BG | EN

Ремонтът на галерията в Силистра: и покривът тече, и Общината е осъдена заради подбора на изпълнителите

Покривът на Художествената галерия в Силистра все още стои недовършен.
Снимка: Димитър Пецов

Ремонтът на Художествената галерия на Силистра трябваше да приключи още в края на миналата година. Това е трети опит за изпълнението му, но вместо като в приказките да е успешен, проектът вече е извън срока за приключване, а качеството му предизвика поредица от въпроси.

Всичко тече…

В средата на април тази година, малко след Великден, във “Фейсбук” бяха публикувани снимки от течащия в момента ремонт на Художествената галерия на Силистра по трансграничен европейски проект между Румъния и България.

Снимките, които бяха публикувани първо в профила на партия „Продължаваме промяната“ – Силистра, разкриваха една ужасяваща картина и предизвикаха коментари сред гражданите на Силистра. Те разкриваха какво е моментното положение на втория – подпокривен етаж на емблематичата сграда, при който покривът на галерията е останал непокрит, защото ремонтът е спрян.

Заради продължителните валежи са се появили огромни течове, а мухълът и влагата по стените, застрашават произведенията на изкуството.  

Особености на българското изпълнение

От Общината първоначално запазиха мълчание, но впоследствие беше даден брифинг за медиите, на който представителят на изпълнителя – пловдивската “Пирс Д” ООД се оправда за спрелия ремонт, чиито срок на изпълнение беше от май до декември 2022 г. с лошите метеорологични условия и забавени доставки на материали за покритие на покрива – цинкови шиндли, които се доставяли от Германия и Франция, но заради войната в Украйна се бавели.

Колаж от течове и мухъл, които застрашават картините
Снимки от Профила във Фейсбук на Продължаваме промяната – Силистра

В този смисъл и на последното заседание на Общинския съвет ръководителят на проекта от страна на Общината и заместник кмет Мирослав Тодоров, в отговор на питане на общинския съветник от БСП Стилиян Стойчев относно бавенето на ремонта и течовете, даде обяснение, че материалите вече са доставени и има уверения от изпълнителя, че спрялата работа още през декември 2022 г., когато всъщност трябваше да бъде завършен ремонта по договор, ще започне в най-скоро време. Той поясни и че по-голямата част от покрива е покрита, но течове имало заради фугите, по които се просмуквала водата. Имал също така и уверенията на изпълнителя, че до края на ремонта последиците от течовете ще бъдат прамахнати за негова сметка.

Къде е заровено кучето

Но освен неволите, породени от особеностите на българското изпълнение, на което обикновено му пречат метеорологичните условия и международното положение, тези дни се разбра, че Общината има наложени финансови корекции от управляваящия орган по програмата, по която се осъществява проекта, заради нередности при избора на изпълнител за ремонта.  Това, разбира се, поставя въпроса и дали проблемите съпътстващи ремонта, не се дължат и на избора на изпълнител. 

Така с решение от 03.05.2023 г. Административен съд – Силистра е потвърдил финансова корекция, наложена от управляващия орган МРРБ, за допуснати нередности при провеждане на обществената поръчка за избор на изпълнител на ремонта на галерията.

Делото е било образувано по жалба на Община Силистра, подадена срещу решение от 27.01.2023 г. на ръководителя на Националния орган по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г.“ С решението управляващият орган е наложил санкция на Общината –  финансова корекция в размер на 10% от стойността на допустимите разходи, които са 1.4 млн. лв., каквато е цената на изпълнението. Това е цената по договора за възлагане на обществена поръчка, сключен с избрания изпълнител на ремонта „ПИРС-Д“ ООД гр. Пловдив.

Нарушението е определено по чл. 70, ал. 2, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). А именно, че е бил нарушен принципа на свободната конкуренция при определянето на изпълнителя. Това е констатирал и силистренския съд, когато е постановил решението, с което потвърждава санкцията.

Възложителят на обществената поръчка – кметът на общината е оповестил критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, като 60% са за качество, а 40% за цена. Но в Методиката за комплексна оценка на офертите, по показателя „техническо предложение“, освен минималните изисквания, е въвел и три надграждащи обстоятелства, които били неясни и неопределени, в нарушение на изискванията на Закона за обществените поръчки(ЗОП). Затова обявената от Общината методика за оценка е санкционирана като незаконосъобразна. Тя не давала достатъчно информация на потенциалните участници, че техните оферти ще бъдат оценявани обективно, което води до несигурност и разколебаване на желаещите да участват в обществената поръчка, пише в мотивите на съда. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано от кмета на общината през Върховния административен съд.

Без обяснения

Това е третата поред поръчка за ремонт на силистренската галерия, която Общината обяви през 2022, след като на първите две поръчки обявени в предходни години спечелилите фирми се отказваха без обяснения.

За тази поръчка са се явили две фирми – местната “Соларис” ЕООД и “Пирс Д” ООД, показва регистъра на обществените поръчки. “Соларис” не е допусната до оценяване, а офертата на “Пирс Д” ООД получава максималните точки и е одобрена за изпълнител.

Проверка в документацията на обществената поръчка, която от “За истината” направихме, показва, че една от причините заради която местната строителна фирма “Соларис” ЕООД е била отстранена, е, че не е представила удостоверение за изпълнение на строежи, които са недвижими културни ценности с категория „местно значение“. Такава недвижима ценност е художествената галерия в Силистра, построена през 1892 г., първоначално като педагогическо училище. Това е довело до задължително отстраняване на участника. Но санкцията впоследствие от управляващия орган е наложена заради неясните и объркващи критерии, които ограничават конкуренцията. Така изборът на изпълнител става субективен – по преценката на възложителя всеки може да бъде избран или отстранен, защото методиката за оценка предоставя неограничена свобода на избор за комисията и не гарантира реална конкуренция.

Въпросът, който може да се постави, е, дали ако отстранената фирма беше представила всички документи и годност за такива строежи, щеше да бъде допусната.

Практиката на възлагане на обществените поръчки показва, че напоследък Община – Силистра отстранява участници по неясни причини и дава най-високи оценки за предложено изпълнение на допуснатите кандидати, пак по неясни критерии, макар и описани най-подробно в документацията. Нещо, което е констатирал и управляващия орган, а съдът е потвърдил в решението относно галерията.

Такъв пример за подбор е наскоро приключилата с договор обществената поръчка за изграждането на кей и рампа за лодки  малки съдове  до пристанището на Силистра. Тя е по същата европейска програма. Избраната за изпълнител фирма е предложила в пъти по-високи от пазарните цени, сравними с тези на строежи в Дубай и Хонк Конг.

Оказва се, че единият от критериите за одобрение на изпълнителя на ремонта на галерията е било изискването да предложи решение за защита на таваните и стените по време на строителството, показва документацията на поръчката.

Такова решение е било предложено, като в цената на офертата на одобрения изпълнител е било включено обличането на стените и таваните с временно защитно покритие на цена от 7 456.00 лв.

Видно от резултатите, решението явно не е сработило. Нещо повече, по голямата част от покрива вече е покрита, но проверка на място, която направихме показва, че течове има и там, където покривът вече е покрит. Това поставя въпроса, дали ще има течове и след завършване на ремонта, ще се наложи ли ремонт на ремонта, каквато е практиката обикновено при изпълнението на поръчките.

Течове от тавана и разположените от персонала съдове на пода за събиране на водата.
Снимка: Димитър Пецов

Според специалисти в строителството, които потърсихме за коментар, моментът за покриване на новата дъсчена обвивка с елементите от цинкова ламарина е пропуснат – дъбовите летви, които нормативно трябва да са с 8%, са били под дъжда и влиянието на зимните условия дълго време, и вече не е възможно да се постигне необходимото качество на ремонта. От тази гледна точка течовете и влагата в залите е по-малкия проблем.

А заради нуждата от средства за разплащане с изпълнителите по поръчката за ремонта на галерията беше теглен с одобрението на общинския съвет и заем от Фонд “Флаг” тази година. Което означава, че и  гражданите на Силистра са въвлечени в изплащането на цената за ремонта, за който има вече сериозни съмнения дали ще завърши качествено. 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините