BG | EN

По следите на един цех за пелети, които се губят в горите на Габровския Балкан

Инвеститорът в бъдещото производство е свързван с бившия министър на земеделието Мирослав Найденов и бившия депутат от ГЕРБ Емил Димитров

Дървесината, доставена в района на бившата леярна „Оригинал“ близо половин година преди дружеството „Свила Трейдинг“ да получи строителни разрешения за превръщането й в цех за производство на пелети.
Снимка: Емилия Димитрова – Данкова/„Севлиево онлайн“

В бившия леярски цех на обявеното в несъстоятелност дружество „Оригинал“ в Севлиево ще се строи инсталация за производство на пелети. Това става ясно от разрешителното за строеж, издадено от главния архитект на местната администрация. В Общия устройствен план на Севлиево районът, в който ще се намира инсталацията, е обозначен като „промишлена зона“, но проверка на местното издание „Севлиево онлайн“ показва, че само на 130 м от бъдещата фабрика за пелети се намира гъсто населен жилищен район. В непосредствена близост има детски площадки, детска градина и дори болница. Кой стои зад проекта?

Разрешителното за изграждани на инсталацията, с което се дава съгласие за промяна на предназначението на леярна в цех за пелети е от 27 март т. г. То е издадено на името на хасковското дружество „Свила Трейдинг“, което е придобила сградите на „Оригинал“ срещу малко над 1 млн. лв. Неговата бизнес история също се оказва твърде любопитна.

Жилищна или промишлена зона

Съгласно Общия устройствен план на Севлиево от 1991 г. инсталацията за пелети ще бъде изградена в промишлена зона. В нея не е предвидено строителството на жилищни сгради, казва главният архитект на Община Севлиево Цветанка Василева. Къщите, които сега са в непоследствена близост до бившата „Оригинал“ са отредени за събаряне, а на тяхно място е планирано изграждане на паркинг. Измерване, направено от Василева по искане на „Севлиево онлайн“ обаче е показало, че само на 130 м от мястото, където ще заработи цеха за пелети има жилищни блокове с десетки апартаменти.

Няма регламен, има закон

На въпроса има ли регламент за отстоянието на подобни производствени помещения от жилищни сгради, Цветанка Василева обяснява, че такъв ред не съществува и допустимостта се определя с одобряването на строителните книжа. В конкретния случай, тъй като става дума за промишлена зона, стоителното разрешение, издадено на „Свила Трейдинг“ се оказва напълно законосъобразно.

„Ние нямаме право да отказваме разрешително за строеж поради целесъобразност, а действаме по законосъобразност. Съобразяваме се с Общия устройствен план на града“, казва главният архитект на Севлиево.

Проверка на място обаче показва, че в близост до цеха за пелети освен жилищни сгради се намира и Държавната психиатрична болница, а на около 500 м и детска градина“Пролет 1″. В непоследствена близост са и две детски площадки.

Тези подробности не са взети предвид при издаване на разрешителното за изграждане на цех за пелети именно поради причината на хартия районът е индустриална зона и фактически нарушение на закона няма.

Със същия мотив положително становище по проекта е дала и Регионалната здравна инспекция в Габрово. Има и уведомление от Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново, което съдържа конкретни указания.

Живак, сгурия, шлака и пепел

От указанията на екоинспекцията във Велико Търново за предварително съхранение става ясно, че те трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени отпадъци, тъй като става дума за материали „съдържащи живак, сгурия, шлака и дънна пепел от котли“.

Заради вероятността от запрашаване на въздуха,  от инспекцията са обърнали внимание на инвеститора производствените и вентилационни газови потоци да бъдат изпускани в атмосферния въздух „организирано, като височината на комина, да е преценена така, че при разсейването й концентрацията на замърсяващите вещества в приземния слой да не превишава допустимите“. За целта се препоръчва на инвеститора да обособи пунктове за измерване, а при наличие на превишено замърсяване, работата на инсталацията да бъде преустановена.

От инспекцията отчитат и това, че инсталацията е в близост до жилищни и обществени сгради, заради което е необходимо да се предвидят мерки за спазване изискванията по Закона за защита на шума.

Инвеститорът – стар познат

От „Севлиево онлайн“ са изпратили въпроси до инвеститора на бъдещия цех. От техните отговори трябва да стане ясно има ли опасност от повишено запрашаване на въздуха в района и завишени нива на шум. Оказва се обаче, че това не е „Свила Трейдинг“, на което е издадено строителното разрешение. Компанията е отдала под наем помещенията, в които ще се намира цеха за пелети, на друга – габровската „Балкан пелетс“. Тя е собственост на Грета Димитрова и Димитър Николов, който е и управител. С организацията на работата по новоизграждащия се цех обаче се занимава Владимир Генчев, брат на Грета Димитрова. Това става ясно, след като се оказва, че телефонният номер, посочен в регистрацията на „Балкан Пелетс“ всъщност е на Владимир Генчев.

Следите водят към гората

Генчев е познат в Севлиево като пълномощник на 85 годишната Гергана Лилова, собственик на „Частно горско предприятие“ в Габрово. Името на предприятието нашумя най-напред през 2016 г. във връзка с търг за продажба на т.нар. „стояща дървесина на корен“, обявен от Община Севлиево. Той бе спечелен от Генчев като при наддаването, първоначално определената сума от 174 хил. лв. достигна близо половин милион лева с ДДС. По-късно той отказа да подпише договор с общината, вероятно защото бе осъзнал, че се е увлякъл в наддаването.

В средата на декември м.г. общинското предприятие „Гори и земи“ в Севлиево възложи чрез пряко договаряне пак на „Частно горско предприятие Габрово“ да изсече 360 тополи по поречието на р. Росица. Цялата документация по проведения търг, както и цената на извършените дейности, се оказаха дълбоко засекретени от директора на общинската структура Александър Пенков. Разследване на „За истината“ обаче установи, че следите на реалните му собственици водят към бившия министър на земеделието и горите Мирослав Найденов и някогашния депутат от ГЕРБ Емил Димитров.

Връзката е отново Владимир Генчев, чиято съпруга Зорница Алексиева е областен координатор за Габрово на партия БАСТА. Политическата формация, както е известно, беше основана от Найденов и Димитров.

„Частно горско предприятие Габрово“ влезе в медиите и със сигнал до прокуратурата отпреди година, под който се подписаха собственици на дванайсет дърводобивни фирми. Тогава те съобщиха, че процедурите по възлагането на дърводобивни дейности в Севлиево не са публични, а дружеството на 85 годишната Гергана Лилова, представлявано от Генчев, на практика е монополист при изпълнението им.

През м.г. името на „Частно горско предприятие“ се появи и в резултатите от проверка на позволителни за горска сеч, предизвикана от неправителствената организация „Граждани за Севлиево“. Тя установи, че здрави дървета са били маркирани като болни, заради което бе издадено и предписание от „Лесозащитна станция“ в София да бъде проведена сто процента принудителна сеч. В последствие позволителните бяха обезсилени. Важна подробност е обаче, че те бяха издадени именно на „Частно горско предприятие Габрово“.

Просто съвпадение

Според Владимир Генчев връзката на „Балкан пелетс“ с „Частно горско стопанство Габрово“ била „само роднинска“. Но той се оказва много добре запознат с инвестиционното намерение за изграждането на цех за пелети и охотно отговаря на всички въпроси, зададени от „Севлиево онлайн“.

„Не съществува опасност за замърсяване на въздуха и повишени нива на шум от новата инсталация, казва той, но ако все пак такива се установят, инвеститорът гарантира, че ще вземе мерки и ще бъдат вложени допълнителни средства. Все пак това хале е било леярна, която вероятно е замърсявала доста повече, казва още Генчев. Никой не е дошъл да трови града, но ако се появят и най-малки индикации за запрашеност, това ще бъде навреме отстранено“.

Владимир Генчев също не пропусна да припомни факта, че според Общия устройствен план на Севлиево цехът за пелети ще работи в индустриална, не в жилищна зона. Но един въпрос остава без отговор.

Дървесината, складирана в двора на бъдещия цех е там от есента на миналата година. Как по това време от „Балкан Пелетс“ са знаели, че през март т.г. ще получат разрешително за изграждането на инсталацията си?

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините