Започва проверка на цялата ВиК мрежа в страната

Наскоро скъсан водопровод край Дивдядово остави Шумен без вода за няколко дни. Снимка: Диана Желязкова

Върховната административна прокуратура е възложила на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да извърши проверка за състоянието на мрежата за водоснабдяване и канализация (ВиК) в страната.

В съобщение до медиите, от прокуратурата мотивират искането за проверка с голямата обществена значимост на проблема.

По нареждане на прокуратурата, КЕВР трябва да провери състоянието на мрежата за водоснабдяване и канализация /ВиК/ в страната, включително изграждане на водопроводи, които не са пригодени за водоснабдяване, в резултат на което се създават предпоставки и за аварии, и за разпиляване на води.

На проверка ще бъдат подложени и изпълнението  на дейностите от ремонтните и производствените програми от утвърдените бизнеспланове, задължителни за ВиК оператора, както и влаганите материали, които съответстват по качество, предназначение и са придобити от ВиК оператора за влагането им в отчетените работи.

Другата проверявана област е годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги,включително и за намаляване на загубите на вода заложени в бизнесплановете.

При непосредствено установяване на данни за извършено престъпление от прокуратурата са поискали да се уведомят незабавно органите на МВР и съответната компетентна прокуратура. При приключване на проверката обобщеният резултат и информация за предприетите мерки от КЕВР трябва да изпратят на Върховната административна прокуратура.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам