BG | EN

Рекордни бонуси са си раздали в НАП – 35 млн. лв., два пъти повече от военната помощ за Украйна

Почти 35 млн. лв. (34 944 567 лв.) бонуси са получили служителите на Националната агенция за приходите (НАП) за 2022 г.

Сумата е два пъти повече от военната помощ, която България предоставя на Украйна с решение на Парламента, изчисляват от гражданско сдружение БОЕЦ, откъдето поискаха информация за допълнителното материално стимулиране на данъчните по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Само за централното управление на агенцията раздадените бонуси са над 12.5 млн., сочат отговорите на изпратените от БОЕЦ въпроси.

Бонусите за директора са тайна

Колко над заплатата си е получил изпълнителният директор на Приходната агенция Борис Михайлов, той отказва да каже. Аргумента за отказа му е, че „получените от изпълнителния директор на НАП възнаграждения от какъвто и характер да са те, макар и в техния общ размер, освен че представляват лични данни, попадат и в обхвата на данъчната и осигурителна информация, по смисъла на разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“.

Борис Михайлов обаче услужливо пропуска обстоятелството, че ЗДОИ е въвел категорията „надделяващ обществен интерес”. Общественият интерес е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, но и за повишаване на прозрачността и отчетността на лицата, задължени по закон да предоставят информация. Директорът на НАП без съмнение е задължен субект по ЗДОИ и дори личните му доходи да имат някаква защита, то тази защита е силно занижена за лицата на публични държавни длъжности, какъвто в случая е директорът на НАП. Още повече, че заплатата, както и допълнителните бонуси и материални стимули, които директорът на НАП получава, който и да е той, са публични средства, за които се дължи строга отчетност.

Съвсем не случайно в заявлението, с което от БОЕЦ искат информация, е посочено, че се иска „общия размер на допълнителното материално стимулиране и всички видове бонуси, премии и финансови стимули извън основното трудово възнаграждение, получени от изпълнителният директор на НАП за 2022 г.“. В това заявление не се споменава име на конкретно лице, а длъжността, която е публична държавна и в този смисъл е извън обхвата на защитени лични данни.

По 100 км на ден, всеки ден

През 2022 г. от приходната агенция са ползвани 243 автомобила, които имат общ пробег за цялата минала година от почти 6.5 млн. км. „Бърза сметка показва, че за да отчетат тези километри, автомобилите и служителите на НАП е трябвало всеки ден без изключение и всеки автомобил без изключение да изминават по над 100 км.“, пресмятат от БОЕЦ.

Тези автомобили не са собственост на агенцията, уточнява в отговора си нейният директор. „От април 2019 г. на основание проведени процедури за възлагане на обществени поръчки се ползват
автомобили под формата на оперативен лизинг/дългосрочен наем“, уточнява в отговора си директорът на НАП.

Пълният текст на заявлението по ЗДОИ и отговорите, които от БОЕЦ са получили – тук.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините