РИОСВ: Изсичането на дървета в къмпинг „Градина“ е незаконно (видео)

Прокуратурата и Община Созопол също ще проверяват случая.

изсечените дървета в къмпинг "Градина"
Снимка: Фейсбук/ Плаж къмпинг Градина

Извършената сеч на територията на къмпинг „Градина“, община Созопол е в нарушение на Закона за биологичното разнообразие, съобщиха от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Бургас.

Отсечените и повалени дървета от вида черен бор, са в имоти, частна собственост на юридическо лице. Те не попадат в границите на защитена територия, но са в територия на две защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 – защитена зона „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици и „Плаж Градина – Златна рибка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, твърдят от инспекцията.

Оказва се, че през февруари м.г., дружеството е заявило намерението си за извършване на сеч, като е внесло горско-стопанска програма, но тази процедура е била отменена поради недопустимост с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. Решението не е обжалвано, влязло е в сила и става задължително за спазване от собственика и всички контролни органи, поясняват от РИОСВ.

За извършената сеч на извършителя ще бъде наложена административно-наказателна мярка. От бургаската екоинспекция уточняват, че към момента е известен собственика на имотите, но не е известен извършителя на нарушението. Затова и ще се обърнат за съдействие към полицията и Изпълнителната агенция по горите. На собственика на имотите ще бъде дадено предписание за преустановяване на дейността.

За отсичане на дървета без редовен документ, виновникът се наказва с лишаване от свобода до 6 години и с глоба от 1000 до 20 хил. лева.

За изсичането на дървета в къмпинг „Градина“ сигнализира в социалните мрежи Мария Вълева на 20 февруари т.г.. Тя публикува снимки и видео в страницата на Плаж къмпинг „Градина“.

След медийните публикации за незаконна сеч на територията на къмпинг „Градина“ Окръжната прокуратура в Бургас се е самосезирала и е разпоредила проверка. В нея ще участват и представители на Регионалната инспекция по околна среда и води в Бургас, и на Община Созопол, съобщиха по-късно днес от прокуратурата.

В хода на проверката, която трябва да приключи за 3 дни, ще трябва да бъдат установени характерът на извършеното, както и има ли разрешителни.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам