Програма достъп до информация: Измененията в административното правосъдие са удар върху демокрацията

Програма Достъп до Информация
Изображение: Програма Достъп до Информация

Фондация Програма Достъп До Информация внесе искане до президента  Румен Радев да върне за ново обсъждане от Народното събрание на законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. „Смятаме, че това е един от най-мощните удари върху демократичната система и защитата на основните права на гражданите и юридическите лица от 1989 г. досега и представлява сериозна крачка назад в посока на авторитарната държава, в която липсва адекватен контрол върху законността на актовете и действията на администрацията и върховенство на закона“, се казва в искането на фондацията, подкрепено от 50 български неправителствени организации.

Всички те се обединяват около тезата, че административното правосъдие е от фундаментално значение за защита на основните права на гражданите и юридическите лица, тъй като обхваща защитата на права като: правото на достъп до обществена информация, правото на защита на живота, здравето и околната среда, правото на защита от дискриминация, правото на защита на личните данни, защита правата на детето, защита на свободното движение (обжалване на 24-часовото задържане), защита на правото на собственост (отчуждавания), защита на правото на личен и семеен живот (евикции), защита при упражняването на трудови и осигурителни права, на икономическата свобода и конкуренцията при прилагането на регулаторни и лицензионни режими, защита в сферата на обществените поръчки, концесиите, данъчното право, защита на правото на убежище и много други.

Сред аргументите за връщане на законопроекта за ново обсъждане в пленарна зала са: приемането на текстовете в него при изключителна непрозрачност и процедурни нарушения; безпрецедентното превръщане на редица съдебни производства в едноинстанционни; многократното увеличаване на държавните такси по касационни жалби; за първи път в историята на административното правосъдие ще се събират държавни такси като процент от материалния интерес, като гражданите, търсещи защита в тези случаи ще бъдат натоварвани да плащат такси в размер до 4500 лв.; Въвеждането на държавни такси, изчислени на основата на материалния интерес, е в посока обратна на политиката на Европейския съюз за включване на оценката на екосистемните услуги в държавното управление;  касационните производства ще се разглеждат по принцип в закрити заседания, което е в нарушение на принципите за състезателност и справедлив процес, гарантирани с чл. 121, ал.1 от Конституцията и чл. 6 § 1 от Европейската конвенция за правата на
човека.

С посочените изменения обикновеното 44-то Народно събрание, което заслужава да е с най-нисък рейтинг в историята ни, се подигра с принципа на чл. 120, ал. 2 от Конституцията, според който: „Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон.“, пишат още от Програма Достъп До Информация и 50-те НПО, в писмото си до президента с искане за ново обсъждане на проекта за изменения на АПК.

 

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам