Протестно шествие иска спиране на инсталации за горене на отпадъци

Представители на неправителствените организации „Дишай Девня“ и „За Земята“ предаваха тази сутрин на живо от сградата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), където отидоха, за да внесат писмо за устойчиво управление на отпадъците. С искане за по-чист въздух и спиране на проектите за инсталации за горене на отпадъци от 18 часа тази вечер протестно шествие ще тръгне от Министерството на здравеопазването към МОСВ. 

Конкретният повод за недоволство са инвестиционни намерения за нови съоръжения в Девня и търгът за избор на изпълнител на Софийския инсинератор, който ще произвежда топлинна и електрическа енергия чрез изгаряне на гориво, добито от битови отпадъци.

Индустриалният град Девня се превръща в място за горене и складиране на отпадъци, каза Ваня Захариева (на снимката горе) от сдружението „Дишай Девня“. Тук сме, за да изкрещим „Стоп. Девня не е долина на отпадъците“, посочи тя.

Конкретните искания на организаторите на протеста за Девня са за прекратяване на инвестиционните предложения за инсинератори, отнемане на разрешителните на фирмите за изгаряне на пестициди, тъй като България не разполага с инсталации за обезвреждане на залежали пестициди, гарантиращи спазване изискванията на Стокхолмската конвенция, както и за поставяне на измервателна станция за измерване качеството на атмосферния въздух в жилищен кв. „Повеляново“.

Исканията на протестиращите от София са за прекратяване на проекта за инсинератор и влагане на средствата от ЕК в инсталации за рециклиране и компостиране, въвеждане в цялата община на удобно и ефективно разделно събиране на всички видове отпадъци.

Организаторите на протеста настояват за въвеждане на дългосрочна промяна на управлението на отпадъците в България, строг контрол върху замърсителите, който да се прилага на практика, а не само на хартия, както и спиране на вноса на отпадъци за изгаряне.

Според природозащитниците и двата града вече са с опасно замърсен въздух, който задушава населението, а инсталациите ще означават още източници на фини прахови частици, тежки метали, парникови газове и диоксини.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам