РДНСК глоби АПИ, строителя и надзора на пътя между Ребърково и Ботевград

път в ремонт
Снимка: Pixabay.com

Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Софийска област глоби участниците в ремонта на пътя Ребърково-Лютидол-Ботевград, съобщават от РДНСК.

Санкциите са след проверка на дирекцията за строителен контрол на 09.07.2021 г.

В участъка на територията на Софийска област от км 8+750 до км 33+040, е било установено, че строежът се изпълнява без съставен протокол за откриване на строителна площадка и без заверена заповедна книга. Издадена е заповед за спиране на строителните и монтажни работи на строежа до отстраняване на пропуските.

На имуществена санкция подлежат възложителят, изпълнителят и строителният надзор.

От РДНСК Софийска област съобщават, че са съставени актове за установяване на административно нарушение срещу строителя – ДЗЗД “МБ ЛОТ – 2 – 2019” (“Европейски пътища” АД и “Водно строителство – Благоевград” АД) и срещу строителния надзор – ДЗЗД “МБ КОНСУЛТ” (“План Инвест Пловдив” ЕООД, “Контпас” ООД, “Ен Ар Консулт” ЕООД, “Строл – 1000” АД).

Предстои издаване на акт за установяване на административно нарушение срещу възложителя на обекта – Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ).

Предстои да бъдат издадени наказателни постановления на възложителя, строителя и строителния надзор с наложени имуществени санкции в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. по реда на Закона за административните нарушения и наказания, поясняват още от РДНСК.

След предприети действия от участниците в строителството в РДНСК Софийска област е била представена експертиза за извършените до момента строителни и монтажни работи, актове и протоколи и заверена заповедна книга, в резултат на което началникът на РДНСК Софийска област е издал заповед, с която от 26.07.2021г. е разрешено продължаване на строителните и монтажните работи поради отстраняване на установените нарушения.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам