Право на отговор, или как общински служители в Габрово са станали радиоводещи в частна медия

Снимка: Joao Cruz on Unsplash

Три служителки на Община Габрово водят радиопредаване в частна медия, платено с публични средства. Това научи „За истината“ в хода на проверка по повод поискано право на отговор от администрацията на кмета на грда Таня Христова. Става дума за предаването „Часът на Габрово“, за което местното радио „Бумеранг“ предоставя ефирно време по договор за медийно партньорство с общината.

На 8 март т.г.„За истината“ публикува статията „Близо 86 хил. лв. публични средства са получили медии в Габровска област през 2018 г.“. Текстът бе подготвен по отговори на подадени заявления за достъп до информация до четирите общини в областта – Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна.

Предоставената информация от Община Габрово показа, че през миналата година администрацията й не е била възложител по договори за информационно обслужване. В същото време обаче тя е имала три други действащи договора – за предоставяне на програмно време, изготвяне на телевизионни репортажи и реклама в различни медии.

Същата справка сочи, че миналата година Община Габрово е платила 10.5 хил. лв. по договор „за предоставяне на ефирно време в програмата на радио „Бумеранг фм“, 2500 лв. за телевизионни репортажи в интернет телевизия SETI и 12.1 хил. лв. лв. за рекламна кампания на „Нет фм“ ЕООД.

От справката не става ясно по какви критерии са избрани тези медии, нито на какви професионални стандарти е трябвало да отговаря всяка от тях, за да й се възложи изработването и разпрастранението на реклама или съдържание, платени с публични средства.

С аргумента, че „публикация съдържа неверни твърдения и внушения, подвеждащи и манипулиращи читателите“, от Община Габрово изпратиха право на отговор.

От неговото съдържание се разбира, че Общината никога не е била възложител по договори за излъчване на радио рубрика с водещ журналистката Минка Минчева, както бе посочено в статията, а предаването „Часът на Габрово“ се води от Десислава Сутева, Елена Влаева и Мария Радойчева.

Заради точността, която е един от принципите в етичния кодекс на българските медии, както от Община Габрово услужливо напомнят, уточняваме, че според интернет страницата на Общината трите водещи на „Часът на Габрово“ са служителки в общинската администрация. Вероятно при подготвяне правото на отговор е преценено, че тази подробност не е от значение, за да бъде уточнена.

Следва пълният текст на правото на отговор, поискано от Община Габрово, с предложеното оригинално заглавие. Копия на текста и отговорът на заявлението по Закона за достъп до информация на „За истината“, получен от местната администрация, може да изтеглите от линка в края на статията.

Журналистика около истината

Цитираната публикация („Близо 86 хил. лв. публични средства са получили медии в Габровска област през 2018 г.“) съдържа неверни твърдения и внушения, подвеждащи и манипулиращи читателите. В Заявление за достъп до обществена информация, г-жа Емилия Димитрова – Данкова поиска и получи от Община Габрово информация за договорите с медии, но случайно или нарочно интерпретира, тази информация некоректно и в ущърб на истината.

Община Габрово никога не е била възложител по договори за излъчване на радио рубрика с водещ журналистката Минка Минчева. Г-жа Минчева е водещ на едноседмично авторско предаване по радио „Бумеранг ФМ“, със заглавие „Часът Мина“.

Рубриката на Община Габрово, със заглавие „Часът на Габрово“, се излъчваше четири пъти седмично през 2018 г., а от 2019 г. –  пет пъти седмично, с водещи Десислава Сутева, Елена Влаева и Мария Радойчева. Именно за излъчването на тази рубрика, Община Габрово е в договорни отношения, с радио „Бумеранг ФМ“, за предоставяне на програмно време. Стойността на договора с радио „Бумеранг ФМ“ за 2019 г., цитирана в публикацията, също е неточна, но вероятно става дума за грешка в пресмятането.

Допълнително г-жа Емилия Димитрова – Данкова не попита Община Габрово на какъв принцип е избирала медиите, с които има договорни отношения, но споделя с читателите свои предположения, които според нея са „подозрения, които имат пълно основание“. И така вместо факти, предлага на читателите предположения.

Сайтът „За истината“ посочва, че се ръководи от Етичния кодекс на българските медии. Точността е един от основни принципи в него, но в тази публикации, той не е спазен. Дали останалите принципи ще бъдат съблюдавани, читателите на „За истината“ сами ще разберат.

За съжаление такива публикации, хвърлят сянка на съмнение върху точността и достоверността на всички следващи подобни, дори и да са категоризирани като разследване.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам