BG | EN

Екоинспекцията във Велико Търново не одобри завода на Румен Гайтански за горене на боклук край с. Върбовка

РИОСВ – Велико Търново
Снимка: МОСВ

Директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Велико Търново Мая Радева не одобри инвестиционното предложение на Румен Гайтански за изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата и електроцентрала за горене на боклук край павликенското с. Върбовка.

Решението е публикувано на сайта на инспекцията с подробни мотиви за отказа на Радева, изброени върху 26 страници. То обаче не е окончателно и може да бъде обжалвано пред съда или пред министъра на околната среда и водите в двуседмичен срок, считано от 29 април – датата, на която е публикувано.

Решението на Радева следва решението на Експертния екологичен съвет към инспекцията, който в края на април отхвърли инвестиционното предложение на фирма „Петрургия“ за горене на боклук край павликенското село Върбовка.

Това е своеобразна победа на гражданското общество. В продължение на повече от година жителите на шест общини, съвместно с част от местната власт и бизнеса бяха обединени и непреклонни в настояването да не бъде допуснато горенето на 56 т боклук на час (според инвестиционното предложение) в павликенското село Върбовка. На практика мотивите на директора на РИОСВ във Велико Търново в голяма степен преповтарят страховете на хората, посочени в редица становища, протестни писма и граждански подписки срещу пускането в действие на завод за изгаряне на боклук с капацитета на планирания в с. Върбовка.

Сериозни потенциални въздействия

В решението си да не допусне инвестицията на Гайтански да бъде осъществена директорът на великотърновската РИОСВ посочва, че инвестиционното предложение на Гайтански ще има сериозни потенциални въздействия, включително от аварийни ситуации и анормален режим на работа, върху атмосферния въздух, водите и почвата.

Мерките, които инвеститорът е заложил, за да елиминира вредните последици за природата, по-скоро преповтарят нормативните изисквания и имат общ и декларативен характер, посочва Мая Радева, като отчита, че в Доклада за въздействие върху околната среда (ДОВОС) не са предвидени технически и организационни мерки по отношение на отпадъка, който предстои да бъде изгарян, в това число неговото складиране, начините на съхранение и съдбата на отпадъчния продукт от производствения процес.

Какво правим с водата?

Не са предвидени мерки по отношение и на водите за ограничаване на евентуално отрицателно въздействие върху намиращия се в близост основен водоизточник на с. Върбовка, няма данни как ще бъдат обезпечени необходимите водни количества за производството, нито как ще се действа при евентуални аварии.

Всъщност Докладът за въздействие върху околната среда не анализира потенциални аварийни ситуации и потенциални екологични последици, отчита директорът на РИОСВ. В него не са посочени мерки за реакция при евентуални екологични замърсявания. Описано е, че при извънредни ситуации, в това число екологично замърсяване, ще се работи по авариен план, но няма данни за потенциални замърсявания от анормален режим на работа.

Не са предвидени още мерки за потенциални замърсявания на производствената площадка и съседните площи.

Риск за здравето

Решението на Радева се основава и на становищата на други организации. Цитира се становище на РЗИ Велико Търново от август 2022 г., според което информацията в ДОВОС е непълна и неточна. Пак там се казва, че „оценката на здравния риск не е разгледана във всички аспекти и не доказва по категоричен начин липсата на здравен риск за населението от реализирането на инвестиционното предложение, нито предлага ефективни мерки за намаляване на отрицателното въздействие“.

Министерството на здравеопазването също дава отрицателно становище, като отчита липсата на данни за потенциалния риск за здравето на населението, „като в заключение отчита, че здравето на гражданите е национален приоритет, който стои над интересите на отделни граждани или стопански субекти“.

По отношение на почвите „не са представени неоспорими доказателства, че при реализиране на инвестиционното намерение няма да се допусне замърсяване на почвите с вредни вещества в съседни имоти“.

Пътищата не са предвидени за натоварване с тежки МПС

Инвестицията би довела и до риск за пътищата в региона , тъй като транспортирането на материали и готова продукция ще се извършва по три общински и два републикански пътя, съгласно представената транспортна схема. „Съществува реална опасност републиканските и общински пътища да бъдат подложени на изключително натоварване, което да доведе до разрушения във вече ремонтираните участъци и допълнително разрушаване на тези, които се нуждаят от ремонт“. В тази връзка е и становището на Областно пътно управление Велико Търново, в което се подчертава, че републиканските пътища не са предвидени за движение на тежки МПС и не се предвижда промяната на това.

И историците виждат риск

По отношение на опазването на културните ценнности в региона е становището на Регионалния исторически музей във Велико Търново. В него се посочва, че има опасност от унищожаването на културно историческо наследство и инвеститорът е бил уведомен за това, но не е декларирал ангажименти в тази посока.

Вълна от противници на инвестицията заля РИОСВ

В решението си директорът на РИОСВ изброява всички граждански подписки, протестни писма, становища и декларации, получени в инспекцията. Това са шест граждански подписки на жители от Сухиндол, Павликени, Летница, Севлиево, Велико Търново и Левски с общо над 20 хил. подписа; десет становища, сред които на природозащитници, един университетски преподавател, производители на земеделски продукти и др.; седем протестни писма – от Националния съюз на зърнопроизводителите, Регионалния съюз на фермерите, съсловна организация на земеделските производители и на пчеларите, от работещи в сферата на здравеопазването, от Асоциацията на производителите на декоративни цветя, от юристи; четири декларации – от Общинските съвети в Павликени и Сухиндол, и от Общините Левски и Летница.

Инвеститорът не смята нищо да променя

Инвеститорът е запознат с всички постъпили становища, декларации и подписки, изразяващи гражданското недоволство. За да бъде равноправен участвик в процеса по приемане или отхвърляне на доклада за въздействие на околната среда ,през ноември м.г. му е дадено право да изрази становище дали ще се възползва от правото си да преработи и допълни Доклада. В едномесечния срок, в който това е можело да стане, Гайтански е отговорил, че няма да променя ДОВОС.

В резултат на това директорът на екоинспекцията във Велико Търново „счита че поради допуснатите пропуски и непълноти в ДОВОС, съответно празноти в плана за изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия, не се гарантира спазването на нормите за качество на околната среда и опазване на човешкото здраве“, с което отхвърля инвестиционното предложение на Румен Гайтански.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Още за новините

monsterid
Емилия Димитрова
Емилия Димитрова - Данкова работи като журналист от завършването на висшето си образование, а от 2015 г. развива собствен сайт за новини от Севлиево и региона. Била е главен редактор на вестник „Севлиево днес“, журналист във вестник „Росица“ и отговорен редактор на новините в кабелна телевизия „Киви-ТВ“ в Севлиево. От 2015 г. е координатор на „Програма Достъп до информация“ за област Габрово. Носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за 2018 г.

Още от автора

За втора поредна година Славейковата награда за лирика остава без притежател

Обявяването на Славейковата награда е кулминацията в Славейковите празници, чийто домакин е Трявна.

Мечката, която се разхождаше в Габрово, е уловена и преместена в балкана

Мечката, която бе забелязана многократно в покрайнините на Габрово през последните седмици, е уловена и преместена високо в планината, но местонахождението й се пази в тайна от съображения за нейната сигурност.

Иновации за оцеляване – историята на училището в с. Петко Славейков, което стана на 130 години

За последните двайсет години в община Севлиево са закрити седем селски училища. Изключение е Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Петко Славейков, което днес, на 24 май, става на 130 години.

Още за новините

Има ли прикрита проверка на КПКОНПИ срещу заместник-главния прокурор Борислав Сарафов?

Снимки на заместник-главния прокурор и шеф на Националната следствена служба Борислав Сарафов пред ресторант „Осемте джуджета“ (вече затворен) публикува Антикорупционният фонд. Снимките са били получени в организацията от неизвестен...

Обещанията за спешен ремонт на пътя Мъдрец – Гълъбово останаха само на хартия (видео)

Три протеста и обещанията на четирима министри се оказаха недостатъчни, за да бъде ремонтиран един от най-натоварените пътища в страната - Мъдрец – Гълъбово. Това е печалната равносметка на Станислав Габровски, кмет на с. Обручище, жителите на което са едни от най-потърпевшите от лошото състояние на пътя. Той се притеснява най-вече за моста до селото, чиито ремонт е неотложен.

Ремонтът на галерията в Силистра: и покривът тече, и Общината е осъдена заради подбора на изпълнителите

Ремонтът на Художествената галерия на Силистра трябваше да приключи още в края на миналата година. Това е трети опит за изпълнението му, но вместо като в приказките да е успешен, проектът вече е извън срока за приключване, а качеството му предизвика поредица от въпроси.