BG | EN

Повече вреди, отколкото ползи донесе авантюрата „ендопротезиране“ за севлиевската болница

Пламен Цеков – бившият управител на Здравната каса и председател на здравната комисия в Народното събрание, понастоящем управител на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ в Севлиево

Две глоби за близо 8 хил. лв. ще трябва да плати управителя на Многопрофилната болница за активно лечение в Севлиево Пламен Цеков заради договори с доставчици на медицински изделия за милиони левове, сключени в нарушение на Закона за обществените поръчки.

Това става ясно от две окончателни съдебни решения, постановени от втора съдебна инстанция.

Според съдебното решение от 4 април т.г. на Административен съд Габрово деянието, за което Пламен Цеков, т.е. болницата, ще плати глоба, „застрашава обществените отношения, свързани с разходването на публични средства“. Съдът не толерира претенциите на адвоката на Цеков, че се касае за маловажни случаи, тъй като е установено, че договори с доставчици на медицински изделия за милиони лева са сключени в нарушение на Закона за обществените поръчки.

Става въпрос за обществена поръчка, обявена от общинската болница в Севлиево в края на месец януари 2019 г. на стойност 4.7 млн. лв. без ДДС. Петте й обособени позиции са за доставка на тазобедрена става, на колянна става, на раменна става, консумативи за артроскопия и консумативи за Отделението по анестезия, реанимация и интензивно лечение /ОАРИЛ/, или общо около 330 артикула. Всички те е трябвало да влязат в употреба при операциите по ендопротезиране, които по това време започват да се извършват в Севлиево по силата на таен и до момента договор между общинската болница и медицински център „Асклепий“ в Плевен. Тъй като Здравната каса не поема стойността на т. нар. изкуствени стави, от болницата планирали да поддържат наличност на склад, а при нужда пациентът ги закупува от болничната аптека без никаква надценка. Това обясни тогава Пламен Цеков. В последствие се оказа, че ендопротезирането донесе на севлиевската болница

повече вреди, отколкото ползи.

Разкритието дойде, след като договорите с доставчици на медицински изделия за отделението по ортопедия и травматология бяха инспектирани от Агенцията за държавна финансова инспекция. Проверката бе възложена със заповед на директора на Агенцията през септември 2020 г. и целта й бе да установи дали се спазват нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанска и отчетна дейност на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“, включително дали се спазва реда за възлагане на обществени поръчки, определен със Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Обект на тази проверка са конкретни договори – с медицински център „Асклепий“ в Плевен, като обект на поверка са и плащанията по договора, законосъобразността на отчетените разходите по договора с медицински център „Асклепий“, с „Асклепий орто“-София и „Сико фарма“ – София и плащанията от Районната здравноосигурителна каса в Габрово към севлиевската болница в частта ендопротезиране в периода от началото на 2018 г. до април 2019 г.

След приключване на инспекцията е установено, че в проверявания период единственото лице, определено да организира процедури за възлагане на обществени поръчки е управителят на севлиевската болница Пламен Цеков. С негово решение на 16 януари 2019 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на системи за ендопротезиране и консумативи за нуждите на отделение по ортопедия и травматология и ОАРИЛ“ с прогнозна стойност 4.8 млн. лв. без ДДС.

На 29 март 2019 г. със заповед на управителя на болницата е обявено класирането на участниците. Дружеството, класирано на първо място, е „Рей Медикъл“, регистрирано в София, с което в последствие болницата сключва договор за доставката на 26 медицински изделия на стойност 130 хил. лв. с ДДС. Има обаче една подробност – преди подписване на договора избраният изпълнител е задължен да представи свидетелство за съдимост и удостоверение за липса на задължения към съответната данъчна служба по местоживеене или адресна регистрация. Сред задължителните документи преди подписването са още копие от разрешителното за търговия с медицински изделия или негов еквивалент и копие от сертификат за въведена система за управление на качеството или негов еквивалент в областта на доставката на медицински изделия. При последващата проверка на АДФИ инспекторите установяват, че част от тези

задължителни документи не са представени, което е основание договор да не бъде подписван.

Пламен Цеков обаче сключва договор за доставка.

Всичко това от АДФИ описват в констативен протокол, който става основа за издаване на Акт за установяване на административно нарушение. Въпросният акт е връчен на Пламен Цеков през март 2021 г., за да се запознае с него и напише възражения, ако има такива. Цеков не възразява срещу констатациите в акта, на чието основание от АДФИ издават наказателно постановление, с което

на управителя на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ в Севлиево се налага глоба от 2 608 лв.

С друго наказателно постановление на Пламен Цеков е наложена още една глоба – от 5 хил. лв. Тя е за същото нарушение – сключен е договор с доставчик на медицински изделия, без да бъдат представени задължителните по закон документи от избрания изпълнител. Този договор е по същата обществена поръчка – за материали за ендопротезиране, но по други обособени позиции. Стойността му е 2.2 млн. лв. с ДДС. И за неговото подписване от страна на севлиевската болница не е изискано удостоверение от данъчните служби и свидетелство за съдимост. Не е представена и банкова гаранция от 1% от стойността му, което противоречи на разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Как прокуратурата не откри нарушения при назначението и управлението на Пламен Цеков – тук.

И двете наказателни постановления Цеков обжалва. Първо пред Районен съд Севлиево, който с две отделни решения от декември 2021 г. ги оставя в сила. Пламен Цеков обжалва решението на първоинстанционния съд пред Административен съд Габрово, който в началото на този месец потвърди решенията на севлиевския Районен съд. Така наказателните постановления остават в сила, а глобите, наложени на Пламен Цеков, ще плащат данъкоплатците.

Желанието на Пламен Цеков да превърне Севлиево в център на ендопротезирането излезе скъпо

на управляваната от него болница.

Още когато се заговори за съвместната дейност между плевенския медицински център „Асклепий“ и севлиевската болница се появиха съмнения, че нещо не е както трябва и е възможно лечебното заведение в Севлиево да е ощетено. Пламен Цеков опроверга всичко това, като обясни, че „дори напротив, ние се възползваме от пациентопотока на проф. Аспарухов (собственик на центъра, б.р.), тъй като никога в Севлиево не са се оперирали пациенти от цялата страна“.

Проверка откри нарушения при обществена поръчка в общинската МБАЛ в Севлиево – тук.

Когато заяви това пред „За истината“, Пламен Цеков не може да не е знаел, че е нарушен реда за подобни партньорства. Ако не е, го е разбрал по трудния начин. След проверка през февруари 2019 г. Здравноосигурителната каса установи, че операциите, извършвани в МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ от проф. Аспарухов, са в нарушение на действащия по това време национален рамков договор. Заради това болницата бе осъдена да връща над 123 хил. лв. на Здравната каса, получени неправомерно по клинична пътека за смяна на колянна и тазобедрена става на 39 пациенти. Пламен Цеков обжалва санкцията, но съдът я остави в сила.

Как съдът задължи болницата да върне парите за 39 ортопедични операции – тук. И как нито един респиратор не е купен с даренията за респиратори – тук.

Нарушения бяха констатирани и при самата обществена поръчка, установи външен експерт на Агенцията за обществени поръчки, избран на случаен принцип. Техническите спецификации към поръчката не осигуряват равен достъп на участниците до процедурата и създават условия за нелоялна конкуренция, установи проверката. Заключението е основано на констатацията, че в редица медицински изделия от техническата спецификация се съдържат наименования на конкретни еталони и тип производства, а Законът за обществените поръчки забранява в спецификациите да се посочват модел или специфичен процес, който би характеризирал продуктите на потенциален изпълнител.

Днес ендопротезиране в севлиевската общинска болница не се прави. Дълговете от авантюрата на Пламен Цеков обаче тепърва ще се плащат. За всичко това собственикът на болницата – Община Севлиево, мълчи. Общинският съвет – също. За болницата в тези две институции се говори само, когато трябва да се извадят пари от бюджета за нейното спасяване.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Още за новините

monsterid
Емилия Димитрова
Емилия Димитрова - Данкова работи като журналист от завършването на висшето си образование, а от 2015 г. развива собствен сайт за новини от Севлиево и региона. Била е главен редактор на вестник „Севлиево днес“, журналист във вестник „Росица“ и отговорен редактор на новините в кабелна телевизия „Киви-ТВ“ в Севлиево. От 2015 г. е координатор на „Програма Достъп до информация“ за област Габрово. Носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за 2018 г.

Още от автора

Визуален архив на асимилацията разказва за престъпленията срещу българските мюсюлмани по време на т.нар. „възродителен процес“

Почти 40 години след последните репресии срещу турското малцинство в края на комунистическия режим, трима ентусиасти събират на едно място фотографии, документиращи преименуването, изселването и прогонването от България на помаци и турци.

Сухата истина: В реките над Габрово вече няма живот, няма ги и реките

Заради унищожаването на живота в реките над Габрово, от сдружение „Балканка“ призовават да се преразгледат разрешителните за водоползване и се установи колко вода се ползва, колко се губи и какво количество е необходимо, за да се възстанови природата.

Общинските съветници в Севлиево три пъти са престъпили закона, гласувайки си заплатите

Областният управител на Габрово върна като незаконосъобразно решението на Общинския съвет в Севлиево, с което общинските съветници в града си гласуваха заплатите.

Още за новините

Заплати за „нашите хора“! – Председателят на общинския съвет във Венец ще се сменя на всеки 8 месеца

Ротацията просто била „спусната“ от временна комисия, изработваща правилника на общинския съвет, а след това била гласувана в сесийна зала без никакви обяснения.

Сухата истина: В реките над Габрово вече няма живот, няма ги и реките

Заради унищожаването на живота в реките над Габрово, от сдружение „Балканка“ призовават да се преразгледат разрешителните за водоползване и се установи колко вода се ползва, колко се губи и какво количество е необходимо, за да се възстанови природата.

Най-добре платените кметове в Шуменско управляват на най-малките общини – Хитрино, Венец и Върбица

С най-висока заплата е кметът на Хитрино Нуридин Исмаил, който е декларирал годишна заплата от 78 150 лв. за 2022 г.