Прокуратурата разпореди проверка на строеж в гора над Свети Влас

Свети Влас
Снимка: Фейсбук група

Върховната административна прокуратура разпореди незабавна проверка на строеж в землището на Свети Влас в обхвата на зона Емине-Иракли.

Проверката е възложена на министъра на околната среда и водите и на началника на Дирекцията за национален строителен контрол.

Проверката е по информация в медиите за строежа на придобит имот като гора чрез замяна, която впоследствие е призната за несъвместима държавна помощ, уточняват от държавното обвинение.

В публикациите се твърди, че след промяна на предназначението на имота не са спазени правните норми, свързани с опазване на зоните под закрила на Закона за биологично разнообразие и изискванията на Законите за устройство на територията и за устройство на Черноморското крайбрежие.

Проверката трябва да установи – по документи и после на място, извършвани ли са строителни дейности и съответстват ли те на издадените строителни книжа.

Прокуратурата възлага на компетентните органи да се изяснят и всички останали условия за законност на строителството – собственост и статут на земята, наличие на необходимите предварителни договори, уреждане на взаимоотношенията между участниците в строителството, влезли в сила устройствените планове и т. н.

От министъра на земеделието, храните и горите се иска да предостави на проверяващите административни преписки – по замяната, промяна на предназначението на поземления имот и възстановяване на държавната помощ.

Главният архитект на Несебър трябва да изпрати административните преписки по издаване на разрешения за строежа.

Резултатите се чакат максимално бързо и в обобщен доклад, посочват още от държавното обвинение. В него трябва бъдат отразени направените констатации, разкритите случаи на неспазване на приложимите правила, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и за санкциониране на виновните лица, в т.ч. постановени административни актове, съставени актове за установяване на административни нарушения, издадени наказателни постановления и заповеди за прилагане на принудителни административни мерки, както и случаите на изпращане на данни за извършени престъпления на съответните прокуратури или органите на МВР.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам