Проектобюджетът на Силистра беше представен на обществено обсъждане

Общественото обсъждане на проектобюджета на Силистра за 2022 г.
Снимка: Димитър Пецов

Проектът за бюджет на Община Силистра за тази година беше представен на публично обсъждане с граждани и журналисти вчера. Неговата макрорамка за тази година е почти 52 милиона лв. без целеви и преходни остатъци.

Съотношението на финансиране в проценти при тези параметри от държавата е 72 % или 37 млн.лв, а от собствени приходи от общината е 28 % или 14 млн. лв.  Съпоставено с миналогодишния бюджет при приходите има увеличение с 5 милиона на държавните приходи за бюджета: за 2021 г. те са 32 617 464, а за 2022 г. са планувани 37 407 263 лв.

Как дарител на Община Силистра може да получи обратно 33 пъти повече – тук.

В приходите от общински дейности също се предвижда увеличение от 2 млн.лв. За 2021 г. те са били 12 724 015, а за 2022 г. са предвидени да бъдат 14 593 686 лв. Увеличението на приходите с общински характер се дължи на очакваните малко по-големи приходи от данъци, както и увеличени неданъчни приходи – приходи от такса битови отпадъци, която беше увеличена в края на 2021 г. и др.

В „пирамидата“ на разходите на общинския бюджет традиционно най-голяма част заемат разходите за персонал – от 37 млн. разходи за държавни дейности 30 млн. ще отидат за издръжка на персонал. За възнаграждение и издръжка на общинска администрация и кметства са предвидени 2 200 699 лв, а за издръжка и възнаграждения на  Общински съвет 526 000, от които за възнаграждения на общинските съветници 441 600 лв.

Продажбата на „Новата баня“ в силистра ще противоречи на закона, реши съдът – тук.

Тази година общината предлага разпределяне на 600 хил.лв, които са събрани отчисления от депонирани отпадъци по Закона за управление на отпадъците за 2021 г. След измененения в Данъчно процесуалния кодекс се даде възможност, след одобрение от общинския съвет, те да бъдат изхарчени целево за дейности по сметосъбиране и по поддръжка на Регионалното депо за отпадъци, както и за закупуване на нови контейнери за някои населените места. Отделно от тази сума вече са осигурени около 3 млн. за спешно изграждане на нова, четвърта клетка в регионалното депо за отпадъци край Силистра. Досега тези средства не бяха сигурни, тъй като община Силистра не беше внасяла години наред отчисления за отпадъци и събраните средства бяха блокирани от директора на РИОСВ. Затова беше обявена обществена поръчка под условие, ако се намерят средства. Вече има избран изпълнител за строежа, но процедурата се бави защото е обжалвана от други кандидати.

Летището в Силистра – опит за летене и приземяване в реалността – тук.

Заради кризата се отбелязва трикратно намаление на капиталовите разходи – тоест средствата за ремонти с бюджетни средства на обекти в общината са орязани. В поименния списък за капиталови разходи са включени най-вече ремонти на сгради.

Освен това Община Силистра ще финансира погасителните си вноски по дълг към Банка ДСК АД и Фонд ФЛАГ със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 г. Дългът към ДСК АД е инвестиционен и на стойност 1 277 169 лв. , а към Фонд ФЛАГ 1 675 569 лв. Тези заеми се ползват за съфинансиране на участието на общината в европейски проекти. Основните инвестиции в Силистра идват основно по европейски проекти през последните години и те са главно в инфарструктура. В този смисъл нов момент за тази година е създаването на фонд „Общински инвестиции“.

На фона на останалите дейности, бюджетът за събитията от културния календар е повече от скромен – 110 000 лв.

В отделеното време за даване на предложения по бюджета бяха изразени мнения от граждани за увеличение на средствата за борба с едно от бедствията в крайдунавските градове – популацията на комарите, в която борба засега не се забелязва напредък. Заложените средства за тях са 60 хил. лв., но беше предложено да бъдат увеличени с 40 хил. лв. Друго конкретно предложение беше да се увеличат средствата за миене на улиците в град Силистра, тъй като е има повишено прахово замърсяване, а и впечатлението е, че реално улиците не се мият, макар че има отделени 60 000 лв. за тази дейност.

Протоколът и предложенията от общественото обсъждане ще бъдат прибавени към проектобюджета преди да бъде обсъден гласуван бюджетът от общинския съвет.     

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам