Пари, още пари! Как ГЕРБ си купи „преторианската гвардия“ на чиновниците

Снимка: Официална страница на ГЕРБ

Малко преди началото на конференцията, за която в сряда в столицата бяха свикани партийните активисти на ГЕРБ от цялата страна, правителството реши да отпусне стотици милиони левове за увеличение на заплатите на държавни служители.

Решението за увеличението на чиновническите заплати беше взето само дни, след като те получиха бонусите си за второто тримесечие на т.г. Според източник на „За истината“ обаче само в структурите на социалното министерство раздадените премии са били два до три пъти по-високи от щатните заплати на чиновтниците.

Бонуси извън обичайните в края на юли са получили в НАП и НОИ. Колко точно, „За истината“ попита по реда на Закона за достъп до обществена информация в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Министерството на финансите. От финансовото министерство поискаха удължаване срока за отговор поради големия обем информация, която трябвало да обработят, срокът за отговор от МТСП тече и в този момент.

От съобщение, разпространено от правителствената пресслужба в сряда, става ясно, че 212 млн. лв. ще отидат за увеличение на заплатите в четири министерства и техните структури – Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Министерството на земеделието и храните, МВР. За други министерства не е посочен допълнителния ресурс, с който се увеличават бюджетите им, а само, че се правят промени, които да осигурят средства за 30% увеличение заплатите на работещите в тях.

Всичко е заради пандемията

Държавните служители ще получат по-високи заплати, защото „са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19“, освен това „са на първа линия“ и задълженият им „включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица“ (цитатите са от прессъобщението на Министерски съвет). Някъде се подчертава и необходимостта от по-високата мотивация на онези, „имащи пряко отношение към последствията от епидемичната криза“.

Заради очевидно спешната нужда да бъдат по-добре мотивирани, служителите в агенция „Митници“ и НАП, ще получават от 1 август с 30% по-високи заплати, за което на финансовото министерство бяха прехвърлени 22.4 млн. лв., с които да обезпечи разхода, в който влизат и осигуровките за сметка на работодателя.

За служители на Министерство на земеделието и храните и регионалните му структури се отпускат допълнително 5.1 млн. лв.

С отделно постановление са одобрени допълнително 15 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Аргументът за това е както при останалите ведомства, съвсем леко е променена стилистиката. Парите за подчинените на Деница Сачева, са „за увеличение на заплатите на служители, които са на първия линия в битката с пандемията“. Още 122 млн. лв. се прехвърлят на социалното министерство, които ще бъдат насочени към общините за покриване на разходи за възнаграждения по програмите за личен и социален асистент.

Извънреден труд и в МВРзаради Covid-19, или заради протестите?

За заплащане на извънреден труд на служителите на МВР, „пряко ангажирани в борбата с Covid-19”, са одобрени допълнителни 29 млн. лв. Предвид силното полицейско присъствие на протестите, които продължават 29 дни, логичен е въпроса дали ангажираността на полицаите в борбата с коронавируса или охраната на протестиращите е натрупала повече часове извънреден труд.

В две дирекции на Министерството на туризма, чиито служители работят „на терен“, също се вдигат заплатите, но кои са дирекциите, не се съобщава.

С по-високи заплати ще бъдат и работещите в главна дирекция „Инспекторат по опазване на културното наследство“ на Министерството на културата. Този път причината не е в коронавируса, но не се конкретизира защо точно техните заплати се вдигат.

Компенсация за риска по време на работа

Заради натовареността си с „овладяване разпространението на коронавируса“, с по-високи заплати от 1 август са в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Комисията за защита на потребителите и Българския институт по метрология. Освен това, че в тези институции са „на първа линия срещу Covid-19“, там „и сега получават ниски възнаграждения, които не компенсират риска за здравето им по време на работа“, се казва в мотивите на правителството.

Персоналът на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Държавен национален строителен контрол, Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околна среда и води и Басейнови дирекции към Министерството на околната среда и водите също попадат сред натоварените с овладяване на пандемията, заради което и те ще бъдат обезпечени с по-високи заплати.

За работещите в администрации към министъра на здравеопазването са заделени 10.5 млн. лв. С други 9.6 млн. лв. ще бъдат подпомогнати общински и държавни болници, в чиито инфекциозни отделения се лекуват инфектирани с коронавирус.

Действия по овладяването

Междувременно в Портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект за постановление за допълнение към Наредбата за определяне на заплатите в държавната администрация. Той предвижда 30% увеличение на разходите за заплати „на администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица“. В него са изброени 28 администрации, в които, според доклада към внесеното предложение, „основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други институции, в дисонанс с обема на отговорностите им и прекия риск за здравето“.

Проектът е публикуван на 31 юл т.г., а срокът за обсъждането му е само 14 дни.

Според доклада за състоянието на държавната администрация за 2019 г. у нас има 142 747 държавни служители, всички те имат семейства. Несериозно е да се смята, че всичките са в риск по време на работа, както и че са пряко ангажирани в овладяване на пандемията от Covid-19.

Това, че точно сега правителството реши да ги мотивира, компенсира и обезпечи, по-скоро означава, че ги „купува“ за предстоящите избори. Когато и да са те.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам