наложи най-тежката административна мярка – извеждане от експлоатация и пломбиране на горивната инсталация.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините