Продажба на „Новата баня“ в Силистра ще противоречи на закона, реши съдът

Снимка: Pixabay: Ezequiel_Octaviano

Скандално решение за продажбата на голяма част от знаковата за силистренци сграда на „Новата баня“ беше отменено от силистренския административен съд.

До спорното решение на органа на местно самоуправление се стигна, след като кметът на Община Силистра през месец юли 2021 г. внесе докладна записка в общинския съвет за прекратяване на съсобственост с приближения на местната власт ресторантьор Милен Делийски и изкупуване от него като съсобственик без търг на дела на общината от близо 500 кв.м. С решение от 25-ти март тази година, Административен съд – Силистра установява обаче, че такава съсобственост между бизнесмена и общината върху цялата тази площ в сградата на „Бизнес инкубатор“ или „Новата баня“, както е известна на силистренци, не съществува. Затова редът, който е предложил кметът и който е приел с решението си общинският съвет – да продаде без търг на Делийски помещенията, е бил незаконосъобразен и не е в интерес на общността.

Решението на общинския съвет беше оспорено пред съда от две институции след

сигнали на граждани и общински съветници,

които не бяха го подкрепили. Така Областният управител и Окръжна прокуратура-Силистра го обжалваха и беше образувано дело. По делото бяха проведени три заседания, бяха направени експертизи и разпитани свидетели. В хода на процеса стана ясно, че няколко дни преди да поиска да придобие чрез делба на съсобствеността въпросната площ, Милен Делийски е направил дарение от 17,5 кв.м. идеални части от помещението, което той притежавал в сградата от 98 кв.м. Това даде повод на прокуратурата да поиска това дарение да бъде обявено за нищожно като противоречащо на закона и добрите нрави и като опит да бъде заобиколен закона.

Как дарител на Община Силистра може да получи 33 пъти повече – тук.

Според прокуратурата дарителят е подарил 17,5 кв.м. и чрез това дарение станал съсобственик на площ от около 600 кв.м. като получава след това 33 пъти повече. Защитниците на общината и ресторантьора твърдяха обратното – че дарението имало само за цел да осигури достъп на общината до покрива на сградата, а не да създава съсобственост, която била съществувала и преди това. Но според съда, след дарението на 17.50 кв.м. от 98.00 идеални части на общината между страните е възникнала съсобственост единствено и само по отношение на това помещение с площ от 98 кв.м в сградата. А собствеността върху всички останали помещения в същата сграда – етажи, полунива и т.н. си е на първоначалния собственик на цялата сграда – Община Силистра.

Следователно проектът за делба, прокаран от местната администрация в общинския съвет, който предвиждаше вертикално обособяване на два дяла в сградата, допускащо изкупуване на общинската част от „ДМС“ ЕООД на Милен Делийски по привилегирования ред по чл.33 ал.1 от Закона за собствеността – без търг, е бил безпредметен.

Сградата на „Новата баня“ в Силистра
Снимка: Димитър Пецов

Причината е, че

не може да подлежи на делба нещо, което не представлява съсобстквеност.

Липсвало каквато и да е съсобственост по отношение на сградата между двете страни, а е налице съсобственост по отношение единствено на самостоятеления обект с площ от 98 кв.м., намиращ се на ниво +5.25 от сградата, до която има самостоятелен достъп посредством стълбище от западния вход на сградата. При това наличие на два самостоятелни обекта в сградата, твърди съдът, притежавани от двама различни собственици(Делийски и Общината), при разпореждането с който и да е от тях, не са приложими правилата на чл.36 от Закона за общинската собственост и съответно на чл.33 Закона за собствеността. Тоест не може да има делба и преференциална продажба на петстотинте квадратни метра общински помещения на Милен Делийски, защото той няма съсобственост в тях.

Преди да бъде придобито от „ДМС“ ЕООД на Делийски, помещението е било собственост на „РИВА 1797“ ЕООД, което дружество е на общинския съветник Стоил Стойчев. Докато е бил собственик на частта, Стоил Стойчев е провел процедура по обособяването на самостоятелни обекти на правото на собственост, така че от месец юли 2017г. помещението от 98 кв.м. е било обособено реално. Точно с тези промени, идентифициращи го като самостоятелно и отделено от останалата собственост в сградата, която е общинска, то е придобито от дружество „ДМС“ЕООД. Затова Милен Делийски няма как да претендира, че е съсобственик на цялата останала част от 500 кв.м., която иска да придобие – той е собственик само на тази обособена част.

Но въпреки това, в случая

общинска администрация е избрала облекчен ред

на чл.33 ал.1 от Закона за собствеността и предлага на конкретен купувач, с фиксирана цена(111 000 лв.), която е близка до данъчната оценка на имота 109 000. Това е в пряко противоречие с разпоредбата на чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост,  който изисква продажбата на имоти общинска собственост да се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, при което цената би била много по-висока.

Решението на общинския съвет противоречи и на Конституцията на Република България, по-конкретно на чл.140, според който
Общината има право на своя собственост, която използва в интерес на териториалната общност. В случая се констатира, че сделката не е в интерес на местната общност.

Друга индикация, че се прокарва

решение, което не е в интерес на гражданите,

беше представянето на информацията за приходите, които носи сградата на общината преди гласуването на решението.  

Защо кметът на Силистра скри договор с „анонимен дарител“ – тук.

Сградата в момента е разделена на различни офиси(макар и без архитектурен план), дадени под наем от общината. При предлагане на решението за гласуване от общинския съвет, кметът беше посочил в докладната записка, че приходите от наеми от сградата за общината са на стойност от 10 хил.лв. на година. В дискусиите преди гласуването обаче бяха представени данни от общински съветници, с които са се свързали наематели в сградата, че приходите са значително по-големи.

Това се потвърждава и от данните по делото.

От справка за приходите от наематели в сградата, изготвена от община Силистра по искане на административния съд (при неизпълнено указание на съда такава да бъде представена за целия период от отдаването под наем на помещения) става ясно, че за предходната година(2020 г.) са генерирани суми от порядъка на 16 500 лева от цялата сграда – тоест доста повече от заявеното от кмета. А според свидетелите, явили се по делото, които са ползвали помещения през предходни периоди, сумите са били от порядъка на 23-24 000 лева без ДДС годишно, като през 2008г. тази сума е била 33 000 лева. Това показва, че сградата като цяло е печеливша и въпреки липсата на поддръжка и лошото управление от страна на общината, тя носи приходи.

Тогава в чий интерес се извършва процедурата?

Не са тайна връзките на бизнесмена Милен Делийски с хора от управляващото мнозинство на местно ниво-той е в близки отношения с областния координатор на ГЕРБ Тодор Тодоров, с когото осъществяват съвместни дарителски акции. Въпросното решение е предшествано и от дарение към общината, а това повдига съмнение дали е безкористен акт. Но с отмяната на решението от съда въпросното дарение си остава за общината. Което вече е в интерес на гражданите.

Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам