BG | EN

Полицаи също ще могат да правят актове по наредбата за обществения ред в Симеоновград

Милена Рангелова – Кмет на Община Симеоновград (вляво)

Общинските съветници в Симеоновград промениха  наредбата за поддържането, осигуряването и опазването на обществения ред, естетичния вид на населените места и общественото имущество на територията на община Симеоновград, за да разширят кръга на актосъставителите.

На последната сесия на местния парламент кметът Милена Рангелова поиска наредбата да се промени, така че полицейски служители също да могат да съставят актове за констатирани нарушения. Поводът е, че такъв акт вече е бил направен и е издадено наказателно постановление от кмета. То, обаче, е било обжалвано и отменено с решение на Районен съд – Харманли. Съображенията на съда са, че наказателното постановление е съставено от лице, което не разполага с правомощие да съставя актове за нарушения по тази наредба.
С направената от съветниците промяна, сега в списъка на актосъставителите вече са включени и служители на полицията.

Актове за установяване на нарушения досега са имали право да съставят само длъжностни лица на общинската администрация, определени със заповед на кмета, от кметовете на кметства, кметските наместници.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините