Производители на рибни продукти алармират за нерегламентиран улов на диви миди

Илюстративна снимка: pixabay.com

За нерегламентиран улов на диви миди сигнализират от Асоциацията на производителите на рибни продукти БГФИШ. Те посочват, че по този начин браншът ще да бъде компрометиран и има риск за здравето на хората. Според тях институциите трябва да предприемат мерки. От организацията са притеснени, че ако проблемът се задълбочи може да бъде спрян износът на България на миди и рапани към Западна Европа.

„Трябва да бъдат класифицирани зоните в морето, от които се добиват диви миди. Това е задължение на  Българската агенция по безопасност на храните“, обясни Йордан Господинов, председател на Асоциацията на производителите на рибни продукти БГФИШ. Той допълни, че в момента само фермите имат трайна маркировка, нанесени са на карта и се извършва и се извършва мониторинг върху тях. „Миналата година отново предупредихме БАБХ да предприемат действия по класификация на зоните и по дооборудване на лабораторията“, посочи Господинов.

По думите му останалите миди, които се продават, са рискови за здравето на хората. „В морето се развъжда планктон, влизат от реките наносни води, фекални колиформи, салмонели. Има регламент, в който е описано какво не трябва да има в мидите. Когато тези миди влизат в ресторантите и магазините те могат да създадат риск за здравето на хората. Нещо повече, те компрометират реалния сектор“, посочи Господинов.

До Асоциацията са изпратени редица сигнали за незаконен улов на черни миди под формата на снимки и видео материали. Господинов призова компетентните институции да предприемат мерки.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам