Кабинетът представи нов амбициозен план за справяне с COVID-19

Снимка: Скрийншот от видео

Премиерът Кирил Петков и министрите на здравеопазването проф. Асена Сербезова и на образованието акад. Николай Денков представиха пред журналисти новия Национален оперативен план за справяне с COVID-19.

Според него, присъственият учебен процес в училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) ще бъде преустановяван само в краен случай. Детските градини няма да бъдат затваряни. Затваряне на бизнеси се предвижда едва при 80% запълняемост на интензивните легла в болниците.

В плана България е разделена на 6 клъстера от области, които ще се следят общо и мерките, които ще засягат тези клъстери ще бъдат функция на сбора на интензивните легла в тази група от области.


Снимка: Скрийншот от видео

Картата с областите ще бъде представяна всеки ден с прогноза какво се очаква взависимост от това как се развива пандемията.

Предвижда се срок от 3-5 дни преди да се наложат нови мерки. Така всяко семейство и бизнес ще може да планира предварително според това както се очаква да се случи в следващите дни.

Определени са 4 етапа на действие взависимост от развитието на падемията

Те се определят от заетостта на интензивните легла в болниците.

Първият етап е с най-малка заетост на интензивните легла – 50%.

При този етап в училищата ще се засили контролът по отношение за спазване на известните мерки – носят ли се маските, използват ли се дезинфектанти. Ще продължат извънкласните дейности и заниманията по интереси, но без смесването на паралелки, както и досега. Спират се организираните посещения, екскурзии, зелени училища, защото създават специфичен риск от заразяване. Олимпиадите и състезанията ще бъдат присъсвени при осигуряване на необходимата дистанция, зелен сертификат или организирано тестване на място.

Индивдуалните часове, изпитвания и консултации, изпити и други ще са присъствени в училището и без тестване на място и зелен сертификат, ако се правят извън учебно време

Втори етап е с 60% заетост на леглата.

При този етап се спират заниманията по интереси, с изключение на тези в рамките на целодневната организация на обучението. Остава условието да не се смесват ученици от различни паралелки.

Групови дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие ще се провеждат присъствено след изследване за COVID-19 един път седмично. Няма да се тестват деца със зелен сертификат, както и вече изследваните за редовните присъствени занятия в училище.

Третият етап е когато се достигне опасно ниво на заетост от 70%.

При този висок процент е предвидено да започнат и първите ограничителни мерки. При тях децата от 1 до 4 клас ще продължават да ходят на училище. Половината от паралелките от 5 до 12 клас ще редуват присъствено с онлайн обучение през седмица. По възможност без ротация и с тестване или зелен сертификат ще се учи също в специалните училища за деца със сензорни увреждания и в ЦСОП.

Етап 4 влиза при 80% заетост на интензивните легла. Едва при него е планирано затваряне на бизнесите, с изключение на хранителните магазини и аптеките.

По възможност ще се запазят присъствените занятия с тестване за децата от началните класове. Ако се наложи, те също ще учат от вкъщи, но за не повече от една седмица.

Когато данните изискват преминаване към 3 или 4 етап за съответната област, но в областта има достатъчно свободни болнични легла за деца и заболяемостта в дадена община е наполовина по-ниска от средната за областта, то след съгласуване с МЗ за училищата от тази община могат да се прилагат мерките от по-либералния противоепидемичен режим – съответно за 2 или за 3 етап.

При оценката на риска в образователната система, освен броят заети интензивни легла в болниците, ще се вземат предвид също процентът на учениците, отсъстващи поради заболяване, делът на отсъстващите преподаватели и непедагогически специалисти, седмичната заболяемост при децата, както и при между 30 и 40-годишните възрастни.

Министър-председателят посочи и десет мерки, които кабинетът предвижда в отговор на кризата.
Снимка: скрийншот от видео

По думите на Кирил Петков в момента имаме опасност от влизане в етап 4 на Северен централен район.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам