Проблемът с водата в село Брестовица остава

Трайно решение се очаква до 3 години.

Снимка: Скрийншот от БНТ, архив

Анализ и доклад за качеството на водата, изготвени от екип от научни специалисти от БАН, Минно-геоложки университет и ВиК експерти доказват недвусмислено, че причина за наличието на манган във водата е МВЕЦ „Кадиево“. Това съобщи днес прокуратурата, която обяви, че е приключила с проверката за качеството на водата в село Брестовица, област Пловдив. За дългосрочното решаване на проблема, от ВиК оператора предвиждат мерки, които да се извършат максимум за 36 месеца.

От прокуратурата разпространиха съобщение, в което описват докладваните действия и мерки от различни институции за причините и възможностите за решаване на проблема с водата в пловдивското село Брестовица.

За проблема тук

В информацията се посочва, че през 2021 г. от РЗИ Пловдив са извършвани анализи на питейната вода от пунктове на крана при крайния потребител в селото, които не показват отклонения в качеството на водата с изключение на една проба от м. март по показател манган. Въпреки това към момента забраната за ползване на водата за пиене и приготвяне на храна не е отменена поради това, че все още не е постигнато трайно и устойчиво решение на проблема, с което да се гарантира липсата на какъвто и да е риск за човешкото здраве.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството е информирал Върховна административна прокуратура (ВАП) за представен анализ и доклад за качеството на водата, изготвени от екип от научни специалисти от БАН, Минно-геоложки университет и ВиК експерти, които доказват недвусмислено, че причина за наличието на манган във водата е МВЕЦ „Кадиево“. Съобщава се, че за нуждите на работата на електроцентралата в близост до съществуващите тръбни кладенци е изградена преградна стена в терасата на р. Въча. Част от територията се заблатява и в тръбните кладенци се появява манган. Ситуацията е усложнена и от натрупаните манганови отлагания по водопреносната и разпределителна мрежа на селото, които при отстраняване на аварии и други дейности по мрежата се освобождават и са генератор на вторично замърсяване на водата.

От „Български ВиК холдинг“ ЕАД възложили на „Водоснабдяване и канализация“ – Пловдив да предприеме действия по подготовката на техническа спецификация и документация за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на прединвестиционно проучване, подробен устройствен план и идеен проект за изграждане на нова водоснабдителна система, цялостна реконструкция и подмяна на съществуващата водоснабдителна мрежа за гарантиране на дългосрочно водоснабдяването на с. Брестовица, като се определи нивото на засегнатост от натрупване и отлагания на манган по водоснабдителната система; техническо и експлоатационно състояние на водоснабдителната система; трасетата и местоположението на новата инфраструктура и съоръженията; обхвата на инвестиционното намерение; необходимите документи, свързани с устройственото планиране и екологичното законодателство.
За дългосрочното решаване на проблема, от ВиК оператора предвиждат:

  • обследване на нов водовземен участък, който да замени съществуващия;
  • подмяна на напорната деривационна мрежа /Е300/; реконструкция на помпени станции „Ташев кладенец“ и „Брестовица 3“;
  • подмяна на разпределителната и водопроводна мрежа в с. Брестовица.
    Предвиждането е тези мерки да се извършат за период не по-дълъг от 36 месеца – това е максималният срок, който според членовете на специализирана експертна комисия гарантира чистотата на водата от дублираните сондажи.
    Допълнително са монтирани повече от 20 бр. пожарни хидранти за отвеждане на вторично замърсената питейна вода, а за ограничаване на подаването на вода с наднормено съдържание на манган, е изграден филтър на довеждащия водопровод за ПС „Брестовица 3“ и водоемите.
 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам