Проверявящи откриха нарушения при ползването на води от 3 язовира в Западно беломорския район

Илюстративна снимка на Javier RTG от Pixabay

Нарушения при ползването на водите от три язовира установиха проверки на Басейнова дирекция „Западно беломорски район“ през последния месец, съобщиха от дирекцията. Язовирите са „Студена“, „Дяково“ и „Пчелина“.

За язовир „Студена“ e констатирано ползване на 650 m3 от „Стомана Индъстри” АД и 74 m3 от „Топлофикация – Перник“ АД , въпреки че в графика за януари на „ВиК“ ООД – Перник са разрешени единствено води за питейно-битово водоснабдяване в размер на 0,804 млн. m3. Надвишения на лимита за питейно-битови нужди не е било установено.

За язовир „Дяково“ проверяващите са установили превишение на ползваните водни обеми през месец януари от „ТЕЦ – Бобов дол“. А на 03.12.2019 г. „Аква Пауър Груп“ ООД е ползвал водни обеми за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Дяково“, въпреки ограничението да не работи в енергиен режим. Фирма „Делектра“ ЕООД също ползвала от водата на язовира през месец януари 2020 г., чрез ВЕЦ „Мало село“. За констатираните нарушения дружествата ще бъдат санкционирани, посочват от дирекцията.

При проверка, извършена от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград (БДЗБР) и „Напоителни системи“ ЕАД пък са установени 29 нерегламентирани отклонения, чрез които в минали периоди се е осъществявало ползването на вода от главен тръбопровод, отвеждащ води до яз. „Дяково“. 25 от отклоненията вече са запечатани, до края на седмицата предстои запечатването и на останалите четири, съобщиха от Напоителни системи.

Установените отклонения са към частни къщи, ветеринарна клиника, тенис-кортове, пунктове за вторични суровини, автокъщи в зона „Пиперево“ и „Хидрострой Рилци“ АД, където водоподаването на води за промишлени нужди е преустановено от Басейнова дирекция на 10.01.2020 г., поясняват от институцията.

На 3 февруари е била извършена проверка на МВЕЦ „Яхиново“ (собственост на ВЕЦ „Яхиново“ ООД, гр. София) като е преустановена техническата възможност за постъпване на води от яз. „Дяково“, чрез пломбиране на автоматична клапа преди турбините на МВЕЦ-а. След подаден сигнал за нерегламентирано ползване на вода на 5 февруари е извършена повторна проверка на пломбираната клапа, но тя е установила, че няма нарушение.

При една от проверките по данните на измервателното устройство е установено нерегламентирано ползване на водни количества от яз. „Дяково“ от  „Автомагистрали Хемус“ АД, в предходен период, за което Басейнова дирекция съобщава, че ще потърси от фирмата административно-наказателна отговорност.

В хода на проверките не е установено ползване на води от яз. „Дяково“, а установените нерегламентирани отклонения са по довеждащите и отвеждащите съоръжения на язовира.  

От Напоителни системи пояснавят, че от яз. Дяково е преустановено подаването на вода за промишлени нужди. Подава се вода само и единствено за питейно-битово водоснабдяване към ВиК операторите в град Дупница и град Кюстендил, съгласно месечен график на Министерство на околната среда и водите.

На язовир „Пчелина“ е извършена проверка на ВЕЦ „Пчелина“, който към този момент не е работел. Справка от „ЧЕЗ Разпределение България“ обаче установява, че МВЕЦ „Пчелина“ е работил на 05.10.2019 г., за което ще му се наложи санкция.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам