BG | EN

Природозащитници: Екоминистерството е виновно за лошото състояние на Седемте рилски езера

Снимка: НП „Рила“

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ заяви в официално становище от днес, че Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е основният виновник за незаконното навлизане на хоро в едно от Седемте рилски езера в опита за поставяне на рекорд за Гинес и за нарушаването на плана за управление на Национален парк Рила.

Според природозащитниците, МОСВ и неговите поделения не са направили проверка за съответствие с режимите на защитените територии на планираното заснемане на филм. Така е била съгласувана и проведена дейност в противоречие с плана за управление на Национален парк Рила, като е допусната и e съгласувана масова проява от 300 души в зоната за ограничаване на човешкото въздействие и в резултат голяма група хора навлиза в езерото Близнака.

По отношение на защитената зона “Рила” от европейската екологична мрежа Натура 2000, министърът на околната среда и водите Нено Димов не е предприел необходимите действия за предотвратяване на отрицателните въздействията върху езерата и другите защитени местообитания от Натура 2000, които според самите оценки на МОСВ са неблагоприятни и с незадоволително екологично състояние, пише още в становището на „За да остане природа в България“. Според тях, експертни доклади показват нуждата от спешно ограничаване на туристическия поток, като мярка за решаване на проблема с отрицателното човешко въздействие върху езерата и техните екосистеми.

В становището си природозащитниците посочват, че проблемите със Седемте рилски езера са започнали с идеите за мега ски комплекса „Паничище-Езерата-Кабул“. През 2007 г. директорът на Национален парк Рила бил уволнен, според тях, заради съпротивата си срещу проекта. През 2009 г. лифтът от хижа Пионерска до хижа Рилски езера е бил изграден, без да има екологична оценка и въз основа на изтекло и загубило сила разрешително. А лифтът увеличил радикално посетителите в района на езерата до 2500-4000 на ден през летния сезон.

Седемте рилски езера се затлачват от ерозията по туристическите пътеки, замърсените подпочвени и битови води, твърдят още еколозите.  Според тях, МОСВ през годините на няколко пъти спирало обявяването на защитена зона „Рила-буфер“ от Натура 2000, която има за цел да опазва горите и реките в подстъпите на Национален парк Рила, включително и в зоната под Седемте рилски езера.

В становището си Коалицията „За да остане природа в България“ настоява МОСВ да започне да изпълнява законовите си задължения за опазване на природата на България, както и да не допуска налагането на глоби на България от Европейската комисия, като извърши спешно следното:

– Да не се дават повече разрешителни за организиране на други подобни масови прояви, които са в противоречие с плана за управление на Национален парк Рила за територията на Седемте рилски езера и с препоръките, дадени от БАН;
– Да се извършват редовни проверки за спазване на природозащитното, транспортното и данъчно законодателство при превоза на хора към Седемте рилски езера и да се преустанови редовното нарушение на законите и използването на джипове за превозване на хора и туристи;
– Да се разработи приоритетно и в кратки срокове план за управление на защитените зони от Натура 2000, съвпадащи с територията на Национален парк Рила;
– МОСВ и дирекцията на Национален парк Рила да осъществят реална рекултивация на нарушените терени от строителството на лифта и прокарването на пътища за строителството, като разходите за рекултивация бъдат наложени на собственика на лифта по реда на Закона за екологичната отговорност;
– Да се сложат дървени пътеки по най-ерозиралите участъци и да се помисли за други иновативни решения за намаляване на ерозията;
– Да се регулира туристопотокът в зоната на Седемте рилски езера, като се определи максимално допустим дневен брой туристи;
– Министърът на околната среда и водите да отхвърли екологичната оценка на ОУП на Община Сапарева баня, като противоречаща на съдебното решението на ЕС за необявяването на защитена зона “Рила-буфер” от МОСВ;
– Да завърши до септември 2018 г. процедурата за обявяване на защитените зони от Натура 2000 „Рила-буфер” за птиците и местообитанията.

Коалиция „За да остане Природа в България“ предупреждава, че в близките дни ще изнесе информация за безсмислено разпиляване на 600 хил. лева бюджетни средства на българския данъкоплатец от страна на МОСВ във връзка със забавеното обявяване на защитената зона от Натура 2000 „Рила-буфер”.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините