BG | EN

Промените в Административнопроцесуалния кодекс отиват в Конституционния съд

Снимка: president.bg

Президентът Румен Радев е сезирал Конституционния съд с искане да бъдат обявени за противоконституционни и за несъответстващи на международни договори отделни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Промените бяха приети от парламента миналата седмица въпреки протеста на 50 неправителствени организации и ветото на президента.

Според информацията, публикувана на официалната интерент страница на президентството, държавният глава оспорва въведените правила за родовата и местната подсъдност по административните дела. Мотивите са, че според него тези правила създават препятствия пред правораздаването за гражданите и организациите и не осигуряват по-бърз, по-лесен и по-евтин достъп до правосъдие, поради което не съответстват на принципите на правовата държава и на правото на защита.

Държавният глава подчертава, че публичността на съдебните заседания е съществен принцип на правораздаването, прогласен в чл. 121, ал. 3 от Конституцията. Правото на всеки човек за публично разглеждане на неговото дело е изрично посочено във всеобщата декларация за правата на човека в Международния пакт за граждански и политически права, в Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. С предложените промени този основен принцип за публичност и прозрачност се превръща в изключение, посочва президентът.

Според него, въвеждането на пропорционални такси върху „определяем материален интерес“ в касационното производство по административни дела не държи сметка за спецификата на тези дела. В административното правосъдие на преден план е пряката защита на нарушената законност при осъществяване на държавното управление, а не материалният интерес. Законността не е услуга, която една правова държава предоставя на гражданите, а необходимо условие за нейното съществуване.

В искането се подчертава още, че „видът и размерът на съдебните такси са част от гаранциите за достъп до правосъдие и за пълноценно реализиране на правото на защита. Размерите на таксите, които се въвеждат, според президента, не съответстват на социално-икономическите условия, на равнището на доходите и на инфлационните процеси в страната. Като пример за това, държавният глава посочва, че при съпоставка на размера на простите такси до и след приемането на ЗИД АПК се установява, че увеличението им е 14 пъти за физически и юридически лица и 74 пъти за юридическите лица с нестопанска цел. Те ще затруднят обжалването на административните актове от гражданите и юридическите лица, а оттам и конституционно прогласеното право на защита, посочва Румен Радев.

Правото на оспорване на административния акт, както и правото на касационно оспорване на първоинстанционното съдебно решение са средства за защита на гражданите и юридическите лица срещу порочен държавен юридически акт и премахването на касационната инстанция в съдебните производства по административни дела отслабва тази защита, което е недопустимо, когато става въпрос за конституционно прогласени права, се заявява още в позицията на президента Радев.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините