Бившата шефка на служба „Заведения за социални услуги“ в Банско е предадена на съд

Снимка: pixabay.com

Окръжна прокуратура-Благоевград предаде на съд бившата шефка на служба „Заведения за социални услуги“ в Банско.

Според обвинението, Е.П. неправомерно изплатила над 200 хил. лева.

С решение на Общински съвет гр. Банско била създадена служба „Заведения за социални услуги“. Тя имала статут на второстепен разпоредител с бюджетни средства, предоставяни й ежегодно от Общината. Обвиняемата отговаряла за организиране и контролиране на дейността в сферата на социалните заведения и услуги. В службата нямало изградена система за предварителен контрол при поемане и извършване на разход. Нямало вътрешни правила, които да регулират и определят обема на проверките за плащане, вида и съдържанието на документите при извършването им, посочват от прокуратурата.

Шефката сключила множество договори с различни физически и юридически лица, които имали за предмет ремонт и поддръжка на поверените й заведения за социални услуги, както и доставка на стоки и услуги. Тя самостоятелно преценявала с кого да договаря, да сключва писмен или устен договор, неговото съдържание и цена. Писмените договори и издадените фактури съдържали неясни и най-общи формулировки на договорената услуга или стока. Много граждански договори обвиняемата сключила с неустановени лица, ползващи чужда самоличност.

Задълженията по голяма част от договорите се изплащали в брой, като в разходните касови ордери не се посочвало поименно лицето, което получавало сумата. Не се прилагали протоколи за извършени строително-ремонтни работи или услуги и доставки. Липсвали подписи на получатели на паричните средства.

За осъществяване на дейността на службата от Община Банско били предоставени 6 леки автомобила. Един от тях с пълномощно от нейно име бил предоставен за ползване на спортен клуб. Въпреки това горивото и смазочните материали продължили да се заплащат от „Заведения за социални услуги“. Операциите по тези разходи били невярно документирани, като обвиненият ръководител допуснала неправомерен достъп и злоупотреба със средства на службата в размер на 59 830,17 лева, довели до разпиляването им, посочват от прокуратурата.

В хода на разследването са били събрани доказателства за това, че с действията си обвиняемата утвърдила да бъдат платени средства от бюджета на „Заведения за социално подпомагане“ по неизпълнени граждански договори за извършване на работа чрез личен труд, представляващи неистински документи; по неистински фактури за недоставени стоки, неизвършени услуги и СМР; за закупуване на винетни стикери, надхвърлящи реалния брой на ползваните от службата моторни превозни средства.

По данни на държавното обвинение, общо неправомерно изплатените средства са 222 263,19 лева.

В качеството си на длъжностно лице обвиняемата Е.П. умишлено не положила достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното й имущество. В резултат на това последвало значително разпиляване на средствата, предоставени от бюджета на Община Банско.

Предстои делото срещу Е.П. да продължи в съда.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам