По-висока такса смет предлага Община Габрово от догодина

С 0.5 на хиляда да бъде увеличен промилът на такса смет за жителите на община Габрово от догодина, предлагат от местната общинска администрация.

В момента габровци плащат 3.1 на хиляда върху данъчната оценка на имота, ако предложението бъде одобрено от общинските съветници в града, ставката ще стане 3.6 на хиляда.

Такса битови отпадъци в Габрово не е увеличавана от 2012 г. Сегашното предложение е провокирано от ръста на минималната работна заплата, цените на електроенергията, по-високите цени за материали, с които се обезпечава сметопочистването и сметоизвозването н града и габровските села, коментира пред регионалното издание „100 вести“ заместник-кметът на Габрово Мария Йозова.

Ако по-високата такса бъде гласувана в Общинския съвет, това означава, че за догодина жителите на община Габрово ще плащат с около 10 лв. повече за панелен апартамент от 70 кв. м, между 15 и 20 лв. повече за тухлен апартамент от 100 кв. м., като стойността варира от местоположението на имота и с около 5 лв. повече за собствениците на имоти в селата, което също е условно, тъй като има значение данъчната оценка на имота, върху която се начислява таксата за боклука.

Увеличението на такса битови отпадъци е наложително, коментира още Мария Йозова, и ако до не бъде гласувано, Общината няма да може да се справи със сметопочистването, което включва събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане чисти териториите за обществено ползване.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам