Предотвратен е незаконен внос на отпадъци в Разград

Снимки: МОСВ

Незаконен внос на отпадъци е предотвратен в Разград, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

На 25 август т.г. в Дирекция „Национален координационен център“ (НКЦ) при МОСВ е получен сигнал от Митническо бюро – Разград за съмнение за незаконен внос на отпадъци от натрошени стъклени опаковки. Последвала проверка на експерти от Регионалната инспекция по околна среда в Русе по местоназначение на отпадъците, при която на „Нур трейд 2017“ ЕООД са били съставени 3 акта за установяване на административни нарушения за незаконен превоз на отпадъци, за липсата на документ за третиране и транспортиране на боклука и за липсата на изискваната по закон площадка за съхранение и третиране на отпадъци.

В срок до 30 дни нарушителят е длъжен да предаде за екологосъобразно оползотворяване отпадъците от стъклени опаковки, внесени на територията на България, поясняват от екоминистерството.

Предстоят последващ контрол по изпълнението на принудителната мярка и определяне размера на санкциите.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам