BG | EN

Разследването за отклонени 533 хил. лв. за пътища до Сивино и Виево е прекратено

снимка: pixaby.com

Досъдебното производство за отклонени 533 250 лв. целева субсидия за пътищата до Сивино и Виево е прекратено, съобщи пред регионалното издание „Отзвук“ прокурор Зорница Таскова – говорител на Софийска градска прокуратура (СГП). Разследването е приключило на 31 октомври 2017 г.

„В хода е установено, че няма извършено престъпление. Средствата са отпуснати целево за тези проекти, за които са използвани. Общината е поискала заявка за лимит на целева субсидия за изграждане и основен ремонт на пътища в община Смолян. Преди да изготви тази заявка е взето решение на ОбС кои пътища да бъдат изпълнени и респективно каква сума да бъде поискана от държавния бюджет. Заявката е включвала пътищата Смилян – Букаците, Люлка – Сивино, Соколовци – Момчиловци – Виево – махала Терзийска. Реално това, за което са отпуснати средствата, са насочени за тези проекти“, обяснява прокурор Таскова.

Досъдебното производство е образувано в Окръжна прокуратура Смолян. Главният прокурор Сотир Цацаров, обаче, го е възложил на Специализираното звено „Антикорупция“ към СГП с оглед по-пълното разследване. То се води срещу неизвестен извършител по чл. 254а от НК – за разпореждане с бюджетни средства или със средства с целево предназначение не по предназначението им. Става въпрос за отклоняване на 533 250 лева целева субсидия, отпусната от Министерството на финансите на Община Смолян, но похарчена предизборно за улици в града.

Сигналът в прокуратурата е подаден от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Инспекцията констатира няколко нарушения на Закона за публичните финанси от страна на кмета Николай Мелемов при разходването на целеви средства от държавния бюджет за капиталови разходи. Проверени са три обществени поръчки, при двете от тях са установени отклоняване на целеви средства в размер на 533 хил. лв., предназначени за ремонт на два пътя – до селата Сивино и Виево, които били похарчени за ремонт на улици в град Смолян.

АДФИ констатира, че Мелемов е нарушил на два пъти Закона за публичните финанси, отклонявайки целевите средства от държавния бюджет, като за извършените нарушения са му съставени два акта. Освен това били съставени документи с невярно съдържание. „На Министерството на финансите е предоставена невярна информация при заявяването и отчитането на целевата субсидия”, пише в доклада на АДФИ.
За 2015 година на Община Смолян е утвърдена целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 578 400 лева. От тях 938 600 лева са определени за изграждане и основен ремонт на общински пътища. Това са пътят Смилян – Букаците – Люлка – Сивино с финансиране от 191 000 лева; пътят Широка лъка – Солища – Стикъл – мах. Бърцето – 379 350 лева целева субсидия и пътят Соколовци – Момчиловци – Баните – Виево, мах. Терзийска, за който са предвидени 342 250 лева.

И за трите пътни участъка са проведени процедури през 2008 г. по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, когато кмет на общината е Дора Янкова.

За пътя до Сивино обществената поръчка се печели от „Виастройинженеринг”, но работа на терен не започва заради липса на осигурени средства. През 2015 г. с решение на ОбС Община Смолян изпраща заявка за лимита на целевата субсидия и е поискала финансиране в размер на 191 000 лева. Тези средства така и не отиват за пътя за Сивино и там не са извършени никакви строително-ремонтни работи. Впоследствие пред Министерството на финансите от общината е представена невярна информация при заявяването и отчитането на целевата субсидия. Към момента на проверката субсидията не е възстановена, отчитат още контролните органи. По време на финансовата инспекция е направена проверка на място, след което от агенцията изискват информация за приетите, изпълнени, фактурирани и изплатени видове работи за този обект. В справката от общината е посочено, че по фактура № 969/28.08.2015 г., издадена на „ИСА 2000” ЕООД (която придоби през юли 2015 г. фалиралата фирма „Виастройинженеринг”), са изплатени 62 037.03 лева за извършени СМР на смолянските улици „Заводска” – асфалтиране, „Превала” – асфалтиране, „Деспот Слав” – ремонт, „Гимназиална” – изкърпване, „15-та” в Дунево – асфалтиране, изкърпване на пътя Смолян – Дунево и направа подход към стадиона в Смолян. За останалите 128 962,97 лева е издадена втора фактура № 970/28.08.2015 г., отново на „ИСА 2000” за ремонт на ул. „Евридика” и подход към блок „Невяста” 12; ремонт на ул.”Дичо Петров” и ремонт на ул. „Бузлуджа”.

Нецелево разходване на бюджетни средства АДФИ открива и за отпуснатите 342 250 лева за изграждане на пътя за село Виево. Обществената поръчка също е стартирала през 2008 г. Поръчката печели отново „Виастройинженеринг”. По данни на инспектиращия орган по договора не са извършвани строително-монтажни работи и няма плащания. Той е прекратен на 27 юли 2009 г. Пътят за Виево е включен в актуализирания списък за капиталови разходи на Община Смолян за второто тримесечие на 2015 г. и е заявено финансиране от Министерството на финансите. При извършената проверка на изпълнението на сключения договор от АДФИ установяват, че на обекта не са извършвани СМР. В изисканата от Община Смолян справка относно приетите, изпълнени, фактурирани и изплатени видове работи е посочено, че сумите са изплатени на „ИСА 2000” по две фактури – 969/28.08.2015 г. – 111 973,70 лв. и 454/18.09.2015 г. – 205 243.00 лв. От приложенията по първата фактура е видно, че сумите за извършени СМР на улиците „Заводска” – асфалтиране, „Превала” – асфалтиране, „Деспот Слав” – ремонт, „Гимназиална” – изкърпване, „15-та” в Дунево – асфалтиране, изкърпване на пътя Смолян – Дунево и направа подход към стадиона в Смолян. За същите тези улици общината е издала същата фактура, но с друга сума – 62 037.03 лева, изплатени вместо строителството на пътя към Сивино.
С останалите 205 243.00 лв е извършен ремонт отново на улици в Смолян – „Кольо Шишманов”, „Дичо Петров”, „Грудьо войвода”, „Чан”, „Студентска” и „Димитър Благоев”.

„Извършените и изплатени видове работи по посочените фактури не са изразходвани по предназначение, а на Министерството на финансите е предоставена невярна информация при заявяването и отчитането на целевата субсидия”, пише в доклада на АДФИ.

„Договори за тези два пътни участъка имаше с “Виастройинженеринг”, които обаче бяха със запорирани сметки. Затова нямаше как да направим заложените пътища, защото трябваше да дадем парите на НАП, а фирмата-изпълнител нямаше да свърши нищо. И затова решихме да направим няколко улици в Смолян“, заявява пред “Отзвук” кметът Николай Мелемов. От пресцентъра на Община Смолян разпространяват съобщение, в което кметът обяснява, че платил от джоба си актовете на АДФИ в размер на 1300 лева. „Единственият потърпевш съм аз, парите не са изгубени, а са вложени в общината за ремонт на улици“, добавя Мелемов.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините