„Прозрачност без граници“ поиска отговори и публичност на мерките за гарантиране избирателните права на българите в чужбина

Илюстративна снимка: „Отзвук“

Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати отворено писмо до Министерството на външните работи (МВнР) и Централната избирателна комисия във връзка с мерките за гарантиране на избирателните права на българските граждани, живеещи в чужбина. Изборният процес за българите извън родината обикновено е свързан с много неизвестни, а през тази година ситуацията се усложнява от COVID пандемията, както и от факта, че парламентарните избори ще съвпаднат с Великден в Западна Европа. „За истината“ публикува текста на писмото, подписано от председателя на организацията Калин Славов, в което от „Прозрачност без граници“ задават редица въпроси:

„Като организация, която осъществява дългогодишно независимо гражданско наблюдение на изборния процес и работи за прилагането на демократичните стандарти в тази сфера, Асоциация „Прозрачност без граници“ извършва наблюдение на изборите за Народно събрание, които ще се проведат на 4 април 2021 година. При осъществяването на тази инициатива сме ръководени от стремежа да съдействаме за провеждането на честни и демократични избори, с високо участие на избирателите и прозрачност на изборния процес.

Министерството на външните работи има особено важна роля за подготовката на изборите в чужбина, така че да гарантира законово установеното право и задължение на всеки български гражданин, живеещ в чужбина, да участва в избори. Предвид ограничителните противоепидемични мерки в различните държави, които могат да възпрепятстват гласуването на нашите сънародници, за нас е необходим отговор на важни въпроси като:

1) Предприети ли са мерки по дипломатически път, които да изяснят какви са условията и специфичните изисквания за организиране на избори на територията на държави, в които живеят компактни общности на български граждани в градовете, включително в градовете, в които традиционно се провеждат избори?

2) Извършват ли се консултации с дипломатическите представители на тези държави, така че да се изяснят възможностите за разкриване на секции както в дипломатическите и консулските представителства, така и в градовете с компактни общности на български граждани и в градовете, в които традиционно се провеждат избори, съобразно изискванията на българското законодателство и законодателството на съответната държава?

3) Предвиждате ли провеждането на информационна кампания сред българските граждани, която да ги информира за начина на гласуването им съобразно противоепидемичните мерки на съответните държави?

4) Предвиждате ли периодично информиране на българската общественост относно мерките, които МВнР предприема във връзка с подготовката на изборите в чужбина?

Считаме, че отговорите на тези въпроси са важни не само за нас, но преди всичко за нашите сънародници в чужбина. В тази връзка и с оглед кратките срокове за тази сериозна задача призоваваме Министерството на външните работи да положи максимално интензивни и бързи усилия за гарантиране правата на тези български граждани и за своевременното информиране на българската общественост относно предприеманите мерки“, пише в заключение в писмото.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам