Община Смолян пусна търг за събиране на смет месеци, след като обяви, че ще чисти сама

Снимка: „Отзвук“

Кметът на Смолян Николай Мелемов е обявил обществена поръчка за избор на фирма за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Смолян, става ясно от обявление на сайта на Агенцията за обществени поръчки и в профила на купувача на сайта на Община Смолян. Преди по-малко от година кметът настояваше Общината сама да извършва дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването и да постигне „солидна икономия в разходите“.

Според информацията, публикувана от Община Смолян, срокът, за който кметът Мелемов смята да възложи чистотата на града, е максималният, предвиден в закона – 5 години. Отварянето на офертите е обявено за 27 юли (понеделник) от 10.00 часа в зала 343 на общинската администрация, а крайният срок за подаването им е 17.00 часа на 24 юли (петък).

От кандидатите да чистят Смолян се иска да разполагат със 7 сметосъбиращи автомобила, с 3 товарни автомобила, с 2 багера, с 2 водоноски, както и да е събрал и извозил 10 хил. тона отпадъци за последните 3 години. Фирмата, която поеме сметосъбирането, трябва в 10-дневен срок да достави и 2200 контейнера за отпадъци тип „Бобър“, 760 кофи и 180 съда за пепел. От изпълнителя на поръчката ще се изисква и разделно събиране на отпадъци. За петте години се прогнозира да бъдат събрани и извозени 60 хил. тона твърди битови отпадъци, 12 500 тона сгурия и градински отпадъци, 1500 тона хартия, пластмаса, метал и стъкло, 2500 тона биоразградими отпадъци, да бъдат изметени 75 хил. декара, да бъдат почистени 3 хил. улични оттоци и т. н., за което Община Смолян се задължава да плати 16 милиона и 374 хиляди лева, или близо по 3 милиона и 300 хиляди лева на година.

Изчисления, направени на база на цифрите по-горе показват, че при тези параметри ще се наложи значително повишение на такса смет за гражданите и фирмите в Смолян, тъй като сметката за чистота ще надхвърли 5 млн. лева с разходите за сепариране и депониране на отпадъците в Теклен дол и отчисленията по Закона за управление на отпадъците.

С обявяването на тази обществена поръчка кметът Николай Мелемов нарушава едно от основните си обещания, дадени през есента на миналата година, когато се кандидатира за трети мандат – Община Смолян сама да си организира сметопочистването.

В поредица от интервюта, дадени от смолянския кмет по време на кампанията му за нов мандат, той обяснява, че „за да бъде отговорна, Общината трябва да чисти сама“. Николай Мелемов изразява убеденост, че поемайки сама сметопочистването Общината ще постигне „солидна икономия в разходите за тази цел, защото общината най-малкото няма да калкулира печалба за себе си от сметосъбиране и сметопочистване.“

 „Ако смолянските граждани ми гласуват доверие да продължа управлението на общината, след изтичането на договора планираме да поемем сами почистването на община Смолян. Имам уверението и от правителството, че ще ни помогне за това.“ – обещава кметът в интервю от 24 септември 2019 г., т.е. преди по-малко от една година.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам