Председателят на Общинския съвет в Дряново е отстранен от длъжност

Галин Герганов
Снимка: Венцислав Симеонов

С абсолютно същите мотиви преди две години съветниците в Дряново отнеха правомощията на тогавашния си председател

Общинският съвет в Дряново прекрати предсрочно мандата на председателя Галин Герганов (местна коалиция Партия на Зелените, в която влизат СДС и Движение 21) след тайно гласуване на 27 май т.г. Мотивите: системно нарушаване на Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) и създаване на конфликти с общинската администрация, както и между отделните съветници.

С идентични мотиви през април 2018 г. Галин Герганов бе един от вносителите на предложение за предсрочно прекратяване пълномощията на тогавашния председател на дряновския Общински съвет Тодор Георгиев. И тогава във внесеното предложение до Съвета бе написано, че председателят не успява да комуникира с общинската администрация и създава конфликти сред съветниците. Този път един от вносителите на искането за прекратяване пълномощията на Герганов е освободеният преди две години Тодор Георгиев.

Георгиев е от групата на партия ВОЛЯ, а останалите трима, подписали се под искането, са Светлана Лакова, Десислава Симеонова и Светослав Минчев от групата на местна коалиция „БСП за България“.

Мотивите

„От датата на избирането му председателят на Общинския съвет системно не се съобразява с нормите на Закона за местно самоуправление и местна администрлация (ЗМСМА) и Правилника за организация дейността на Общинския съвет“, пише в искането за отстраняване на Герганов. „От държането му по време на заседанията личи явно нарушена комуникация между общинската администрация и Общинския съвет. Създаването на постоянни конфликти с кмета на общината, както и с част от общинските съветници, пречат на работата на Съвета, а с това води до липса на ефективност в работата им“, пише още в искането.

Конкретните нарушения

Пак там се посочват два конкретни случая, в които Герганов е възпрепятствал работата на местния парламент. За единия „За истината“ писа в началото на месеца. Става дума за предсрочно прекратени пълномощия на общинския съветник Нено Ненов, нарушил разпоредбата на ЗМСМА, според която трябва да напусне органа, ако има действащи договори с местната община или нейни дружества. В конкретния случай има и решение на Върховния административен съд с последващо решение на Общинската избирателна комисия в Дряново, което съветникът обжалва. Жалбата е заради неприсъствено взетото решение при ограничителните мерки по време на извънредното положение.

Административният съд в Габрово отхвърли жалбата му, но докато това се случи, посоченият за избран на мястото на Ненов съветник не успя да положи клетва, защото заседание нямаше. Председателят Галин Герганов отказа да го проведе, заявявайки, че до произнасянето на съда няма да участва в работата на Общинския съвет, а пред „За истината“ уточни, че с нарушаването правата на Ненов, в което бе убеден, се нарушават правата на избирателите му.

„Явно г-н Герганов бърка законовите си задължения с натиск от общински съветници“, смятат четиримата, поискали оставката му и намекват, че в този случай се носи наказателна отговорност за престъпление срещу политическите права на гражданите. За същото кметът на Дряново заяви, че ще сезира прокуратурата.

Можело неприсъствено

Вторият грях на Галин Герганов е провеждането на неприсъствено заседание на 22 април т.г. В правилника за работа на Общинския съвет обаче липсва подобна възможност, което според съветниците, искащи свалянето му, отнема възможността за дебат и лишава гражданите от публичност по разискванията и взетите решения.

Решението за прекратяване пълномощията на председателя Герганов е взето със седем гласа „за“, пет „против“ и една недействителна бюлетина. Общинският съвет в града е от тринайсет съветници.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам