BG | EN

Решението на Общински съвет Царево по казуса „Силистар“ отива в съда като незаконосъобразно

Плажът Силистар
Снимка: Wikipedia/Pudelek

След разпореждане на премиера Бойко Борисов и след като се запозна със становищата на МРРБ, РИОСВ-Бургас и Окръжна прокуратура- Бургас и в изпълнение на законовите си правомощия областният управител оспори решението като незаконосъобразно.

Ден след като Протоколът от заседанието постъпи в Областна администрация  Бургас  юристите извършиха проверка на всички обстоятелства. Разрешението за изработване на проект на план за застрояване за поземлен имот в местността „Силистар“ е дадено без да са спазени законовите процедури. В конкретния случай имотът попада в границите на природен парк „Странджа“. При това обстоятелство е било необходимото проектът за устройствен план да бъде съгласуван с Министерство на околната среда и водите. Липсата на такова становище представлява съществено нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

В заповедта си областният управител дава и допълнителни аргументи за незаконосъобразност. За да се осигури необходимата инфраструктура за безплатен достъп до разположения в близост морски плаж е необходимо изработването на парцеларен план за неурбазинизараните територии или регулационен план в урбанизирана такава. В случая решението на Общински съвет Царево е за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за частен имот.

Контролът, който Областна администрация Бургас осъществява върху решенията на общинските съвети не  е инцидентен, той е част от основните контролни функции на институцията.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините