BG | EN

Политическите партии са с най-ниска оценка според „Индекс на местната система за почтеност“ в Шумен

Скрийншот от страницата на Асоциация прозрачност без граници

Шумен е на 17-то място в страната според Индекса на местната система за почтеност за 2022 г., разработван от Асоциация „Прозрачност без граници”.

Съдилищата в Шумен с най-висока оценка

Шумен е с обща оценка 3,15 от 5 възможни точки. За сравнение, Варна е с оценка 3,09, което й отрежда 20-то място в класацията.

С най-висока оценка в Шумен са съдилищата, които получават 4 точки. В дъното по оценки са политическите партии – 2,43, гражданското общество – 2,51 и бизнесът – 2,67.

От местната власт най-висока оценка е получил кметът (3,93), следван от общинската администрация (3,72). Общинският съвет има по-нисък индекс в сравнение с останалите местни институции – 2,96 точки.

Останалите обществени структури имат следните индекси: полиция – 3,78, общинско здравеопазване – 2,70, медии – 2,76.

Как се формират оценките

Съдилищата имат оценка 4,00 т., която е резултат от по-добро изпълнение на национално установените стандарти за прозрачност и отчетност, както и от добри показатели за срочност на делата и нисък дял на протестираните и обжалваните съдебни актове, коментират от Асоциацията.

Полицията има индекс 3,78 т., който отразява по-високи оценки за антикорупционно обучение и мерки за предотвратяване на конфликт на интереси в системата, и по-ниски оценки по показателите, измерващи ефективността на разкритията на корупция и отчетността за извършената работа.

Кметът и неговият екип имат индекс 3,93 г. Кметът е разработил и публикувал програма за управлението в рамките на мандата, като периодично представя отчет за нейното изпълнение. Изследването регистрира частично установени механизми за взаимодействие с граждани и бизнес, които следва да бъдат надградени с повече прозрачност относно правилата за участие на заинтересуваните страни и на резултатите от провежданите обсъждания. Установен е дефицит на информация за контрола върху доставчици и изпълнители на договори, сключени с общината.

Общинската администрация получава оценка 3,72 т. Тя предоставя административни услуги, които включват широк набор от възможности, включително чрез възможности за устно заявяване на услуги; изградена е система за електронно предоставяне на услуги. Администрацията съдейства за гражданско участие при обсъждането на общински политики и поддържа добър достъп по различните регистри.

Общинският съвет има по-нисък индекс в сравнение с останалите институции – 2,96 т. Той е резултат преди всичко от непоследователна политика за прозрачност (прозрачност на общинските съветници) и отчетност (на постоянните комисии). Позитивни оценки са регистрирани относно контрола върху дейността на кмета.

Местните медии имат индекс 2,76 т. На местно ниво съществуват няколко медии, като те се опитват да отразяват повечето значими политически и обществени гледни точки, но някои важни теми и аспекти остават трайно извън фокуса им, коментират от Асоциацията. Съществуват определени зависимости поради ограничения кръг рекламодатели и честите избори, които правят партиите потенциални ползватели на масирани информационни услуги на местния медиен пазар. Местните власти правят опити да оказват контрол върху местни медии посредством разпределение на рекламни бюджети и информационни дейности. През изминалия период има отделни публикации с разкрития, извършени от медии. Недостигът на финансиране и зависимостта от местни рекламодатели обаче води до силно редуцирани и спорадични действия в тази посока, коментира изследването.

Общинските структури за здравеопазване имат обобщена оценка 2,70. Те разполагат с относително добър сграден фонд; периодично се отпускат средства за планови ремонти на отделения и кабинети. По-голяма част от апаратурата е нова, закупена със собствени приходи на лечебните заведения. Ръководствата на общинските лечебни заведения декларират желание за включване в антикорупционни инициативи в антикорупционни дейности, но за самите тях не е ясно в какво се изразява подобен принос и липсват практически примери.

Местният бизнес получава обобщена оценка на индекса от 2,67 т. Местната власт полага определени усилия за намаляване на тежестта върху бизнеса и за привличане на инвестиции. Изградената индустриална зона и добрите и комуникации фокусират интереса на инвеститори и това довежда до запълването на Подзона 1 и изграждането на следващи подзони. Липсват конкретни данни за неправомерно влияние върху регламентацията на икономическата дейност; случаите на злоупотреба с власт са единични, като рядко са публични и бизнесът има практика да търси правата си в съда. Случаи с възлагане на обществени поръчки повдигат въпроси относно ефективността на системата за установяване на конфликт на интереси.

Структурите на гражданското общество имат обобщена оценка от 2,51 т. Те имат достъп до общински фондове, които финансират на конкурсен принцип младежки дейности, култура и спорт. Местните неправителствени организации осъществяват дейността си свободно, като няма примери за създадени зависимости в местните институции. Те обаче не проявяват активност в сферата на гражданския контрол – няма данни за  инициативи, насочени към обединяване на действията на институции и граждански организации за противодействие на корупцията в общината. Няма широко установена практика за изискване информация от структурите на местната власт.

Политическите партии на местно ниво имат обобщена оценка 2,43 т., която е най-ниска в сравнение с останалите изследвани структури в общността. Финансирането на партиите не е достатъчно прозрачно, като повечето насочват към партийните ръководства. Местните структури на повечето партии разполагат с определена свобода при номинирането на кандидатите, но водачите на листите се одобряват от централните ръководства. Повечето партии декларират намерения за борба с корупцията, но липсват конкретни предложения в тази насока. Партиите не демонстрират голяма отзивчивост относно искания и очаквания на гражданите – извън тясно партийния предмет на дейност, политическите партии не се ангажират с подкрепа за инициативи на граждански организации, коментират от Асоциацията.


Индексът на местната система за почтеност се изследва във втория етап на проекта „LISI – устойчиво бизнес развитие на местно ниво” и резултатите от него ще бъдат използвани за оценка на местната бизнес среда. На сайта на Асоциация „Прозрачност без граници“ могат да бъдат проследени всички сравнителни динамики по общини и в национален мащаб в различните години на изследване.  В края на годината ще е ясна моментната снимка на местната власт в края на мандата 2019-2023, съобщават от организацията.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Още за новините

monsterid
Дияна Желязковаhttp://www.radian.bg
Диана Желязкова Собственик и главен редактор на информационния сайт Radian.bg. Работи като журналист от 1987 г. Ръководила е екип на регионалния вестник „Шуменска заря“, била е кореспондент на БТА. Диана има опит като директор на местната „Телевизия Шумен“, като автор и водещ на телевизионни предавания и като кореспондент на национални телевизионни канали. Тя е носител на многобройни журналистически отличия.

Още от автора

Гняв в Шумен след решението на съда да намали присъдата за смъртта на 22-годишно момиче

Гняв в Шумен предизвиква решението на варненския Апелативен съд /АС/, който намали наказанието на 19-годишния Жечко Кюркчиев за причинената от него катастрофа, при която загина младо момиче.

Проекти за пътища и водопроводи за 64 млн. лв. са подадени от шуменските общини

Обекти за 64 млн. лв. в Шуменска област са включени в списъка на приоритетните общински проекти в проектобюджета за 2024 г., показва справка в публикувания документ.

4 715 лв. ще е заплатата на кмет на най-малката община в Шуменска област – Венец

Кметицата на традиционно управляваната от ДПС община Венец Нехрибан Ахмедова е с основна заплата от 4 715 лв., с 400 лв. повече от възнаграждението на шуменския кмет, който получава 4 300 лв.

Още за новините

„Набелязани са мерки“ – дългите административни срокове в АПИ вземат жертви

На 12 октомври т.г. в тежка катастрофа в участък от обходния път на Габрово на място умират четирима души, един по-късно в болница. Участъкът е рисков и в АПИ са го знаели от две години, но предприемат обезопасяването му два дни след катастрофата.

Столична община отказа на журналистическа асоциация достъп до видео записите от протестите срещу БФС

Кметът на столицата Васил Терзиев отказа да предостави на "Асоциацията на европейските журналисти" - България (АЕЖ) записите от камерите на общината от района на сблъсъците по време на футболната среща България - Унгария и протестите срещу ръководството на БФС. Това се съобщават в мейл до медиите от аксоциацията.

Нелегалният дърводобив убива българската гора, предупреждава анализ на WWF

Освен, че ощетява държавния бюджет и всички нас като данъкоплатци, незаконният дърводобив лишава дългосрочно цели райони от чист въздух и питейна вода.