По-реалистична бизнес програма – чистотата е пак на загуба в Силистра

Общинската фирма „Синева“ ЕООД отговаря за сметосъбирането, сметоизвозването и озеленяването на град Силистра.
Снимка: Димитър Пецов

Фирмата с общинско участие „Синева“, която отговаря за сметосъбирането в Община Силистра, отчита за поредна година отрицателен баланс и е на загуба за 2021 г. от 217 хил. лв.

Това се разбира от представения пред общинския съвет финансов отчет за изминалата 2021 г. на търговските дружества с общинско участие „Синева“ ЕООД и „Диагностично-консултативния център 1“.

Предприятието, което е със 100 процента общинско участие, отговаря за сметосъбирането, сметоизвозването и озеленяването на град Силистра. В представянето на отчета пред балансовата общинска комисия се твърди, че финансовата загуба се дължи на повишените цени на горива, ел. енергия, застраховки и повишаване на минималната работна заплата. В същото време през отчетената година дружеството е работило на ниски, неактуализирани цени съгласно сключените договори с Община Силистра.

Освен с дейностите по сметосъбирането, оказа се, че “Синева“ ЕООД осигурява и охраняването на Дунавската градина. Това също допринесло за лошия финансов резултат, тъй като натоварвало бюджета му с разходи за заплати на охранители. Затова сега охранителите са с наполовина намален състав, като се очаква до един месец да бъдат съкратени всички и да остане само видео наблюдението на градския парк.

Не на последно място е намаляло количеството на генерирания отпадък от гражданите, разясни за общинските съветници в заседанията на комисиите на общинския съвет управителят Бойко Крумов. Обобщено спадът на приходите на предприятието е 140 хил.лв.(долу-горе колкото били разходите за заплати на охранителите на парка), а разходите са се увеличили с 60 хил.лв. Една от дейностите, която ангажира сериозно фирмата „Синева“ е озеленяването. Сумите, които се отделят от общинския бюджет за озеленяване нарастват с всяка година, а често в тази дейност дружеството има незаплатени услуги от общината. Освен парковите пространства, фирмата има задължения да поддържа и междублокови зелени пространства. 

За подобряване на услугата по сметоизвозването предприятието има нужда и от нова техника. Според обясненията на Бойко Крумов, дадени пред общинските съветници, все още тече процедура за закупуване на нов сметосъбирач и два челни товарача, за което беше одобрено от общинския съвет теглене на банков кредит през 2021 г. в размер на 400 хил.лв.

През годините печалбите на общинското търговско дружество „Синева“ прогресивно намаляват, въпреки поставяните бизнес задачи пред управлението за реализиране на по-добри финансови резултати.

Например от 248 хил. лева печалба през 2015г. тя става 29 хил. лв. за 2017 г. За 2019г., след като бе избран отново стария управител Бойко Крумов, се отчита загуба от 152 хил. лева. По повод намаляващата печалба през 2017 г. общински съветници от местна коалиция „Гражданско единство“ в тогавашния състав на общинския съвет изразиха съмнения на нарочна пресконференция пред журналисти, че дружеството се води целенасочено към фалит и нарочно се поставят занижени бизнес задачи.

Във връзка със загубата от 217 хил. лв. за 2021 г., общинският съвет прие на последното си заседания от 26 май решение тя да се покрие от неразпределената печалба от минали години в размер на 145 хил. лв., а остатъкът от 62 хил. лв. да остане като непокрита загуба.

В края на 2021 г. Община – Силистра, след решение на общинския съвет, увеличи драстично таксата за битови отпадъци за силистренци, като един от мотивите беше да се подобри услугата сметосъбиране, извършвана по договори именно от фирма „Синева“.

Как Община Силистра поздрави за Коледа гражданите с по-висока такса смет – тук

В момента тригодишният договор със сегашния управител Бойко Крумов е изтекъл и на 4-ти април е обявена конкурсна процедура с решение на общинския съвет за  избор на нов управител на „Синева“ ЕООД.

За да бъдат одобрени, кандидатите трябва да представят Бизнес програма за развитието на дейността на „Синева“ ЕООД за тригодишен период. Практиката през последните години показва, че

конкурсът обикновено се печели от стария управител

Бойко Крумов. Последната комисия е предпочела г-н Крумов за управител пред другия кандидат през 2019 г., защото той е представил по-реалистична бизнес програма, показва протокола с решението за избор на общинския съвет от същата година.

Няма обаче информация дали се държи сметка до каква степен реалното управление на предприятието през тригодишния период съответства на Бизнес програмите, които Бойко Крумов е защитавал пред комисията, която го е избирала за управител досега.

За разлика от фирмата, която отговаря за чистотата, другото общинско предприятие – „Диагностично-консултативния център 1“, което предоставя медицински услуги на гражданите е реализирало печалба. Дружеството е завършило 2021 г. с положителен финансов резултат – печалба в размер на 26 хил.лв. Тя се дължи най-вече на ваксинациите на двата имунизационни кабинета и доплащане от Националната здравноосигурителна каса.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам