BG | EN

Последна „спешна мярка“ за общинския транспорт в Смолян

Снимка: Елена Павлова

Спешна мярка със срок от шест месеца разпореди областният управител Стефан Сабрутев за общинския транспорт в Смолян.

Това е последният шанс, който се дава на кмета Николай Мелемов, за да проведе процедурата по приемане на нова транспортна схема и избор на превозвачи.

Със заповедта, подписана на 8 септември 2022 г., областният управител дава своето формално съгласие за удължаване действието на договорите за автобусен превоз по градските и междуселищни линии, както и по отношение на линиите от областната транспортна схема от квотата на Община Смолян.

Съгласието е формално, защото

на практика цели 14 години автобусите в Смолян возят незаконно

и ако не беше издадена тази заповед има реална опасност община Смолян да остане без обществен превоз. 

Общинската транспортна схема е с изтекъл срок от 2008 г. и до сега конкурс за избор на превозвачи не е провеждан.

Срокът бе удължаван на няколко пъти от областния управител, макар в Наредба № 5 от 15 март 2000 г., публикувана в брой 32 от 29 март 2002 година да е записано, че при спешни случаи може по предложение на кмета на общината областният управител да удължи срока с шест месеца само един път.

През 2010 година бе приета транспортна схема и обявен конкурс за възлагане на обществения превоз.

След жалба на „Орфей експрес“ съдът отмени решението за конкурса с мотив, че гласуваните от съветниците изисквания относно автобусите по градските основни и допълнителни линии са в разрез с изискванията. Нецелесъобразно е и включването на критерии, като адрес на управление на кандидата, които водят до поставяне на евентуални желаещи от други общини в неравностойно положение.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините